Help Print this page 

Document C:2010:288:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 288, 23 octombrie 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2010.288.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 288

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 53
23 octombrie 2010


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2010/C 288/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 274, 9.10.2010

1

 

Tribunalul

2010/C 288/02

Alegerea președintelui Tribunalului

2

2010/C 288/03

Alegerea președinților camerelor

2

2010/C 288/04

Repartizarea judecătorilor pe camere

2

2010/C 288/05

Ședința plenară

4

2010/C 288/06

Compunerea Marii Camere

4

2010/C 288/07

Camera de recursuri

4

2010/C 288/08

Criterii de repartizare a cauzelor pe camere

5

2010/C 288/09

Desemnarea judecătorului care îl înlocuiește pe președinte în calitate de judecător delegat cu luarea măsurilor provizorii

5


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2010/C 288/10

Cauza C-409/06: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 septembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Winner Wetten GmbH/Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (Articolele 43 CE și 49 CE — Libertatea de stabilire — Libera prestare a serviciilor — Organizarea de pariuri pe competițiile sportive supusă unui monopol public la scara unui land — Decizie pronunțată de Bundesverfassungsgericht prin care se constată incompatibilitatea cu Legea fundamentală germană a reglementării aferente unui asemenea monopol, însă prin care aceasta este menținută în vigoare pentru o perioadă tranzitorie având rolul de a permite asigurarea conformității acesteia cu Legea fundamentală — Principiul supremației dreptului Uniunii — Admisibilitatea și condițiile eventuale ale unei perioade tranzitorii de acest tip în cazul în care reglementarea națională respectivă încalcă de asemenea articolele 43 CE și 49 CE)

6

2010/C 288/11

Cauza C-290/07 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 2 septembrie 2010 — Comisia Europeană/Scott SA, Département du Loiret, Republica Franceză [Recurs — Ajutoare de stat — Preț preferențial pentru cumpărarea unui teren amenajat — Identificare a valorii de piață — Procedură oficială de investigare — Regulamentul (CE) nr. 659/1999 — Obligație de a investiga cu diligență și cu imparțialitate — Întindere a puterii de apreciere a Comisiei — Metoda costurilor — Întindere a controlului jurisdicțional]

6

2010/C 288/12

Cauze conexate C-316/07, C-358/07-C-360/07, C-409/07-C-410/07: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 septembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart — Germania) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service Online Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)/Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (Articolele 43 CE și 49 CE — Libertatea de stabilire — Libera prestare a serviciilor — Organizarea de pariuri pe competițiile sportive supusă unui monopol public la scara unui land — Obiectivul de prevenire a incitării la cheltuieli excesive legate de joc și de luptă împotriva dependenței de joc — Proporționalitate — Măsură restrictivă care trebuie să urmărească într adevăr reducerea ocaziilor de a juca și limitarea activităților de jocuri de noroc în mod coerent și sistematic — Publicitate care emană de la titularul monopolului și care încurajează participarea la jocuri de loterie — Alte jocuri de noroc care pot fi propuse de operatori privați — Extinderea ofertei de alte jocuri de noroc — Licență acordată într un alt stat membru — Lipsa obligației de recunoaștere reciprocă)

7

2010/C 288/13

Cauza C-46/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 septembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Germania) — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (Articolul 49 CE — Libera prestare a serviciilor — Titularul unei licențe eliberate în Gibraltar prin care este autorizată colectarea de pariuri pe competițiile sportive exclusiv în străinătate — Organizarea de pariuri pe competițiile sportive supusă unui monopol public la scara unui land — Obiectivul de prevenire a incitării la cheltuieli excesive legate de joc și de luptă împotriva dependenței de joc — Proporționalitate — Măsură restrictivă care trebuie să urmărească într adevăr reducerea ocaziilor de a juca și limitarea activităților de jocuri de noroc în mod coerent și sistematic — Alte jocuri de noroc care pot fi propuse de operatori privați — Procedură de autorizare — Putere discreționară a autorității competente — Interdicție privind oferirea de jocuri de noroc prin internet — Măsuri tranzitorii care autorizează provizoriu o asemenea ofertă provenită de la anumiți operatori)

8

2010/C 288/14

Cauza C-64/08: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 9 septembrie 2010 (cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landesgericht Linz — Austria) — Procedură penală împotriva lui Ernst Engelmann (Libera prestare a serviciilor — Libertatea de stabilire — Reglementare națională care stabilește un sistem de concesiuni pentru exploatarea jocurilor de noroc în cazinouri — Obținerea unor concesiuni rezervate numai societăților pe acțiuni stabilite pe teritoriul național — Atribuirea tuturor concesiunilor fără nicio procedură concurențială)

