Help Print this page 
Title and reference
Dialogul social european, o forţă pentru inovare şi schimbare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dialogul social european, o forţă pentru inovare şi schimbare

Comisia are responsabilitatea de a promova şi sprijini dialogul social la nivel european. În această comunicare, Comisia îşi prezintă opinia cu privire la viitorul dialogului social, care reprezintă un motor pentru buna guvernanţă a Uniunii Europene (UE) şi pentru reformele economice şi sociale.

ACT

Communication from the Commission of 26 June 2002 – The European social dialogue, a force for innovation and change [COM(2002) 341 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei din 26 iunie 2002, intitulată „Dialogul social european, o forţă pentru inovare şi schimbare” [COM(2002) 341 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Comisia prezintă o serie de orientări menite să consolideze dialogul social (DE) (EN) (FR), cu alte cuvinte, contribuţia partenerilor sociali la activităţile instituţiilor publice, în scopul de a îmbunătăţi guvernanţa publică şi reformele economice şi sociale în Uniunea Europeană (UE).

Dezvoltarea dialogului social în UE

În primul rând, Comisia doreşte să consolideze consultarea partenerilor sociali cu ocazia elaborării legislaţiei europene. În fapt, consultarea acestora este obligatorie în domeniul ocupării forţei de muncă şi al politicii sociale, fiind însă facultativă în ceea ce priveşte chestiunile sectoriale şi transpunerea legislaţiei europene la nivel naţional.

Comisia doreşte să poată extinde aceste consultări la toate iniţiativele legislative cu implicaţii sociale. De asemenea, aceasta trebuie să îmbunătăţească metodele şi normele de consultare.

În plus, eficacitatea dialogului social este legată de reprezentativitatea partenerilor sociali la nivel european. Astfel, Comisia încurajează acţiunile de cooperare între organizaţiile naţionale şi îmbunătăţirea guvernanţei lor interne.

Partenerii sociali sunt încurajaţi, de asemenea, să extindă şi să consolideze dialogul social, prin creşterea numărului de acorduri convenite şi destinate a fi integrate în dreptul european, precum şi prin dezvoltarea proceselor de dialog sectorial şi interprofesional.

Comisia doreşte să sporească vizibilitatea rezultatelor dialogului social european. Astfel, aceasta trebuie să organizeze reuniuni la nivelul UE şi în statele membre, dar şi să difuzeze informaţii prin publicarea de rapoarte regulate şi crearea unui site internet specific.

În sfârşit, UE susţine îmbunătăţirea dialogului social la toate nivelurile de guvernanţă. Astfel, Comisia propune, îndeosebi, îmbunătăţirea formării partenerilor sociali europeni şi a reprezentanţilor administraţiilor naţionale, promovarea dialogului social la nivel local şi responsabilitatea socială a întreprinderilor.

Contribuţia la creştere şi la ocuparea forţei de muncă

Acţiunile partenerilor sociali contribuie la realizarea obiectivelor de creştere şi de ocupare a forţei de muncă stabilite prin Strategia de la Lisabona. În fapt, aceştia sunt implicaţi, în special, în gestionarea schimbărilor care ţin de organizarea muncii, în formarea lucrătorilor, în promovarea egalităţii de şanse şi în politicile de îmbătrânire activă.

În acest context, Comisia trebuie să analizeze şi să compare calitatea relaţiilor industriale din diferitele state membre. Aceasta sugerează, de asemenea, ca partenerii sociali să fie asistaţi de către statele membre şi prin finanţări europene în punerea în aplicare a politicilor legate de Strategia de la Lisabona.

Comunicarea Comisiei propune, de asemenea, instituirea unei Reuniuni sociale tripartite la nivel înalt pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, la care să participe troica şefilor de stat sau de guvern, preşedintele Comisiei şi o delegaţie restrânsă a partenerilor sociali.

Cooperarea internaţională

Ţările angajate în procesul de extindere a UE trebuie să structureze şi să consolideze capacităţile organizaţiilor partenerilor sociali. În acest sens, ţările candidate pot beneficia de pe urma cooperării cu organizaţiile europene şi de finanţare europeană.

În plus, procesele de dialog social trebuie să fie încurajate în cadrul politicii externe a UE. În fapt, partenerii sociali din UE şi din ţările terţe pot efectua schimburi de experienţă şi de bune practici, în special în ceea ce priveşte ţările din cadrul Parteneriatului euromediteraneean, în cadrul parteneriatului dintre UE-America Latină şi al parteneriatului cu ţările din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP), precum şi în contextul parteneriatelor cu Statele Unite şi cu Japonia.

În sfârşit, partenerii sociali europeni pot juca un rol de experţi în cadrul negocierilor multilaterale, îndeosebi în cadrul organizaţiilor internaţionale.

ACTE CONEXE

Communication from the Commission of 20 May 1998 adapting and promoting the social dialogue at Community level [COM(98) 322 final - Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei din 20 mai 1998 privind adaptarea şi promovarea dialogului social la nivel comunitar [COM(98) 322 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Communication from the Commission of 18 September 1996 concerning the Development of the Social Dialogue at Community level [COM(96) 448 final - Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei din 18 septembrie 1996 privind dezvoltarea dialogului social la nivel comunitar [COM(96) 448 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Communication from the Commission of 14 December 1993 concerning the application of the Agreement on social policy presented by the Commission to the Council and to the European Parliament [COM(93) 600 final - Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei din 14 decembrie 1993 referitoare la aplicarea Acordului privind politica socială, prezentată de Comisie Consiliului şi Parlamentului European [COM(93) 600 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Ultima actualizare: 23.08.2011

Top