Help Print this page 
Title and reference
Noile competenţe de sprijinire ale UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Noile competenţe de sprijinire ale UE

INTRODUCERE

Tratatul de la Lisabona creează patru noi domenii de competenţă în care Uniunea Europeană (UE) poate interveni: protecţia civilă, cooperarea administrativă, turismul şi sportul.

Noile competenţe ale UE în aceste domenii sunt competenţe de sprijinire. În fapt, UE nu dobândeşte competenţe legislative suplimentare, în sensul în care nu va putea acţiona decât pentru a sprijini acţiunile statelor membre, fără a putea armoniza dreptul naţional.

De altfel, UE putea interveni deja în aceste domenii prin intermediul politicilor transversale. Tratatul de la Lisabona clarifică obiectivele şi acţiunea UE, creând baze juridice specifice pentru aceste patru domenii.

PROTECŢIA CIVILĂ

Tratatul de la Lisabona îşi propune să îmbunătăţească capacitatea UE de a face faţă catastrofelor naturale sau provocate de om. Astfel, articolul 196 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene îi permite UE să adopte măsuri privind:

  • prevenirea riscurilor;
  • pregătirea factorilor implicaţi în protecţia civilă;
  • intervenţia în caz de catastrofe naturale sau provocate de om;
  • cooperarea operaţională între serviciile naţionale de protecţie civilă;
  • consecvenţa acţiunilor întreprinse la nivel internaţional.

De asemenea, aceste dispoziţii privind protecţia civilă trebuie relaţionate cu clauza de solidaritate prevăzută la articolul 222 din Tratatul privind funcţionarea UE. Această clauză permite UE să ofere asistenţă unui stat membru în cazul unui atac terorist sau al unei catastrofe naturale ori provocate de om.

COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ

Cooperarea administrativă între statele membre devine o competenţă a UE (articolul 197 din Tratatul privind funcţionarea UE). Obiectivul este de a asigura punerea în aplicare efectivă a dreptului Uniunii, îndeosebi prin îmbunătăţirea eficacităţii administraţiilor statelor membre. Astfel, UE poate adopta noi măsuri menite să faciliteze schimbul de bune practici între statele membre şi iniţierea de programe de formare.

Totuşi, Tratatul privind funcţionarea UE stabileşte două restricţii pentru exercitarea acestei noi competenţe:

  • niciun stat membru nu este obligat să recurgă la sprijinul Uniunii;
  • Uniunea nu poate adopta măsuri vizând armonizarea actelor cu putere de lege ale statelor membre.

TURISMUL

Turismul era deja prezent în cadrul mai multor politici europene, cum ar fi politica regională sau politica de ocupare a forţei de muncă. Tratatul creează un temei juridic specific pentru a permite UE să intervină în acest domeniu (articolul 195 din Tratatul privind funcţionarea UE).

Astfel, acţiunea UE urmăreşte două obiective:

  • crearea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor din sectorul turismului;
  • o mai bună cooperare între statele membre, îndeosebi prin schimbul de bune practici.

SPORTUL

Tratatul de la Lisabona consacră competenţa UE în domeniul sportului. Totuşi, acesta nu creează un articol specific, ci integrează un temei juridic privind sportul în secţiunea tratatelor dedicată educaţiei, formării profesionale şi tineretului.

Astfel, articolul 165 din Tratatul privind funcţionarea UE stipulează că obiectivul UE este de a promova dimensiunea europeană a sportului. Mai exact, UE va putea, de exemplu, să susţină acţiunile statelor membre menite să protejeze integritatea fizică şi morală a sportivilor sau să combată dopajul în sport.

De asemenea, UE va putea să dezvolte relaţii de cooperare cu organismele internaţionale din domeniul sportului.

Ultima actualizare: 15.06.2010

Top