9

2010/C 288/15

Cauza C-399/08 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 2 septembrie 2010 — Comisia Europeană/Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Republica Federală Germania (Recurs — Articolul 87 CE — Ajutoare acordate de statele membre — Măsuri adoptate de Republica Federală Germania în favoarea Deutsche Post AG — Articolul 86 CE — Servicii de interes economic general — Compensarea costurilor suplimentare generate de o politică de vânzare în pierdere în sectorul serviciilor de colete din ușă în ușă — Existența unui avantaj — Metodă de verificare utilizată de Comisie — Sarcina probei — Articolul 230 CE — Întinderea controlului jurisdicțional al Tribunalului)

10

2010/C 288/16

Cauza C-453/08: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 2 septembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis [Politica comună în domeniul pescuitului — Pescuitul în Marea Mediterană — Regulamentul (CE) nr. 1626/94 — Articolul 1 alineatele (2) și (3) — Interdicția utilizării anumitor tipuri de năvoade — Măsuri suplimentare sau care depășesc criteriile minime instituite prin acest regulament, adoptate anterior intrării în vigoare a regulamentului menționat — Condiții de validitate]

11

2010/C 288/17

Cauza C-66/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 2 septembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Republica Lituania) — Kirin Amgen, Inc./Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras [„Dreptul brevetelor — Medicamente brevetate — Regulamentul (CEE) nr. 1768/92 — Articolele 7 și 19 și articolul 19a litera (e) — Certificat suplimentar de protecție pentru medicamente — Termen pentru depunerea cererii pentru un asemenea certificat”]

11

2010/C 288/18

Cauza C-254/09 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 2 septembrie 2010 — Calvin Klein Trademark Trust/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Zafra Marroquineros SL (Recurs — Marcă comunitară — Marca verbală CK CREACIONES KENNYA — Opoziție a titularului mărcii figurative comunitare CK Calvin Klein și a mărcilor naționale CK — Respingere a opoziției)

12

2010/C 288/19

Cauza C-265/09 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 9 septembrie 2010 — Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)/BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Recurs — Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a semnului figurativ „α” — Motive absolute de refuz — Caracter distinctiv — Marcă constituită dintr o literă unică)

13

2010/C 288/20

Cauza C-440/07 P: Ordonanța Curții din 9 iunie 2010 — Comisia Europeană/Schneider Electric SA, Republica Federală Germania, Republica Franceză (Recurs — Anulare în parte a hotărârii atacate — Litigiu în stare de judecată — Răspunderea extracontractuală a Comunității — Evaluarea prejudiciului)

13

2010/C 288/21

Cauzele conexate C-286/09 și C-287/09: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 9 iulie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Corte d'appello di Roma — Italia) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09)/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Funcționari — Pensie pentru limită de vârstă — Cumulul perioadelor de asigurare — Articolul 11 din anexa VIII la Statutul funcționarilor — Luare în considerare a perioadelor de activitate în cadrul Comunităților Europene — Articolul 10 CE]

14

2010/C 288/22

Cauza C-298/09: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 16 iunie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — Republica Ungară) — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Adhésion à l’Union européenne — Libre prestation des services — Directive 96/71/CE — Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services — Entreprise de travail intérimaire — Exigence d’un siège sur le territoire de l’État membre dans lequel la prestation est fournie)

14

2010/C 288/23

Cauza C-312/09: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 17 iunie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Anotato Dikastirio Kyprou — Republica Cipru) — Giorgos Michalias/Christina A. Ioannou-Michalia [Articolul 104 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură — Regulamentul (CE) nr. 1347/2000 — Articolele 2, 42 și 46 — Cooperare judiciară în materie civilă — Competența în materie matrimonială — Aderarea unui stat la Uniunea Europeană — Procedură de divorț declanșată înainte de aderare — Domeniul de aplicare în timp al Regulamentului (CE) nr. 1347/2000]

15

2010/C 288/24

Cauza C-350/09 P: Ordonanța Curții din 12 mai 2010 — Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM)/Comisia Europeană (Recurs — Fondul Social European — Sprijin financiar — Desființare)

15

2010/C 288/25

Cauza C-358/09 P: Ordonanța Curții din 1 iulie 2010 — DSV Road NV/Comisia Europeană (Recurs — Codul vamal — Import de dischete provenite din Thailanda — Recuperare ulterioară a drepturilor de import — Cerere de remitere a drepturilor de import)

