Help Print this page 
Title and reference
Sănătatea şi securitatea muncii pentru lucrătorii temporari

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Sănătatea şi securitatea muncii pentru lucrătorii temporari

Lucrătorii temporari beneficiază de acelaşi nivel de protecţie ca ceilalţi lucrători, în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea la locul de muncă. Această directivă defineşte normele privind informarea lucrătorilor, supravegherea medicală şi responsabilitatea întreprinderilor.

ACT

Directiva 91/383/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Normele europene în materie de sănătate şi securitate la locul de muncă se aplică tuturor lucrătorilor, inclusiv lucrătorilor temporari ale căror raporturi de muncă sunt reglementate:

  • printr-un contract de muncă pe durată determinată, încheiat direct între angajator şi lucrător, în care încetarea contractului de muncă este determinată de condiţii obiective (o dată precisă, finalizarea unei sarcini determinate etc.);
  • printr-un contract de muncă temporară încheiat între o agenţie de muncă temporară şi lucrător, pentru realizarea unei sarcini într-o întreprindere şi sub controlul acesteia.

Astfel, în cazul acestui tip de contract de muncă, se aplică Directiva 89/391/CEE privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, precum şi directivele sectoriale (îndeosebi, în ceea ce priveşte manipularea manuală).

Informarea lucrătorilor

Înainte de începerea activităţii, întreprinderea trebuie să informeze lucrătorul temporar cu privire la:

  • calificările sau aptitudinile profesionale necesare;
  • supravegherea medicală specială prevăzută de legislaţia naţională;
  • riscurile specifice legate de locul de muncă;

Formarea lucrătorilor

Înainte de a începe exercitarea activităţii, lucrătorul temporar trebuie să beneficieze de o formare cu privire la caracteristicile şi riscurile locului său de muncă. Această formare trebuie să fie adaptată la nivelul său de calificare şi la experienţa sa profesională.

Supravegherea medicală

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) pot interzice recrutarea lucrătorilor temporari în cazul unor activităţi:

  • periculoase pentru securitatea sau sănătatea lor;
  • care fac obiectul unei supravegheri medicale speciale de lungă durată.

În cazul în care statele membre nu recurg la această posibilitate, trebuie să se asigure de existenţa unei supravegheri medicale adecvate. Dacă este necesar, supravegherea poate continua şi după încetarea contractului de muncă temporară.

Răspunderea

Întreprinderea care primeşte lucrătorul temporar este răspunzătoare pentru condiţiile de executare a muncii acestuia, îndeosebi în ceea ce priveşte securitatea, igiena şi sănătatea. De asemenea, statele membre pot decide să extindă această răspundere şi la agenţia de muncă temporară.

Persoanele sau serviciile responsabile cu verificarea respectării normelor preventive de sănătate trebuie să fie informate cu privire la sarcinile atribuite lucrătorilor în cauză.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 91/383/CEE

15.7.1991

31.12.1992

JO L 206 din 29.7.1991

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Acordul privind Spaţiul Economic European - Protocolul 1 privind adaptările orizontale

1.1.1994

-

JO L 1 din 3.1.1994

Directiva 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

JO L 165 din 27.6.2007

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 91/383/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 06.05.2011

Top