Help Print this page 
Title and reference
Către principii comune ale flexisecurităţii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Către principii comune ale flexisecurităţii

Strategiile de flexisecuritate vizează reducerea ratei şomajului şi îmbunătăţirea calităţii locurilor de muncă în Uniunea Europeană (UE). Acestea se bazează pe politici sociale care îmbină flexibilitatea şi securitatea locurilor de muncă. Comisia îşi propune să promoveze şi să îmbunătăţească punerea în aplicare a unor astfel de politici.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 27 iunie 2007, intitulată „Către principii comune ale flexisecurităţii: Locuri de muncă mai multe şi mai bune prin flexibilitate şi securitate” [COM(2007) 359 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Comisia prezintă o serie de orientări menite să încadreze strategiile de flexisecuritate ale statelor membre.

În fapt, principiile flexisecurităţii contribuie la modernizarea modelelor sociale europene.

Conceptul de flexisecuritate

Pentru a fi eficiente, strategiile de modernizare a pieţei muncii trebuie să ţină seama atât de nevoile lucrătorilor, cât şi ale angajatorilor. Astfel, conceptul de flexisecuritate este o abordare globală care privilegiază:

 • flexibilitatea lucrătorilor, care trebuie să se poată adapta la evoluţiile pieţei muncii şi la tranziţiile profesionale. De asemenea, aceasta trebuie să favorizeze flexibilitatea întreprinderilor şi organizarea muncii, pentru a putea răspunde nevoilor angajatorilor şi pentru a îmbunătăţi concilierea vieţii profesionale cu cea familială.
 • securitatea lucrătorilor, care trebuie să poată avansa în carierele lor profesionale, să îşi dezvolte competenţele şi să fie susţinuţi de sistemele de asigurări sociale în timpul perioadelor de inactivitate.

Strategiile de flexisecuritate vizează reducerea ratei şomajului şi a sărăciei în Uniunea Europeană (UE). Acestea facilitează, în special, integrarea grupurilor celor mai defavorizate pe piaţa muncii (cum sunt tinerii, femeile, lucrătorii în vârstă şi şomerii de lungă durată).

Strategiile de flexisecuritate

Strategiile naţionale trebuie să se bazeze pe patru principii reciproc consolidabile:

 • flexibilitatea şi securitatea contractelor de muncă, cu respectarea dreptului muncii, a contractelor colective şi a principiilor moderne de organizare a muncii;
 • instituirea unor strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii, pentru a sprijini adaptarea continuă a lucrătorilor pe piaţa muncii, în special a celor mai vulnerabili;
 • eficienţa politicilor active în domeniul pieţei forţei de muncă, pentru a ajuta lucrătorii să îşi găsească un nou loc de muncă după o perioadă de inactivitate;
 • modernizarea sistemelor de asigurări sociale, prin acordarea de ajutoare financiare care să încurajeze ocuparea forţei de muncă şi să faciliteze mobilitatea pe piaţa muncii.

Partenerii sociali trebuie să participe în mod activ la punerea în aplicare a strategiilor de flexisecuritate, pentru a garanta buna aplicare a acestor principii.

Principii comune la nivel european

Statele membre îşi adaptează strategiile de flexisecuritate la particularităţile pieţei muncii. Totuşi, Comisia le recomandă să respecte o serie de principii:

 • să aprofundeze punerea în aplicare a Strategiei de la Lisabona, pentru a îmbunătăţi ocuparea forţei de muncă şi coeziunea socială în UE;
 • să caute un echilibru între drepturile şi responsabilităţile angajatorilor, lucrătorilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi ale autorităţilor publice;
 • să adapteze principiul flexisecurităţii la situaţia fiecărui stat membru;
 • să sprijine şi să protejeze lucrătorii aflaţi în perioade de tranziţie sau de inactivitate pentru a-i integra pe piaţa muncii şi pentru a-i îndruma spre contracte de muncă stabile;
 • să dezvolte flexisecuritatea internă a întreprinderilor şi flexisecuritatea externă de la o întreprindere la alta, pentru a sprijini evoluţiile profesionale;
 • să promoveze egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi egalitatea de şanse pentru toţi;
 • să favorizeze colaborarea între partenerii sociali, autorităţile publice şi celelalte părţi implicate;
 • să repartizeze în mod echitabil costurile bugetare şi beneficiile politicilor de flexisecuritate, îndeosebi între întreprinderi, indivizi şi bugetele publice, acordând o atenţie deosebită IMM-urilor.

Fondurile europene pot contribui în mod semnificativ la finanţarea strategiilor de flexisecuritate. În fapt, fondurile structurale sprijină, în special, formarea în cadrul întreprinderilor, învăţarea pe tot parcursul vieţii şi promovarea spiritului antreprenorial.

Ultima actualizare: 29.08.2011

Top