16

2010/C 288/26

Cauza C-381/09: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 7 iulie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Corte suprema di cassazione — Italia) — Gennaro Curia/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — A șasea directivă TVA — Domeniu de aplicare — Scutiri de plata TVA-ului — Articolul 13 secțiunea B litera (d) punctul 1 — Acordarea, negocierea și gestionarea de credite — Împrumuturi cu camătă — Activitate ilicită potrivit legislației naționale]

16

2010/C 288/27

Cauza C-448/09 P: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 30 iunie 2010 — Royal Appliance International GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Marca anterioară „sensixx” — Semnul verbal „Centrixx” — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Cerere de decădere a unei mărci anterioare — Litigiu aflat pe rolul instanțelor naționale — Cerere de suspendare a procedurii în fața Tribunalului]

17

2010/C 288/28

Cauza C-498/09 P: Ordonanța Curții din 10 iunie 2010 — Thomson Sales Europe/Comisia Europeană (Recurs — Cod vamal — Remitere de drepturi vamale — Nerecuperare ulterioară — Taxe antidumping — Absența unei neglijențe vădite — Complexitate a reglementării — Experiență profesională — Diligența operatorului — Televizoare color fabricate în Thailanda — Acte atacabile)

17

2010/C 288/29

Cauza C-352/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Audiencia Provincial de Oviedo (Spania) la 13 iulie 2010 — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros și Reaseguros S.A.E

18

2010/C 288/30

Cauza C-360/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) la 19 iulie 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam)/Netlog NV

18

2010/C 288/31

Cauza C-363/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugalia) la 21 iulie 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Cauza C-365/10: Acțiune introdusă la 22 iulie 2010 — Comisia Europeană/Republica Slovenia

19

2010/C 288/33

Cauza C-367/10 P: Recurs introdus la 22 iulie 2010 de EMC Development AB împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) pronunțate la 12 mai 2010 în cauza T-432/05, EMC Development AB/Comisia Europeană

20

2010/C 288/34

Cauza C-372/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Republica Polonă) la 26 iulie 2010 — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Cauza C-386/10 P: Recurs introdus la 30 iulie 2010 de Chalkor AE Epexergasias Metallon împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) pronunțate la 19 mai 2010 în cauza T-21/05, Chalkor AE Epexergasias Metallon/Comisia Europeană

21

2010/C 288/36

Cauza C-392/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 4 august 2010 — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

21

2010/C 288/37

Cauza C-402/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Conseil d'État (Franța) la 6 august 2010 — Société Groupe Limagrain Holding/FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Cauza C-405/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Amtsgericht Bruchsal (Germania) la 10 august 2010 — Procedură penală împotriva Özlem Garenfeld

22

2010/C 288/39

Cauza C-410/10: Acțiune introdusă la 17 august 2010 — Comisia Europeană/Republica Elenă

23

2010/C 288/40

Cauza C-413/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale Ordinario di Prato (Italia) la 18 august 2010 — Procedură penală împotriva Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

23

2010/C 288/41

Cauza C-417/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Corte Suprema di Cassazione (Italia) la 23 august 2010 — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3 M Italia Spa

23

2010/C 288/42

Cauza C-418/10 P: Recurs introdus la 23 august 2010 de Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) pronunțate la 7 iulie 2010 în cauza T-60/09 — Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), cealaltă parte în fața camerei de recurs a OAPI: Stabilator sp. z o.o.

24

2010/C 288/43

Cauza C-420/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Landgericht Hamburg (Germania) la 23 august 2010 — Söll GmbH/Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Cauza C-427/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Corte Suprema di Cassazione (Italia) la 31 august 2010 — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, care a absorbit Banca Nazionale dell’Agricoltura spa/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

26

2010/C 288/45

Cauza C-461/09 P: Ordonanța Curții din 9 iulie 2010 — The Wellcome Foundation Ltd/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) (Recurs — Marcă comunitară — Marca verbală FAMOXIN — Cerere de declarare a nulității din partea titularului mărcii verbale naționale LANOXIN — Respingerea cererii de declarare a nulității)

26

2010/C 288/46

Cauza C-200/08: Ordonanța președintelui Camerei întâi a Curții din 1 iulie 2010 — Comisia Europeană/Republica Franceză

27

2010/C 288/47

Cauza C-190/09: Ordonanța președintelui Curții (Camera a opta) din 7 iulie 2010 — Comisia Europeană/Republica Cipru

27

2010/C 288/48

Cauza C-299/09: Ordonanța președintelui Curții din 25 mai 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Nejvyšší správní soud — Republica Cehă) — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

