Help Print this page 
Title and reference
Directiva cu privire la serviciile mass-media audiovizuale (SMA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Directiva cu privire la serviciile mass-media audiovizuale (SMA)

Obiectivul acestei directive este de a furniza un cadru pentru serviciile mass-media audiovizuale transfrontaliere, în vederea consolidării pieţei interne de producţie şi distribuţie de programe şi pentru garantarea unor condiţii de concurenţă loială.

ACT

Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Această directivă stabileşte dispoziţiile actelor cu putere de lege sau ale actelor administrative cu privire la furnizarea şi distribuţia de servicii mass-media audiovizuale.

Cine sunt furnizorii de servicii mass-media * vizaţi?

Această directivă se aplică furnizorilor de servicii mass-media atunci când:

 • sediul principal al furnizorului se află într-un stat membru, iar deciziile editoriale referitoare la serviciile mass-media audiovizuale se iau în acelaşi stat;
 • sediul principal se află într-un stat membru, iar serviciile mass-media audiovizuale sunt prestate în alt stat membru;
 • sediul principal al furnizorului de servicii se află într-un stat membru, iar deciziile referitoare la serviciile mass-media audiovizuale se iau într-o ţară terţă;
 • furnizorul de servicii foloseşte o staţie de emisie de la sol spre un satelit, situată într-un alt stat membru;
 • furnizorul de servicii utilizează o capacitate de satelit aparţinând unui stat membru.

În ce măsură se aplică libertatea de retransmisie?

Statele membre nu trebuie să împiedice retransmisia serviciilor mass-media audiovizuale care provin din alte state membre, atât timp cât emisiunile difuzate nu au caracter violent sau pornografic care poate afecta sensibilitatea minorilor.

De asemenea, acestea pot limita retransmisia în cazul în care consideră că ordinea, sănătatea şi siguranţa publică sau protecţia consumatorilor sunt periclitate.

Care sunt obligaţiile serviciilor mass-media?

Furnizorii de servicii mass-media trebuie să pună la dispoziţia consumatorilor informaţiile următoare:

 • denumirea lor;
 • adresa lor geografică;
 • coordonatele lor;
 • organismele de reglementare sau de supraveghere competente.

Protecţia minorilor

Pentru a proteja minorii de efectele negative ale programelor care cuprind pornografie sau violenţă, atunci când acestea sunt difuzate, trebuie să fie precedate de un avertisment acustic sau identificate prin prezenţa unui simbol vizual pe întreaga durată a difuzării programului.

Incitarea la ură

Nu este permis ca serviciile mass-media audiovizuale să conţină nicio incitare la ură pe motive de rasă, sex, religie sau naţionalitate.

Accesibilitatea serviciilor mass-media audiovizuale

Furnizorii au obligaţia să îmbunătăţească accesibilizarea serviciilor lor pentru persoanele care suferă de deficienţe de văz sau de auz.

Dreptul la informare

Statele membre pot lua măsuri menite să garanteze că anumite evenimente, pe care le consideră de importanţă majoră pentru societate, nu pot fi retransmise în mod exclusiv, de asemenea manieră încât să priveze de acces un procent semnificativ al publicului din acest stat membru. Fiecare stat membru poate stabili o listă cu aceste evenimente şi modalităţile de punere în aplicare.

În scopul realizării de reportaje scurte de ştiri, orice staţie de emisie stabilită într-un stat membru are dreptul de acces la scurte extrase din evenimente de mare interes pentru public, transmise în exclusivitate.

Promovarea operelor europene şi independente

Staţiile de emisie trebuie să consacre cel puţin 10 % din timpul lor de emisie sau 10 % din bugetul lor de programe pentru opere europene create de producători europeni independenţi de staţiile de emisie, din care se scade timpul alocat:

 • ştirilor;
 • evenimentelor sportive;
 • jocurilor;
 • publicităţii;
 • serviciilor teletext;
 • teleshoppingului.

În ceea ce priveşte serviciile mass-media audiovizuale la cerere, statele membre veghează ca furnizorii acestora să promoveze producţia de opere europene şi accesul la acestea. În acest sens, furnizorii de servicii audiovizuale pot contribui din punct de vedere financiar la producţia de opere europene sau să rezerve o parte şi/sau un loc important(ă) operelor europene în cataloagele lor de programe.

Comunicările comerciale audiovizuale

Furnizorii de servicii mass-media oferă comunicaţii comerciale audiovizuale *. Acestea trebuie să respecte anumite condiţii:

 • trebuie să fie uşor de recunoscut. Comunicaţiile comerciale audiovizuale clandestine sunt interzise;
 • nu trebuie să conţină tehnici subliminale;
 • nu trebuie să aducă atingere demnităţii umane;
 • nu trebuie să fie discriminatorii;
 • nu trebuie să încurajeze comportamentele nocive faţă de mediu;
 • nu trebuie să conţină mesaje referitoare la băuturi alcoolice, destinate în mod expres minorilor;
 • nu au voie să promoveze produse din tutun;
 • nu au voie să promoveze medicamente sau tratamente medicale disponibile numai pe bază de prescripţie medicală;
 • nu trebuie să afecteze minorii din punct de vedere fizic sau moral.

Anumite programe sau servicii mass-media audiovizuale pot fi sponsorizate *. În acest caz, acestea trebuie să îndeplinească alte tipuri de cerinţe:

 • nu trebuie să aducă atingere independenţei editoriale a furnizorului de servicii mass-media;
 • nu trebuie să incite în mod direct la achiziţia sau închirierea unor produse;
 • telespectatorii trebuie informaţi cu privire la acordul de sponsorizare.

Poziţionarea de produse * este autorizată în anumite circumstanţe şi în anumite tipuri de programe.

Publicitatea televizată şi teleshoppingul

Publicitatea televizată şi teleshoppingul trebuie separate de conţinutul editorial prin mijloace optice, acustice sau spaţiale.

Difuzarea filmelor realizate pentru televiziune (cu excepţia serialelor, a seriilor şi a documentarelor), a operelor cinematografice şi a jurnalelor televizate poate fi întreruptă de publicitate sau de teleshopping, cu condiţia ca întreruperea să aibă loc o singură dată la un interval de 30 de minute.

Această directivă abrogă Directiva 89/552/CE.

Termeni-cheie ai actului

 • Furnizor de servicii mass-media: persoana fizică sau juridică având responsabilitate editorială pentru alegerea conţinutului audiovizual al serviciului mass-media audiovizual şi care stabileşte modul de organizare a acestuia.
 • Comunicare comercială audiovizuală: imagini, cu sau fără sunet, destinate să promoveze, direct sau indirect, bunurile, serviciile sau imaginea unei persoane fizice sau juridice care desfăşoară o activitate economică.
 • Sponsorizare: orice contribuţie din partea unor întreprinderi publice sau private sau din partea unor persoane fizice neangajate în activităţi de furnizare de servicii mass-media audiovizuale sau în realizarea de opere audiovizuale, la finanţarea de servicii sau programe mass-media audiovizuale în vederea promovării numelui, a mărcii, a imaginii, a activităţii sau a produselor proprii.
 • Poziţionare de produse: includerea unui produs, a unui serviciu sau a unei mărci în cadrul unui program, în schimbul unei plăţi sau retribuţii similare.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2010/13/UE

5.5.2010

-

JO L 95 din 15.4.2010

Ultima actualizare: 14.06.2010

Top