Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Munca pe fracțiune de normă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Munca pe fracțiune de normă

SINTEZĂ

Lucrătorii pe fracțiune de normă beneficiază de un tratament comparabil cu cel al personalului cu normă întreagă și contracte pe durată nedeterminată.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva pune în aplicare acordul-cadru privind munca pe fracțiune de normă convenit între angajatorii și sindicatele (partenerii sociali) din Uniunea Europeană (UE).

Acordul vizează eliminarea discriminării nejustificate a lucrătorilor pe fracțiune de normă și îmbunătățirea calității muncii pe fracțiune de normă. De asemenea, acesta are obiectivul de a facilita dezvoltarea muncii pe fracțiune de normă pe bază voluntară și de a permite angajaților și angajatorilor să organizeze timpul de lucru într-un mod adecvat nevoilor ambelor părți.

ASPECTE-CHEIE

Cui i se aplică directiva?

Directiva se aplică lucrătorilor pe fracțiune de normă care au un contract de muncăsau un raport de muncă , așa cum sunt definite acestea în fiecare țară a UE. Cei care lucrează doar în mod ocazional pot fi excluși din motive obiective în urma consultării dintre țara UE în cauză și partenerii sociali ai acesteia.

Nediscriminarea

Lucrătorii pe fracțiune de normă nu pot fi tratați într-un mod mai puțin favorabil decât lucrătorii cu normă întreagă comparabili numai din cauză că primii lucrează pe fracțiune de normă, cu excepția cazului în care tratamentul diferențiat poate fi justificat în mod obiectiv. Condițiile speciale de încadrare în muncă pot fi legate de perioada de serviciu, de timpul lucrat sau de nivelul de remunerare, după consultarea dintre țările UE și partenerii sociali.

Accesul la munca pe fracțiune de normă

Partenerii sociali, care lucrează din proprie inițiativă sau în consultare cu guvernele, trebuie să identifice, să analizeze și, dacă este necesar, să elimineinvers orice problemă juridică sau administrativă care reduce posibilitățile de lucru pe fracțiune de normă. Refuzulinvers unui lucrător de a se transfera de la munca cu normă întreagă la munca pe fracțiune de normă sauinvers nu este un motiv suficient pentru concedierea acestuia.

Rolul angajatorilor

Angajatorii ar trebui să ia pe deplin în considerare:

cererile de transfer de la munca cu normă întreagă la orice muncă pe fracțiune de normă care devine disponibilă;

cererile de transfer de la fracțiune de normă la normă întreagă sau de mărire a programului de lucru în cazul în care apare această oportunitate;

furnizarea la timp de informații privind disponibilitatea unor posturi pe fracțiune de normă și cu normă întreagă;

măsurile de promovare a muncii pe fracțiune de normă la toate nivelurile din companie;

furnizarea de informații adecvate către reprezentanții lucrătorului privind munca pe fracțiune de normă.

Punerea în aplicare

Țările UE sau partenerii sociali pot introduce norme mai favorabile decât cele prevăzute în acord. Cu toate acestea, punerea în aplicare a acordului nu constituie un motiv valabil pentru reducerea nivelului general de protecție acordat lucrătorilor pe fracțiune de normă.

Pentru mai multe informații, consultați Condiții de lucru - Munca pe fracțiune de normă pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP și CES - Anexă: Acord-cadru privind munca pe fracțiune de normă

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 97/81/CE

20.1.1998

20.1.2000

JO L 14, 20.1.1998, pp. 9-14

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 98/23/CE

25.5.1998

7.4.2000

JO L 131, 5.5.1998, p. 10

Data ultimei actualizări: 06.10.2015

Top