27

2010/C 288/49

Cauza C-527/09: Ordonanța președintelui Curții din 22 iunie 2010 — Comisia Europeană/Republica Estonia

27

2010/C 288/50

Cauza C-88/10: Ordonanța președintelui Curții din 19 iulie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale di Palermo — Italia) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa

27

2010/C 288/51

Cauza C-100/10: Ordonanța președintelui Curții din 12 iulie 2010 — Comisia Europeană/Marele Ducat al Luxemburgului

27

 

Tribunalul

2010/C 288/52

Cauza T-359/04: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — British Aggregates și alții/Comisia („Ajutoare de stat — Taxa de mediu pe agregate în Regatul Unit — Scutire aplicabilă în Irlanda de Nord — Decizia Comisiei de a nu ridica obiecții — Dificultăți serioase — Orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului”)

28

2010/C 288/53

Cauza T-29/05: Hotărârea Tribunalului din 8 septembrie 2010 — Deltafina/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Piața spaniolă a achiziției și a primei procesări a tutunului brut — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE — Stabilirea prețurilor și împărțirea pieței — Concordanță între comunicarea privind obiecțiunile și decizia atacată — Dreptul la apărare — Definirea pieței relevante — Amenzi — Gravitatea încălcării — Circumstanțe agravante — Rol de conducător — Cooperare)

28

2010/C 288/54

Cauza T-312/05: Hotărârea Tribunalului din 8 septembrie 2010 — Comisia/Alexiadou („Clauză compromisorie — Contract privind proiectul de dezvoltare a unei tehnologii pentru producerea de piei impermeabile — Neexecutarea contractului — Rambursarea sumelor avansate — Dobânzi de întârziere — Trimitere spre rejudecare Tribunalului după anulare — Procedură în lipsă”)

29

2010/C 288/55

Cauza T-319/05: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — Elveția/Comission [Relații externe — Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian — Măsuri germane privind apropierea aeronavelor de aeroportul din Zürich — Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 — Dreptul la apărare — Principiul nediscriminării — Principiul proporționalității]

29

2010/C 288/56

Cauza T-63/06: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — Evropaïki Dynamiki/OEDT („Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă din partea OEDT — Prestare de servicii informatice de programare și de consiliere în software — Respingere a ofertei unui participant — Criterii de atribuire — Eroare vădită de apreciere — Egalitate de tratament — Transparență — Principiul bunei administrări — Obligație de motivare”)

30

2010/C 288/57

Cauza T-119/06: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — Usha Martin/Consiliul și Comisia [„Dumping — Importuri de cabluri din oțel originare, printre altele, din India — Încălcarea unui angajament — Principiul proporționalității — Articolul 8 alineatele (1), (7) și (9) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 [devenit articolul 8 alineatele (1), (7) și (9) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009]”]

30

2010/C 288/58

Cauza T-155/06: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — Tomra Systems și alții/Comisia („Concurență — Abuz de poziție dominantă — Piața aparatelor de colectare a ambalajelor uzate de băuturi — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 82 CE și a articolului 54 din Acordul privind SEE — Acorduri de exclusivitate, angajamente cantitative și reduceri de fidelizare care fac parte dintr o strategie de excludere a concurenților de pe piață — Amendă — Proporționalitate”)

31

2010/C 288/59

Cauza T-264/07: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — CSL/Comisia și EMEA („Medicamente de uz uman — Procedura de desemnare a produselor medicamentoase orfane — Cerere de desemnare a fibrinogenului uman ca produs medicamentos orfan — Obligația de depunere a cererii de desemnare înaintea depunerii cererii pentru autorizația de comercializare — Decizia EMA privind validitatea cererii”)

31

2010/C 288/60

Cauza T-300/07: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — Evropaïki Dynamiki/Comisia („Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură comunitară de cerere de ofertă — Prestare de servicii informatice referitoare la gestiunea și la întreținerea unui portal internet — Respingerea ofertei prezentate de un ofertant — Criterii de atribuire — Obligația de motivare — Eroare vădită de apreciere — Egalitate de tratament — Transparență”)

32

2010/C 288/61

Cauza T-348/07: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — Al-Aqsa/Consiliul [„Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului — Înghețarea fondurilor — Poziția comună 2001/931/PESC și Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 — Acțiune în anulare — Adaptarea concluziilor — Control jurisdicțional — Condiții de aplicare a unei măsuri de înghețare a fondurilor adoptate de Uniune”]

