Help Print this page 

Document C:2017:195:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 195, 19 iunie 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 195

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
19 iunie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 195/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 195/02

Cauza C-527/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 26 aprilie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Midden-Nederland – Țările de Jos) – Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, care își desfășoară activitatea și sub denumirea „Filmspeler” [Trimitere preliminară — Proprietate intelectuală și industrială — Directiva 2001/29/CE — Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe — Articolul 3 alineatul (1) — Comunicare publică — Noțiune — Vânzare a unui player multimedia — Programe de completare („add-ons”) — Publicare de opere fără autorizarea titularului — Acces la site-uri internet cu difuzare în flux continuu („streaming”) — Articolul 5 alineatele (1) și (5) — Dreptul de reproducere — Excepții și limitări — Utilizare licită]

2

2017/C 195/03

Cauza C-564/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 26 aprilie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága [Trimitere preliminară — Examinare din oficiu a unui motiv întemeiat pe încălcarea dreptului Uniunii — Principiile echivalenței și efectivității — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Drept de deducere a taxei achitate în amonte — Sistemul taxării inverse — Articolul 199 alineatul (1) litera (g) — Aplicare numai în cazul bunurilor imobile — Plată nedatorată a taxei de către cumpărătorul unor bunuri către vânzător ca urmare a unei facturi emise în mod eronat — Decizie a autorității fiscale de constatare a unei datorii fiscale în sarcina cumpărătorului unor bunuri, de refuz al plății deducerii solicitate de acesta și prin care i se aplică acestuia o amendă fiscală]

3

2017/C 195/04

Cauza C-632/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 26 aprilie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Înalta Curte de Casație şi Justiție – România) – Costin Popescu/Guvernul României și alții (Trimitere preliminară — Transporturi — Transporturi rutiere — Permis de conducere — Directiva 2006/126/CE — Articolul 13 alineatul (2) — Noțiunea „drept de conducere acordat înainte de 19 ianuarie 2013” — Reglementare națională de transpunere a acestei directive — Obligația persoanelor care înainte de intrarea în vigoare a acestei reglementări erau autorizate să conducă fără permis mopede de a obține un permis de conducere)

4

2017/C 195/05

Cauza C-51/16: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 26 aprilie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Noord-Holland – Țările de Jos) – Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond [Trimitere preliminară — Tariful vamal comun — Poziții tarifare — Clasificarea mărfurilor — Șuruburi pentru implant destinate să fie introduse în corpul uman pentru tratarea fracturilor sau punerea de proteze — Nomenclatura combinată — Poziția 9021 — Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1212/2014 — Validitate]

4

2017/C 195/06

Cauza C-142/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 26 aprilie 2017 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 92/43/CEE — Articolul 6 alineatul (3) — Conservarea habitatelor naturale — Construirea centralei pe cărbune din Moorburg (Germania) — Zone Natura 2000 pe culoarul fluviului Elba, în amontele centralei pe cărbune — Evaluarea efectelor unui plan sau ale unui proiect asupra unui sit protejat)

5

2017/C 195/07

Cauza C-464/16 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 6 aprilie 2017 – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Comisia Europeană (Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții — Cerere de acces la documente ale Comisiei — Refuz — Acțiune în anulare — Articolul 19 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene — Reprezentare în fața instanțelor Uniunii — Avocat care nu are calitatea de terț în raport cu reclamanta — Inadmisibilitate vădită a acțiunii — Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Dreptul la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat)

6

2017/C 195/08

Cauza C-625/16 P: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 2 martie 2017 – Anikó Pint/Comisia Europeană {Recurs — Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente provenind de la guvernul maghiar referitoare la procedura EU Pilot nr. 8572/15 [CHAP(2015)00353 și 6874/14/JUST] privind o pretinsă încălcare de către Ungaria a articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Cerere de comunicare de documente — Lipsa unui răspuns al Comisiei Europene}

6

2017/C 195/09

Cauza C-555/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Salerno (Italia) la 31 octombrie 2016 – Procedură penală împotriva lui Vincenzo D’Andria e Giuseppina D’Andria

7

2017/C 195/10

Cauza C-581/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Salerno (Italia) la 16 noiembrie 2016 – Procedură penală împotriva lui Nicola Turco

