Help Print this page 
Title and reference
Regulamentul de procedură al Consiliului European

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regulamentul de procedură al Consiliului European

Regulamentul de procedură al Consiliului European stabileşte organizarea acestuia şi modul său de funcţionare. El stabileşte structura sa internă şi defineşte rolul preşedintelui şi al Secretariatului General. De asemenea, regulamentul de procedură abordează organizarea reuniunilor Consiliului European. Acesta stabileşte în special normele cu privire la pregătirea acestora, la vot şi la caracterul public al lucrărilor instituţiei.

ACT

Decizia nr. 2009/882/UE a Consiliului European din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură.

SINTEZĂ

Consiliul European este alcătuit din şefii statelor şi ai guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene (UE), din preşedintele Consiliului şi din preşedintele Comisiei Europene. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate participă, de asemenea, la lucrările Consiliului.

Rolul Consiliului European este de a oferi un impuls politic. Acesta defineşte priorităţile construcţiei europene şi indică direcţiile pe care trebuie să le ia politicile europene.

Pregătirea reuniunilor Consiliului European

Preşedintele Consiliului European trebuie să elaboreze un proiect al ordinii de zi, precum şi orientări şi proiecte de decizii pentru Consiliul European. Aceste documente sunt mai întâi transmise Consiliului „Afaceri Generale”. Pentru elaborarea acestora, preşedintele Consiliului European trebuie să colaboreze strâns cu preşedintele Comisiei şi cu membrul Consiliului European care este reprezentantul statului membru care asigură preşedinţia Consiliului.

Aceste documente sunt apoi dezbătute în cadrul Consiliului „Afaceri Generale”. Acesta primeşte şi contribuţiile altor formaţiuni ale Consiliului. Cu ocazia unei ultime sesiuni în cele cinci zile dinaintea reuniunii Consiliului European, Consiliul „Afaceri Generale” stabileşte ordinea de zi provizorie.

Consiliul European stabileşte ordinea de zi definitivă la începutul reuniunii sale.

Desfăşurarea reuniunilor Consiliului European

Reuniunile au loc la Bruxelles, exceptând împrejurările deosebite. Consiliul European se reuneşte de două ori la fiecare şase luni, la convocarea preşedintelui Consiliului. Acesta poate, de asemenea, să convoace o sesiune extraordinară, dacă este necesar. Atunci când ordinea de zi impune acest lucru, membrii Consiliului European pot fi însoţiţi fiecare de către un ministru şi, în ceea ce îl priveşte pe preşedintele Comisiei, de către un membru al Comisiei.

Membrii Consiliului European se pronunţă prin consens, cu excepţia cazurilor în care tratatele prevăd dispoziţii contrare. Înaintea votării, preşedintele Consiliului European trebuie să constate dacă este întrunit cvorumul. Acesta trebuie să reprezinte cel puţin două treimi din membrii Consiliului European. Preşedintele Consiliului European şi preşedintele Comisiei nu fac însă parte din cvorum. De altfel, ei nu dispun de drept de vot în cadrul Consiliului European.

În plus, preşedintele Parlamentului European poate fi invitat de Consiliul European pentru a fi audiat. De asemenea, pot fi organizate întâlniri între Consiliul European şi reprezentanţii unor ţări terţe, ai unor organizaţii internaţionale sau alte personalităţi.

Caracterul public al lucrărilor Consiliului European, publicarea şi notificarea actelor

Reuniunile Consiliului nu sunt publice. Cu toate acestea, Consiliul European poate decide să facă public rezultatul voturilor, precum şi explicaţiile privind votul, dacă este cazul.

După fiecare reuniune, Secretariatul General al Consiliului European trebuie să întocmească un proces-verbal, care să includă:

  • menţionarea documentelor prezentate Consiliului European;
  • menţionarea concluziilor aprobate;
  • deciziile adoptate;
  • declaraţiile făcute de Consiliul European şi cele a căror înscriere a fost solicitată de către un membru al Consiliului European.

În plus, în cazul în care Consiliul European adoptă decizii care nu indică niciun destinatar, acestea sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Dacă deciziile adoptate se adresează unui destinatar precis, ele trebuie notificate acestuia.

Reprezentarea Consiliului European în faţa Parlamentului European

Preşedintele prezintă un raport în faţa Parlamentului, în urma fiecărei reuniuni a Consiliului European. În plus, membrul care reprezintă statul membru aflat la preşedinţia Consiliului prezintă Parlamentului priorităţile şi rezultatele obţinute în semestrul în curs.

Secretariatul General

Consiliul European şi preşedintele acestuia sunt asistaţi de un Secretariat General, aflat sub autoritatea unui Secretar General. Acesta asistă la reuniunile Consiliului European. Secretarul participă în special la elaborarea proceselor-verbale ale reuniunilor şi trebuie să notifice destinatarilor deciziile Consiliului European. Secretarul General este totodată responsabil de gestionarea bugetului acordat Consiliului European.

Ultima actualizare: 09.02.2010

Top