32

2010/C 288/62

Cauza T-70/08: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — Axis AB/OAPI — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale ETRAX — Mărci naționale figurative anterioare ce conțin elementele verbale ETRA I+D — Motiv relativ de refuz — Admisibilitatea căii de atac în fața camerei de recurs — Norma 49 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 și articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

33

2010/C 288/63

Cauza T-74/08: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — Now Pharm/Comisia [„Medicamente de uz uman — Procedură de desemnare a produselor medicamentoase orfane — Cerere privind desemnarea produsului medicamentos «Extract lichid special de Chelidonii radix» («Ukrain») ca produs medicamentos orfan — Decizie a Comisiei prin care se refuză desemnarea ca produs medicamentos orfan”]

33

2010/C 288/64

Cauza T-152/08: Ordonanța Tribunalului din 8 septembrie 2010 — Kido/OAPI — Amberes (SCORPIONEXO) [„Marcă comunitară — Procedura opoziției — Solicitarea de marcă verbală comunitară SCORPIONEXO — Marcă figurativă națională anterioară ESCORPION — Motiv relativ de respingere — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

34

2010/C 288/65

Cauza T-233/08: Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2010 — MPDV Mikrolab/OAPI (ROI ANALYZER) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale ROI ANALYZER — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

34

2010/C 288/66

Cauza T-387/08: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — Evropaïki Dynamiki/Comisia („Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă a Oficiului de Publicații — Prestarea de servicii informatice — Respingerea ofertei unui ofertant — Acțiune în anulare — Criterii și subcriterii de atribuire — Obligația de motivare — Egalitate de tratament — Transparență — Eroare vădită de apreciere — Abuz de putere — Cerere de despăgubiri”)

35

2010/C 288/67

Cauza T-458/08: Hotărârea Tribunalului din 8 septembrie 2010 — Wilfer/OAPI (Reprezentarea unui cap de chitară) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative reprezentând un cap de chitară de culoare argintie, gri și maro — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Examinare din oficiu a faptelor — Articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009] — Obligația de motivare — Articolul 73 prima teză din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 75 prima teză din Regulamentul nr. 207/2009) — Egalitate de tratament”]

35

2010/C 288/68

Cauza T-472/08: Hotărârea Tribunalului din 3 septembrie 2010 — Companhia Muller de Bebidas/OAPI — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative 61 A NOSSA ALEGRIA — Marca națională verbală anterioară CACHAÇA 51 și mărcile naționale figurative anterioare Cachaça 51 și Pirassununga 51 — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

36

2010/C 288/69

Cauza T-505/08: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/OAPI (Hunter) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Hunter — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Limitarea produselor desemnate în cererea de înregistrare a mărcii”]

36

2010/C 288/70

Cauza T-575/08: Hotărârea Tribunalului din 8 septembrie 2010 — 4care/OAPI — Laboratorios Diafarm (Acumed) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Acumed — Marcă națională verbală anterioară AQUAMED ACTIVE — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Similitudinea produselor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

37

2010/C 288/71

Cauza T-582/08: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — Carpent Languages/Comisia („Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură comunitară de cerere de ofertă — Organizare de reuniuni și de conferințe — Respingerea ofertei depuse de un ofertant — Atribuirea contractului unui alt ofertant — Obligație de motivare — Eroare vădită de apreciere — Egalitate de tratament”)

37

2010/C 288/72

Cauza T-64/09: Hotărârea Tribunalului din 8 septembrie 2010 — Micro Shaping/OAPI (packaging) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative packaging — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

38

2010/C 288/73

Cauza T-91/09 P: Hotărârea Tribunalului din 1 septembrie 2010 — Skareby/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Exercițiul de evaluare 2005 — Raport simplificat întocmit pentru perioada cuprinsă între lunile ianuarie și septembrie 2005 — Preluare integrală a aprecierilor care figurau în raportul asupra evoluției carierei întocmit pentru anul 2004 care a fost anulat în parte ulterior hotărârii atacate”)

38

2010/C 288/74

Cauza T-106/09: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — adp Gauselmann/OAPI — Maclean (Archer Maclean's Mercury) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Archer Maclean’s Mercury — Marca națională verbală anterioară Merkur — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

39

2010/C 288/75

Cauza T-112/09: Hotărârea Tribunalului din 8 septembrie 2010 — Icebreaker/OAPI — Gilmar (ICEBREAKER) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale ICEBREAKER — Marca națională verbală anterioară ICEBERG — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Refuz parțial de înregistrare — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

