Help Print this page 

Document L:2016:152:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 152, 9 iunie 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 152

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
9 iunie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/895 al Comisiei din 8 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2008 în ceea ce privește numele titularului autorizației unui preparat de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) și Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/896 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea tartraților de sodiu și fier ca aditivi furajeri în hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/897 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) ca aditiv destinat hranei pentru găini ouătoare și pești ornamentali (titularul autorizației: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1444/2006, (UE) nr. 333/2010 și (UE) nr. 184/2011 în ceea ce privește titularul autorizației ( 1 )

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/898 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea unui preparat de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) și proteaza sa (EC 3.4.21.19) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare, a puicuțelor pentru ouat și a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrășare și pentru ouat și a păsărilor ornamentale (titularul autorizației: Novus Europe S.A./N.V.) ( 1 )

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/899 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea 6-fitazei produse de Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) ca aditiv destinat hranei tuturor speciilor de păsări de curte și de porcine (altele decât purceii neînțărcați) [titularul autorizației: Danisco (UK) Ltd] ( 1 )

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/900 al Comisiei din 8 iunie 2016 privind autorizarea acidului benzoic ca aditiv pentru hrana scroafelor (titularul autorizației: DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) ( 1 )

18

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/901 al Comisiei din 8 iunie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

21

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/902 a Comisiei din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 3127]  ( 1 )

23

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/903 a Comisiei din 8 iunie 2016 în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind o cuvertură pentru cai impregnată cu permetrin și utilizată în scop de control al insectelor agasante din mediul cailor ( 1 )

43

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/904 a Comisiei din 8 iunie 2016 în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, privind produsele care conțin izopropanol utilizate pentru dezinfecția mâinilor ( 1 )

45

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia nr. 110/15/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 8 aprilie 2015 prin care se declară incompatibile ajutoarele suplimentare în valoare de 16 milioane NOK acordate de Innovation Norway în favoarea Finnfjord AS (Norvegia) [2016/905]

47

 

*

Decizia nr. 357/15/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 23 septembrie 2015 de încheiere a procedurii oficiale de investigare privind ajutorul de stat acordat în favoarea societății Sandefjord Fotball AS (Norvegia) [2016/906]

59

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top