7

2017/C 195/11

Cauza C-582/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Salerno (Italia) la 16 noiembrie 2016 – Procedură penală împotriva lui Alfonso Consalvo

8

2017/C 195/12

Cauza C-610/16 P: Recurs introdus la 28 noiembrie 2016 de Anastasia-Soultana Gaki împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a opta) din 19 septembrie 2016 în cauza T-112/16, Gaki/Parlamentul

8

2017/C 195/13

Cauza C-29/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 19 ianuarie 2017 – Novartis Farma SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Cauza C-42/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte costituzionale (Italia) la 26 ianuarie 2017 – M.A.S. și M.B.

10

2017/C 195/15

Cauza C-101/17 P: Recurs introdus la 23 februarie 2017 de Verus Eood împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 7 iulie 2016 în cauza T-82/14, Copernicus-Trademarks/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

10

2017/C 195/16

Cauza C-141/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spania) la 21 martie 2017 – José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) și Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Cauza C-145/17 P: Recurs introdus la 21 martie 2017 de Internacional de Productos Metálicos, S.A. împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a doua) din 25 ianuarie 2017 în cauza T-217/16, Internacional de productos metálicos/Comisia

12

2017/C 195/18

Cauza C-154/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Letonia) la 27 martie 2017 – SIA „E LATS”

14

2017/C 195/19

Cauza C-169/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 3 aprilie 2017 – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Cauza C-181/17: Acțiune introdusă la 7 aprilie 2017 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

15

2017/C 195/21

Cauza C-205/17: Acțiune introdusă la 20 aprilie 2017 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

16

 

Tribunalul

2017/C 195/22

Cauza T-512/14: Hotărârea Tribunalului din 4 mai 2017 – Green Source Poland/Comisia [„Acțiune în anulare — FEDER — Articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 — Refuzul de a acorda o contribuție financiară unui proiect major — Întreprindere responsabilă de realizarea proiectului — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate”]

17

2017/C 195/23

Cauza T-744/14: Hotărârea Tribunalului din 4 mai 2017 – Meta Group/Comisia [„Clauză compromisorie — Contracte de subvenție încheiate în cadrul celui de Al șaselea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrații (2002-2006) — Contracte de subvenție încheiate în cadrul Programului-cadru pentru competitivitate și inovație (2007-2013) — Rambursarea sumelor plătite — Sold de plată din suma totală a contribuției financiare acordate reclamantei — Costuri eligibile — Răspundere contractuală”]

17

2017/C 195/24

Cauza T-264/15: Hotărârea Tribunalului din 28 aprilie 2017 – Gameart/Comisia [„Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente referitoare la o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor — Documente întocmite de un stat membru — Cerere de acces la documente adresată statului membru — Transferul cererii de acces către Comisie — Refuzul accesului — Competența Comisiei — Document care emană de la o instituție — Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001”]

18

2017/C 195/25

Cauza T-375/15: Hotărârea Tribunalului din 27 aprilie 2017 – Germanwings/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutor în favoarea unei companii aeriene care utilizează aeroportul Zweibrücken — Avantaj — Imputabilitate în sarcina statului — Obligația de motivare — Încredere legitimă — Acces la documente — Documente aferente unei proceduri de control al ajutoarelor de stat — Refuz de a acorda accesul la documentele solicitate — Excepție privind protecția obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit”)

19

2017/C 195/26

Cauza T-403/15: Hotărârea Tribunalului din 4 mai 2017 – JYSK/Comisia [„Acțiune în anulare — FEDER — Articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 — Refuzul acordării unei contribuţii financiare pentru un proiect major — Întreprindere responsabilă de realizare proiectului — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate”]

20

2017/C 195/27

Cauza T-622/15: Hotărârea Tribunalului din 27 aprilie 2017 – Deere/EUIPO (EXHAUST-GARD) [„Marcă a uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale EXHAUST – GARD — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Dreptul la apărare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009”]

20

2017/C 195/28

Cauza T-681/15: Hotărârea Tribunalului din 3 mai 2017 – Environmental Manufacturing/EUIPO – Société Elmar Wolf (Reprezentarea unui cap de lup) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative care reprezintă un cap de lup — Marca internațională figurativă anterioară Outils WOLF — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