39

2010/C 288/76

Cauza T-369/09: Hotărârea Tribunalului din 8 septembrie 2010 — Quinta do Portal/OAPI — Vallegre (PORTO ALEGRE) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală PORTO ALEGRE — Marca națională verbală anterioară VISTA ALEGRE — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

40

2010/C 288/77

Cauza T-475/08 P: Ordonanța Tribunalului din 29 iulie 2010 — Duta/Curtea de Justiție („Recurs — Funcție publică — Agenți temporari — Recrutare — Post de referent juridic — Recurs vădit inadmisibil”)

40

2010/C 288/78

Cauza T-58/09: Ordonanța Tribunalului din 2 septembrie 2010 — Schemaventotto/Comisia [„Acțiune în anulare — Concentrări — Renunțare la un proiect de concentrare — Decizie de închidere a procedurii deschise în temeiul articolului 21 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 — Act nesupus căilor de atac — Inadmisibilitate”]

41

2010/C 288/79

Cauza T-15/10 R II: Ordonanța președintelui Tribunalului din 8 septembrie 2010 — Noko Ngele/Comisia („Măsuri provizorii — Cerere de măsuri provizorii — Cerere nouă — Inadmisibilitate”)

41

2010/C 288/80

Cauza T-305/10: Acțiune introdusă la 23 iulie 2010 — Hartmann-Lamboy/OAPI — Diptyque (DYNIQUE)

41

2010/C 288/81

Cauza T-323/10: Acțiune introdusă la 3 august 2010 — Chabou/OAPI — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

42

2010/C 288/82

Cauza T-325/10: Acțiune introdusă la 3 august 2010 — Iliad și alții/Comisia

43

2010/C 288/83

Cauza T-326/10: Acțiune introdusă la 10 august 2010 — Fraas/OAPI (Motiv cu pătrate în culorile gri deschis, gri închis, bej, roșu închis și maro)

43

2010/C 288/84

Cauza T-327/10: Acțiune introdusă la 10 august 2010 — Fraas/OAPI (motiv în carouri de culoare neagră, gri închis, gri deschis și roșu închis)

44

2010/C 288/85

Cauza T-328/10: Acțiune introdusă la 10 august 2010 — Fraas/OAPI (Desen în carouri de culori gri închis, gri deschis, bej și roșu închis)

44

2010/C 288/86

Cauza T-329/10: Acțiune introdusă la 10 august 2010 — Fraas/OAPI (Desen în carouri de culori negru, gri, bej și roșu închis)

45

2010/C 288/87

Cauza T-334/10: Acțiune introdusă la 10 august 2010 — Leifheit/OAPI — Vermop Salmon (Twist System)

45

2010/C 288/88

Cauza T-337/10: Acțiune introdusă la 17 august 2010 — Seatech International și alții/Cosiliul și Comisia

46

2010/C 288/89

Cauza T-338/10: Acțiune introdusă la 18 august 2010 — Comisia/Tornasol Films

47

2010/C 288/90

Cauza T-339/10: Acțiune introdusă la 9 august 2010 — Cosepuri/EFSA

47

2010/C 288/91

Cauza T-340/10: Acțiune introdusă la 20 august 2010 — CTG Luxembourg PSF/Curtea de Justiție

48

2010/C 288/92

Cauza T-342/10: Acțiune introdusă la 23 august 2010 — Hartmann/OAPI — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

49

2010/C 288/93

Cauza T-343/10: Acțiune introdusă la 18 august 2010 — Etimine și Etiproducts/AEPC

49

2010/C 288/94

Cauza T-344/10: Acțiune introdusă la 20 august 2010 — UPS Europe și United Parcel Service Deutschland/Comisia

50

2010/C 288/95

Cauza T-346/10: Acțiune introdusă la 18 august 2010 — Borax Europe/AEPC

51

2010/C 288/96

Cauza T-347/10: Acțiune introdusă la 27 august 2010 — Adelholzener Alpenquellen/OAPI (forma unei sticle cu imaginea în relief a trei vârfuri de munte)

52

2010/C 288/97

Cauza T-348/10: Acțiune introdusă la 16 august 2010 — Panzeri/OAPI — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

52

2010/C 288/98

Cauza T-349/10: Acțiune introdusă la 26 august 2010 — Milux/OAPI (OVUMCONTROL)

53

2010/C 288/99

Cauza T-350/10: Acțiune introdusă la 26 august 2010 — Milux/OAPI (HEARTCONTROL)

53

2010/C 288/00

Cauza T-351/10: Acțiune introdusă la 26 august 2010 — Milux/OAPI (VESICACONTROL)

