Help Print this page 

Document L:2017:027:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 27, 1 februarie 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 27

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
1 februarie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2017/160 al Comisiei din 20 ianuarie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

1

 

*

Regulamentul (UE) 2017/161 al Comisiei din 31 ianuarie 2017 de rectificare a versiunii în limba franceză a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

99

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/162 al Comisiei din 31 ianuarie 2017 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2016 din cauza depășirii cotelor de pescuit pentru alte stocuri în anii precedenți și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2226 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2016 din cauza depășirii cotelor de pescuit în anii precedenți

101

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/163 al Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

113

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2017/164 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei ( 1 )

115

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2017/165 a Consiliului din 27 ianuarie 2017 de numire a unui membru și a doisprezece supleanți, propuși de Republica Franceză, în cadrul Comitetului Regiunilor

121

 

*

Decizia (UE) 2017/166 a Comisiei din 27 noiembrie 2015 privind ajutorul de stat SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N) pe care Portugalia intenționează să îl pună în aplicare în favoarea Volkswagen Autoeuropa, Lda [notificată cu numărul C(2015) 8232]  ( 1 )

123

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/167 a Comisiei din 30 ianuarie 2017 de autorizare temporară a Belgiei, a Republicii Cehe, a Franței și a Spaniei să certifice plantele-mamă prebază și materialul prebază de la anumite specii de plante fructifere menționate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului, produse în câmp fără protecție contra insectelor [notificată cu numărul C(2017) 60]

143

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/168 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 privind identificarea specificațiilor tehnice ale „Internet Engineering Task Force” destinate utilizării drept referințe în procedurile de achiziții publice ( 1 )

151

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2015 a Comitetului mixt pentru agricultură din 19 noiembrie 2015 privind modificarea apendicelor 1, 2 și 4 la anexa 4 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole [2017/169]

155

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/799 al Comisiei din 18 martie 2016 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor pentru construirea, testarea, instalarea, operarea și repararea tahografelor și a componentelor acestora ( JO L 139, 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top