21

2017/C 195/29

Cauza T-721/15: Hotărârea Tribunalului din 27 aprilie 2017 – BASF/EUIPO – Evonik Industries (DINCH) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene verbală DINCH — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și(c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 52 alineatul (1)litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009”]

21

2017/C 195/30

Cauza T-25/16: Hotărârea Tribunalului din 4 mai 2017 – Haw Par/EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative GELENKGOLD — Marca Uniunii Europene figurativă anterioară care reprezintă un tigru — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Autoritate de lucru judecat — Caracter distinctiv sporit al mărcii anterioare dobândit prin utilizare — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Dreptul de a fi ascultat — Articolul 75 teza a doua din Regulamentul nr. 207/2009 — Serie de mărci”]

22

2017/C 195/31

Cauza T-36/16: Hotărârea Tribunalului din 3 mai 2017 – Enercon/EUIPO – Gamesa Eólica (Degrade de nuanțe de verde) [„Marca Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene care constă într-un degrade de nuanțe de verde — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

23

2017/C 195/32

Cauza T-97/16: Hotărârea Tribunalului din 4 mai 2017 – Kasztantowicz/ EUIPO – Gbb Group (GEOTEK) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de decădere — Marca Uniunii Europene verbală GEOTEK — Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Norma 40 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Dovada utilizării serioase a mărcii — Tardivitate — Norma 61 alineatele (2) și (3) și norma 65 alineatul (1) din regulamentul nr 2868/95 — Notificarea termenului acordat titularului prin fax — Lipsa unor împrejurări susceptibile să repună în discuție raportul de transmisie furnizat de EUIPO — Articolul 78 din Regulamentul nr. 207/2009 — Norma 57 din Regulamentul nr. 2868/95 — Cerere de audiere a unor martori — Marja de apreciere a EUIPO”]

23

2017/C 195/33

Cauza T-132/16: Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2017 – PayPal/EUIPO – Hub Culture (VENMO) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene verbală VENMO — Rea-credință — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

24

2017/C 195/34

Cauza T-200/16: Hotărârea Tribunalului din 3 mai 2017 – Gfi PSF/Comisia [„Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Dezvoltare, întreținere, evoluție și servicii de asistență pentru site-uri — Respingerea unei oferte a unui ofertant — Ofertă primită deja deschisă — Articolul 111 alineatul (4) litera (b) din regulamentul financiar”]

24

2017/C 195/35

Cauza T-224/16: Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2017 – Messe Friedrichshafen/EUIPO – El Corte Inglés (Out Door) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Marca Uniunii Europene figurativă Out Door — Marca Uniunii Europene verbală anterioară OUTDOOR PRO — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 76 din Regulamentul nr. 207/2009”]

25

2017/C 195/36

Cauza T-446/16 P: Hotărârea Tribunalului din 27 aprilie 2017 – CC/Parlamentul („Recurs — Funcție publică — Recrutare — Anunț de concurs — Concurs general — Erori în gestionarea listei de candidați care au reușit la concurs — Răspundere extracontractuală — Propunere de probe noi — Prejudiciu material — Egalitate de tratament — Denaturarea situaţiei de fapt — Pierderea unei şanse”)

26

2017/C 195/37

Cauza T-569/16: Hotărârea Tribunalului din 26 aprilie 2017 – OU/Comisia [„Funcție publică — Agenți contractuali — Procedură disciplinară — Suspendare — Reținere din remunerație — Mustrare — Rambursare — Articolul 24 alineatul (4) din anexa IX la statut”]

26

2017/C 195/38

Cauza T-580/16: Hotărârea Tribunalului din 28 aprilie 2017 – Azoulay și alții/Parlamentul [„Funcție publică — Funcționari — Agenți temporari — Remunerație — Alocații familiale — Alocație școlară — Refuz de rambursare a cheltuielilor de școlarizare — Articolul 3 alineatul (1) din anexa VII la statut — Încredere legitimă — Egalitate de tratament — Principiul bunei administrări”]