54

2010/C 288/01

Cauza T-352/10: Acțiune introdusă la 26 august 2010 — Milux/OAPI (RECTALCONTROL)

54

2010/C 288/02

Cauza T-353/10: Acțiune introdusă la 31 august 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisia

55

2010/C 288/03

Cauza T-356/10: Acțiune introdusă la 23 august 2010 — Nike International/OAPI — Deichmann (VICTORY RED)

55

2010/C 288/04

Cauza T-357/10: Acțiune introdusă la 27 august 2010 — Kraft Foods Schweiz/OAPI — Compañía Nacional de Chocolates (CORONA)

56

2010/C 288/05

Cauza T-359/10: Acțiune introdusă la 25 august 2010 — Ecologistas en Acción-CODA/Comisia

57

2010/C 288/06

Cauza T-362/10: Acțiune introdusă la 27 august 2010 — Vtesse Networks/Comisia

57

2010/C 288/07

Cauza T-363/10: Acțiune introdusă la 27 august 2010 — Abbott Laboratories/OAPI (RESTORE)

58

2010/C 288/08

Cauza T-364/10: Acțiune introdusă la 2 septembrie 2010 — Duravit și alții/Comisia

59

2010/C 288/09

Cauza T-366/10 P: Recurs introdus la 1 septembrie 2010 de Luigi Marcuccio împotriva Ordonanței pronunțate la 22 iunie 2010 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-78/09, Marcuccio/Comisia

60

2010/C 288/10

Cauza T-368/10: Acțiune introdusă la 3 septembrie 2010 — Rubinetteria Cisal/Comisia

61

2010/C 288/11

Cauza T-370/10: Acțiune introdusă la 30 august 2010 — Rubinetterie Teorema/Comisia

62

2010/C 288/12

Cauza T-371/10: Acțiune introdusă la 7 septembrie 2010 — Amor/OAPI — Jablonex Group (AMORIKE)

62

2010/C 288/13

Cauza T-376/10: Acțiune introdusă la 7 septembrie 2010 — Mamoli Robinetteria/Comisia

63

2010/C 288/14

Cauza T-380/10: Acțiune introdusă la 8 septembrie 2010 — Wabco Europe și alții/Comisia

64

2010/C 288/15

Cauza T-384/10: Acțiune introdusă la 8 septembrie 2010 — Spania/Comisia

64

2010/C 288/16

Cauza T-170/03: Ordonanța Tribunalului din 6 septembrie 2010 — British AMerican Tobacco (Investments)/Comisia

65

2010/C 288/17

Cauza T-34/06: Ordonanța Tribunalului din 1 septembrie 2010 — Universal/Comisia

65

2010/C 288/18

Cauza T-88/07: Ordonanța Tribunalului din 1 septembrie 2010 — Fabryka Samochodòw Osobowych/Comisia

66

2010/C 288/19

Cauzele conexate T-440/07 și T-1/08: Ordonanța Tribunalului din 3 septembrie 2010 — Huta Buczek și Buczek/Comisia

66

2010/C 288/20

Cauza T-125/09: Ordonanța Tribunalului din 2 septembrie 2010 — Gruener Janura/OAPI — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

66

2010/C 288/21

Cauza T-505/09: Ordonanța Tribunalului din 6 septembrie 2010 — Carlyle/OAPI — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

66

2010/C 288/22

Cauza T-506/09: Ordonanța Tribunalului din 6 septembrie 2010 — Carlyle/OAPI — MRP Consult (THE CARLYLE)

66

2010/C 288/23

Cauza T-49/10: Ordonanța Tribunalului din 11 august 2010 — Footwear/OAPI — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

66

 

Tribunalul Funcției Publice

2010/C 288/24

Cauza F-27/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 — Hanschmann/Oficiul European de Poliție (Europol) (Funcție publică — Personal al Europol — Neprelungirea unui contract — Contract pe perioadă nedeterminată — Articolul 6 din Statutul personalului Europol — Principiul respectării dreptului la apărare)

67

2010/C 288/25

Cauza F-28/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 — Kipp/Oficiul European de Poliție (Europol) (Funcție publică — Personal al Europol — Nereînnoirea unui contract — Contract cu durată nedeterminată — Articolul 6 din Statutul personalului Europol — Principiul respectării dreptului la apărare)

67

2010/C 288/26

Cauza F-34/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 — Sluiter/Oficiul European de Poliție (Europol) (Funcție publică — Personal al Europol — Neînnoirea contractului — Contract cu durată nedeterminată — Articolul 6 din Statutul personalului Europol — Principiul respectării dreptului la apărare)

