Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plan de acțiune privind logistica transportului de marfă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Plan de acțiune privind logistica transportului de marfă

Logistica transportului de marfă este un motor al competitivității Uniunii Europene (UE). Aceasta vizează planificarea, organizarea, gestionarea, controlul și executarea operațiunilor de transport de marfă.

ACT

Comunicarea Comisiei - Plan de acțiune privind logistica transportului de marfă [COM(2007) 607 final din 18.10.2007]

SINTEZĂ

Logistica transportului de marfă este un motor al competitivității Uniunii Europene (UE). Aceasta vizează planificarea, organizarea, gestionarea, controlul și executarea operațiunilor de transport de marfă.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI PLAN DE ACȚIUNE?

Planul conține măsuri pe termen scurt și mediu. Acesta face parte dintr-o serie de inițiative politice lansate de Comisia Europeană în scopul îmbunătățirii eficienței și viabilității transportului de marfă în UE.

ASPECTE-CHEIE

  • Transportul electronic de marfă: utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) ar putea permite asocierea fluxului fizic de marfă cu un flux de informații electronic și „fără hârtie”.
  • Blocaje: s-au identificat aproape 500 de blocaje, de la infrastructura insuficientă până la obstacole administrative. Acestea pot fi abordate prin formarea personalului calificat, prin utilizarea unor indicatori de performanță și prin date statistice de calitate sporită.
  • Lanțuri de transport: simplificarea cerințelor administrative prin utilizarea unui document unic pentru toate formele de transport și a unor norme clare privind răspunderea ar putea reduce costurile și birocrația.
  • Greutăți și dimensiuni: legislația UE impune limite privind greutățile și dimensiunile vehiculelor. Unele aspecte privind greutatea sunt lăsate însă la latitudinea autorităților naționale. În urma unei revizuiri din 2012 a legislației s-au adoptat norme UE revizuite în 2015. Obiectivul acestora este de a îmbunătăți aerodinamica vehiculelor și eficiența energetică a acestora.
  • Coridoare verzi de transport: aceste rute integrate ar permite transportarea mărfurilor cu un impact redus asupra mediului printr-o combinație a călătoriilor scurte maritime, feroviare, rutiere și pe căi navigabile interioare și a tehnologiilor relevante (cum ar fi TIC folosite în sistemele de transport inteligente).
  • Transportul urban de marfă: orașele Europei sunt adesea destinația unor mărfuri care au călătorit pe distanțe mari. Urbanismul ar trebui să țină cont de acest aspect.

Printre alte inițiative conexe ale UE se numără:

CONTEXT

Se estimează că industria logistică are o contribuție de aproape 14 % la PIB-ul UE. Aceasta s-a bucurat de o creștere semnificativă în ultimii ani, în special în schimburile comerciale prin containere. Acest fapt a dus la congestionarea unor porturi și a zonelor din jurul acestora.

ACTE CONEXE

Carte albă: Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor - Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor [COM(2011) 144 final din 28.3.2011]

Data ultimei actualizări: 26.06.2015

Top