Help Print this page 
Title and reference
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

INTRODUCERE

Tratatul de la Lisabona creează funcţia de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, al cărui rol este acela de a conduce politica externă a Uniunii Europene (UE).

Anterior, atribuţiile Înaltului Reprezentant al Uniunii erau asigurate de două persoane distincte în cadrul UE:

  • Înaltul Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună (PESC);
  • Comisarul însărcinat cu relaţiile externe.

Prin urmare, Tratatul de la Lisabona reuneşte competenţele legate de politica externă şi de securitate comună în mâinile unei singure persoane. Obiectivul este ca acţiunea externă a UE să câştige coerenţă, eficacitate şi vizibilitate.

Cu toate acestea, Înaltul Reprezentant al Uniunii nu deţine monopolul asupra reprezentării externe a UE. De asemenea, Tratatul de la Lisabona îi atribuie preşedintelui Consiliului European sarcina de a asigura la nivelul său reprezentarea externă a UE, fără a aduce atingere atribuţiilor Înaltului Reprezentant. Textul nu precizează totuşi în ce mod trebuie împărţită activitatea între cele două persoane, lăsând ca practica să stabilească care sunt rolurile lor respective.

ATRIBUŢII

Înaltul Reprezentant participă în mod activ la politica externă şi de securitate comună a Uniunii. În primul rând, acesta contribuie la elaborarea acestei politici, prin propunerile pe care le supune votului Consiliului şi Consiliului European. Apoi pune în aplicare deciziile adoptate, în calitate de mandatar al Consiliului.

Înaltul Reprezentant al Uniunii deţine în plus o funcţie de reprezentare. Acesta conduce dialogul politic cu ţările terţe şi are responsabilitatea de a exprima poziţiile UE în organizaţiile internaţionale.

Prin înlocuirea Înaltului Reprezentant pentru PESC şi a Comisarului pentru relaţiile externe, Înaltul Reprezentant al Uniunii a moştenit totodată atribuţiile care le reveneau acestora:

  • în cadrul Consiliului, acesta trebuie să asigure coerenţa şi continuitatea lucrărilor referitoare la politica externă a UE. În acest scop, acesta prezidează Consiliul Afaceri Externe;
  • în cadrul Comisiei, este însărcinat cu responsabilităţile care îi revin acesteia din urmă în domeniul relaţiilor externe. În plus, trebuie să vegheze la coordonarea politicii externe cu celelalte politici şi servicii ale Comisiei.

NUMIRE

Înaltul Reprezentant este numit de către Consiliul European, care hotărăşte cu majoritate calificată, cu acordul preşedintelui Comisiei. Consiliul European poate, de asemenea, să îi încheie mandatul conform aceleiaşi proceduri.

Prin calitatea pe care o are, Înaltul Reprezentant este unul dintre vicepreşedinţii Comisiei. În această capacitate, împreună cu preşedintele şi ceilalţi membri ai Comisiei, acesta este supus votului de aprobare al Parlamentului European. Tratatul privind UE precizează că, în cazul în care o moţiune de cenzură împotriva Colegiului este votată de Parlament, Înaltul Reprezentant trebuie să renunţe la funcţiile pe care le exercită în cadrul Comisiei. A contrario, acesta îşi păstrează responsabilităţile pe care le are în cadrul Consiliului până la formarea unei noi Comisii.

SERVICIUL EUROPEAN DE ACŢIUNE EXTERNĂ

În exercitarea funcţiilor sale, Înaltul Reprezentant al Uniunii este asistat de un Serviciu European de Acţiune Externă. Acest Serviciu are drept fundament juridic articolul 27, paragraful 3, din Tratatul privind UE. Funcţionarea şi organizarea acestuia sunt stabilite printr-o decizie a Consiliului care hotărăşte pe baza unei propuneri a Înaltului Reprezentant. Consiliul a aprobat în octombrie 2009 liniile directoare cu privire la rolul şi funcţionarea acestui Serviciu.

În conformitate cu aceste linii directoare, Serviciul European de Acţiune Externă se află sub autoritatea Înaltului Reprezentant. Acesta din urmă se bazează pe activitatea acestui Serviciu pentru elaborarea propunerilor referitoare la politica externă a Uniunii şi pentru punerea în aplicare a deciziilor adoptate de Consiliu în acest domeniu.

Serviciul European de Acţiune Externă poate fi totodată pus la dispoziţia preşedintelui Consiliului European, a preşedintelui Comisiei şi a celorlalţi comisari pentru chestiunile referitoare la politica externă a UE.

TABEL RECAPITULATIV

Articole

Subiect

Tratatul privind Uniunea Europeană

18 şi 27

Desemnarea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi prerogativele acestuia

Ultima actualizare: 30.12.2009

Top