68

2010/C 288/27

Cauza F-35/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 — Visser-Fornt Raya/Oficiul European de Poliție (Europol) (Funcție publică — Personal al Europol — Neprelungirea unui contract — Contract pe perioadă nedeterminată — Articolul 6 din Statutul personalului Europol — Principiul respectării dreptului la apărare)

68

2010/C 288/28

Cauza F-36/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 — Armitage-Wilson/Oficiul European de Poliție (Europol) (Funcție publică — Personal al Europol — Neînnoirea contractului — Contract cu durată nedeterminată — Articolul 6 din Statutul personalului Europol — Principiul respectării dreptului la apărare)

69

2010/C 288/29

Cauza F-37/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 — Doyle/Oficiul European de Poliție (Europol) (Funcție publică — Personal al Europol — Neînnoirea contractului — Contract cu durată nedeterminată — Articolul 6 din Statutul personalului Europol — Principiul respectării dreptului la apărare)

69

2010/C 288/30

Cauza F-38/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 — Martin/Oficiul European de Poliție (Europol) (Funcție publică — Personal al Europol — Nereînnoirea unui contract — Contract cu durată nedeterminată — Articolul 6 din Statutul personalului Europol — Principiul respectării dreptului la apărare)

70

2010/C 288/31

Cauza F-39/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 — Goddijn/Oficiul European de Poliție (Europol) (Funcție publică — Personalul Europol — Neprelungire a unui contract — Contract pe perioadă nedeterminată — Articolul 6 din Statutul personalului Europol — Principiul respectării dreptului la apărare)

70

2010/C 288/32

Cauza F-41/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 — Roumimper/Oficiul European de Poliție (Europol) (Funcție publică — Personalul Europol — Neprelungire a unui contract — Contract pe perioadă nedeterminată — Articolul 6 din Statutul personalului Europol — Principiul respectării dreptului la apărare)

71

2010/C 288/33

Cauza F-42/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 — Esneau-Kappé/Oficiul European de Poliție (Europol) (Funcție publică — Personal al Europol — Neînnoirea contractului — Contract cu durată nedeterminată — Articolul 6 din Statutul personalului Europol — Principiul respectării dreptului la apărare)

71

2010/C 288/34

Cauza F-44/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 — Knöll/Oficiul European de Poliție (Europol) (Funcție publică — Personal al Europol — Neînnoirea contractului — Contract cu durată nedeterminată — Articolul 6 din Statutul personalului Europol — Principiul respectării dreptului la apărare)

72

2010/C 288/35

Cauza F-91/09: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 9 iulie 2010 — Marcuccio/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Termen rezonabil pentru introducerea unei cereri de despăgubiri — Tardivitate)

72

2010/C 288/36

Cauza F-103/09: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 13 iulie 2010 — Allen și alții/Comisia (Funcție publică — Personal angajat în cadrul proiectului JET — Acțiune în despăgubire — Termen rezonabil — Tardivitate)

72

2010/C 288/37

Cauza F-11/10: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 — Palou Martínez/Comisia [Funcție publică — Funcționari — Inadmisibilitate vădită — Tardivitate — Nerespectarea procedurii precontencioase — Articolul 35 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul de procedură]

73

2010/C 288/38

Cauza F-65/10: Acțiune introdusă la 6 august 2010 — Mata Blanco/Comisia

73

2010/C 288/39

Cauza F-66/10: Acțiune introdusă la 17 august 2010 — De Britto Patricio-Dias/Comisia

74

2010/C 288/40

Cauza F-67/10: Acțiune introdusă la 18 august 2010 — Marcuccio/Comisia

74

2010/C 288/41

Cauza F-68/10: Acțiune introdusă la 20 august 2010 — Behnke/Comisia

74

2010/C 288/42

Cauza F-69/10: Acțiune introdusă la 24 august 2010 — Marcuccio/Comisia

75

2010/C 288/43

Cauza F-70/10: Acțiune introdusă la 27 august 2010 — Hidalgo/Parlamentul European

75

2010/C 288/44

Cauza F-30/06: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 30 iunie 2010 — Hanot/Comisia

76

2010/C 288/45

Cauza F-86/06: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 26 iulie 2010 — Vereecken/Comisia

76

2010/C 288/46

Cauza F-26/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 9 iulie 2010 — Potoms și Scillia/Parlamentul

76

2010/C 288/47

Cauza F-29/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 26 iulie 2010 — Quadu/Parlamentul European

76


RO

 

Top