27

2017/C 195/39

Cauza T-588/16: Hotărârea Tribunalului din 28 aprilie 2017 – HN/Comisia [„Funcție publică — Funcționari — Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 — Reforma statutului — Noile reguli privind cariera și promovarea la gradele AD 13 și AD 14 — Funcționari cu gradul AD 12 — Exercitarea unor atribuții speciale — Articolul 30 alineatul (3) din anexa XIII la statut — Exercițiul de promovare 2014 — Cerere de încadrare în postul tip de «consilier sau echivalent» — Lipsa unui răspuns din partea AIPN — Exercițiul de promovare 2015 — Nouă cerere de încadrare în postul tip de «consilier sau echivalent» sau de «șef de unitate sau echivalent» — Respingere de către AIPN — Caracter confirmativ pentru refuzul încadrării în postul tip de «consilier sau echivalent» — Cerințe aferente procedurii precontencioase — Inadmisibilitate”]

28

2017/C 195/40

Cauza T-381/16: Ordonanța Tribunalului din 17 martie 2017 – Düll/EUIPO – Cognitect (DaToMo) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de anulare — Retragerea cererii de decădere — Nepronunţare asupra fondului”)

28

2017/C 195/41

Cauza T-123/17 R: Ordonanța vicepreședintelui Tribunalului din 10 aprilie 2017 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER [„Măsuri provizorii — Energie — Decizie a ACER prin care se respinge o cerere de intervenție în cauza A-001-2017 (consolidată) — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”]

29

2017/C 195/42

Cauza T-158/17 R: Ordonanța vicepreședintelui Tribunalului din 21 aprilie 2017 – Post Telecom/BEI („Măsuri provizorii — Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Furnizare de servicii de comunicații în rețeaua din zona metropolitană pentru clădirile și birourile Grupului BEI la Luxembourg — Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

30

2017/C 195/43

Cauza T-159/17: Acțiune introdusă la 10 martie 2017 – Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Cauza T-202/17: Acțiune introdusă la 31 martie 2017 – Calhau Correia de Paiva/Comisia

31

2017/C 195/45

Cauza T-203/17: Acțiune introdusă la 3 aprilie 2017 – GY/Comisia

32

2017/C 195/46

Cauza T-206/17: Acțiune introdusă la 3 aprilie 2017 – Argus Security Projects/Comisia și EUBAM

33

2017/C 195/47

Cauza T-216/17: Acțiune introdusă la 7 aprilie 2017 – Mabrouk/Consiliul

34

2017/C 195/48

Cauza T-222/17: Acțiune introdusă la 18 aprilie 2017 – Recylex și alții/Comisia

34

2017/C 195/49

Cauza T-228/17: Acțiune introdusă la 19 aprilie 2017 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Comisia

35

2017/C 195/50

Cauza T-229/17: Acțiune introdusă la 19 aprilie 2017 – Germania/Comisia

37

2017/C 195/51

Cauza T-234/17: Acțiune introdusă la 19 aprilie 2017 – Siberian Vodka/EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Cauza T-235/17: Acțiune introdusă la 20 aprilie 2017 – Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Cauza T-238/17: Acțiune introdusă la 25 aprilie 2017 – Gugler/EUIPO – Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Cauza T-239/17: Acțiune introdusă la 25 aprilie 2017 – Germania/Comisia

40

2017/C 195/55

Cauza T-241/17: Acțiune introdusă la 25 aprilie 2017 – Republica Polonă/Comisia

41

2017/C 195/56

Cauza T-246/17: Acțiune introdusă la 24 aprilie 2017 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Cauza T-247/17: Acțiune introdusă la 27 aprilie 2017 – Azarov/Consiliul

43

2017/C 195/58

Cauza T-250/17: Acțiune introdusă la 24 aprilie 2017 – avanti/EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Cauza T-251/17: Acțiune introdusă la 28 aprilie 2017 – Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Cauza T-252/17: Acțiune introdusă la 28 aprilie 2017 – Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Cauza T-253/17: Acțiune introdusă la 28 aprilie 2017 – Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (reprezentarea unui cerc cu două săgeți)

45


 

Rectificări

2017/C 195/62

Rectificare a Comunicării în Jurnalul Oficial în cauza T-232/16 P ( JO C 63, 27.2.2017 )

47


RO

 

Top