Help Print this page 
Title and reference
Promovarea responsabilităţii sociale a întreprinderilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Promovarea responsabilităţii sociale a întreprinderilor

Comisia promovează responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) în Uniunea Europeană şi în lume. Astfel, aceasta stabileşte priorităţi şi acţiuni în materie de RSI, pentru o mai bună exploatare a potenţialului întreprinderilor în beneficiul dezvoltării durabile şi al strategiei pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă.

ACT

Communication from the Commission of 22 March 2006 to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - Implementing the partnership for growth and jobs: making Europe a pole of excellence on corporate social responsibility [COM(2006) 136 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European din 22 martie 2006 intitulată „Punerea în aplicare a parteneriatului pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă: să facem din Europa un pol de excelenţă în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor”) [COM(2006) 136 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) desemnează integrarea voluntară a obiectivelor sociale şi de mediu în activităţile comerciale ale întreprinderilor şi în relaţiile cu partenerii lor.

RSI se înscrie în cadrul obiectivelor politicii sociale şi ale strategiei de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene (UE). Aceste practici pot, de asemenea, contribui la inovare, competitivitate şi crearea de locuri de muncă.

Contribuţia la creşterea durabilă şi la ocuparea forţei de muncă

Într-un context de concurenţă mondială sporită şi de îmbătrânire a populaţiei, UE trebuie să stimuleze producţia întreprinderilor care îşi respectă responsabilităţile sociale. În fapt, RSI poate contribui la:

 • integrarea grupurilor defavorizate pe piaţa muncii;
 • creşterea investiţiilor în dezvoltarea competenţelor, în formarea pe tot parcursul vieţii şi în capacitatea de inserţie profesională a lucrătorilor;
 • îmbunătăţirea sănătăţii publice, de exemplu prin etichetarea voluntară a produselor alimentare şi a produselor chimice netoxice;
 • inovarea în materie socială şi de mediu;
 • reducerea poluării şi utilizarea mai raţională a resurselor naturale (obţinerea etichetei ecologice europene şi investiţiile în eco-inovare);
 • respectarea valorilor europene şi a normelor privind drepturile omului, protecţia mediului şi a muncii;
 • realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM).

Alianţa europeană pentru RSI

Comisia susţine formarea unei alianţe (EN) care să servească drept cadru general pentru iniţiativele în domeniul RSI. În fapt, Comisia încurajează schimburile de experienţă şi de bune practici între întreprinderi, comunicarea rezultatelor către public şi dezvoltarea resurselor dedicate RSI.

Acest instrument este deschis participării voluntare a tuturor întreprinderilor europene, indiferent de dimensiunea lor. Participarea este flexibilă, neimpunându-se nicio cerinţă formală.

Acţiuni de promovare a RSI

Dezvoltarea practicilor RSI trebuie să implice o gamă largă de actori, inclusiv sindicate, investitori, consumatori şi organizaţii neguvernamentale (ONG-uri). În acest sens, Comisia acordă o atenţie deosebită următoarelor aspecte:

 • instituirea unui parteneriat consolidat, mai amplu decât alianţa, care să implice nu doar întreprinderile, ci şi părţile interesate şi autorităţile regionale şi naţionale (în special, din statele membre în care RSI este mai puţin dezvoltată şi din statele aderente şi candidate);
 • sprijinirea iniţiativelor multilaterale care implică ONG-urile şi partenerii sociali la nivel sectorial;
 • cooperarea cu statele membre în cadrul grupului reprezentanţilor naţionali la nivel înalt pentru RSI, în scopul mobilizării instrumentelor naţionale şi regionale;
 • sensibilizarea consumatorilor cu privire la impactul alegerilor lor;
 • integrarea RSI în cadrul studiilor oferite de şcolile de management al afacerilor şi de alte instituţii de învăţământ;
 • promovarea responsabilităţii sociale a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor);
 • respectarea criteriilor internaţionale de referinţă, cum sunt ODM sau pactul mondial al întreprinderilor (EN) (ES) (FR).

See also

 • Site-ul Direcţiei Generale Întreprinderi şi Industrie a Comisiei Europene (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 20.05.2011

Top