Help Print this page 
Title and reference
EURES: reţeaua europeană de servicii pentru ocuparea forţei de muncă şi mobilitatea lucrătorilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EURES: reţeaua europeană de servicii pentru ocuparea forţei de muncă şi mobilitatea lucrătorilor

EURES contribuie la punerea în aplicare a unei pieţe europene a muncii accesibile tuturor prin intermediul schimbului transnaţional, interregional şi transfrontalier de oferte şi cereri de muncă, precum şi schimbul de informaţii cu privire la condiţiile de viaţă şi posibilităţile de dobândire a calificărilor.

ACT

Decizia (CEE) nr. 8/2003 a Comisiei din 23 decembrie 2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor şi cererilor de locuri de muncă.

SINTEZĂ

Comisia vizează întărirea şi consolidarea EURES ca instrument-cheie, prin crearea unei reţele a serviciilor pentru ocuparea forţei de muncă în cadrul Spaţiului Economic European şi al Elveţiei.

Membrii şi partenerii EURES sunt:

Activităţile membrilor şi partenerilor presupun:

  • punerea în aplicare a serviciilor de plasare a forţei de muncă pentru solicitanţii de locuri de muncă, inclusiv servicii personalizate, precum şi servicii de intermediere între lucrători şi angajatori şi servicii de ajutor pentru angajatorii care doresc să recruteze personal din altă ţară europeană;
  • diseminarea informaţiilor actualizate privind condiţiile de viaţă şi de muncă, precum şi tendinţele pieţei forţei de muncă;
  • dezvoltarea cooperării între serviciile pentru ocuparea forţei de muncă şi serviciile sociale, partenerii sociali şi alte instituţii interesate la nivelul statelor membre, al regiunilor transfrontaliere şi al diverselor sectoare ale forţei de muncă;
  • monitorizarea şi evaluarea obstacolelor în calea mobilităţii, inclusiv a diferenţelor la nivelul legislaţiei şi al procedurilor administrative, surplusurilor şi deficitelor de forţă de muncă calificată şi fluxurilor de migraţie.

Membrii şi partenerii se obligă să integreze bazele lor de date cu oferte de locuri de muncă în cadrul celei deţinute de EURES, precum şi:

  • să furnizeze celorlalte state membre şi partenerilor din reţea informaţii complete şi actualizate cu privire la ofertele şi cererile de locuri de muncă, piaţa muncii, condiţiile de viaţă şi de muncă, obstacolele din calea mobilităţii şi orice alt aport de informaţii necesar pentru crearea unei reţele europene. Printre altele, aceştia se obligă să protejeze datele personale şi să furnizeze infrastructurile şi serviciile necesare, ca de exemplu terminale informatice;
  • să numească şi să formeze manageri şi consilieri EURES, precum şi alţi posibili prestatori. Managerii sunt responsabili cu dimensiunea europeană a organizaţiei, inclusiv coordonarea şi punerea în aplicare a activităţilor EURES, atingerea obiectivelor, difuzarea informaţiei şi reprezentarea membrului în cadrul grupului de lucru EURES. Consilierii, după ce au primit o formare iniţială, furnizează o orientare profesională în materie de plasare şi integrează serviciile EURES în cadrul organizaţiilor lor;
  • să evalueze toate activităţile EURES din punct de vedere al cantităţii, calităţii şi impactului acestora şi să informeze Biroul de coordonare EURES.

În acelaşi timp, membrii şi partenerii dezvoltă parteneriatele regiunilor transfrontaliere. Având ca obiect aceleaşi activităţi şi aceleaşi obiective, aceste parteneriate sunt coordonate printr-o convenţie-cadru cu durata minimă de trei ani, care obligă semnatarii să furnizeze serviciile EURES celorlalţi membri. Deciziile sunt luate de către comitetul de supraveghere, care reuneşte reprezentanţii membrilor parteneriatului.

Coordonarea administrativă este asigurată de către Biroul european de coordonare (sau „Biroul de coordonare EURES”), coordonat de către Comisia Europeană. Acestuia din urmă îi cade în sarcină, de asemenea, analizarea mobilităţii în Europa, formularea unei abordări generale şi supravegherea şi evaluarea activităţilor EURES.

În ceea ce priveşte planificarea strategică, Comisia consultă grupul strategic la nivel înalt, alcătuit din directorii membrilor reţelei EURES şi prezidat de către un reprezentant al Comisiei.

Referinţă

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia (CEE) nr. 8/2003

10.1.2003

-

JO L 5 din 10.1.2003

Ultima actualizare: 23.05.2011

Top