Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv

Acest regulament stabilește normele de instituire și de organizare a coridoarelor feroviare internaționale pentru un transport feroviar de marfă competitiv în vederea dezvoltării unei rețele feroviare europene pentru un transport de marfă competitiv.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv.

SINTEZĂ

Scopul acestui regulament este de a dezvolta o rețea feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv prin stabilirea unor norme de instituire și de organizare a coridoarelor feroviare internaționale pentru un transport feroviar de marfă competitiv. Anexa la acest regulament, modificată prin Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, instituie 9 coridoare de transport de marfă inițiale , pe care țările în cauză din Uniunea Europeană (UE) trebuie să le aducă în stare operațională până în noiembrie 2013, noiembrie 2015 sau noiembrie 2020.

Pentru fiecare coridor de transport de marfă, țările UE trebuie să stabilească un comitet executiv, alcătuit din reprezentanți ai autorităților țărilor UE. Pentru fiecare coridor de transport de marfă, administratorii de infrastructură trebuie să stabilească un consiliu de administrație, alcătuit din reprezentanții administratorilor de infrastructură. Acest consiliu de administrație întocmește un plan de punere în aplicare ce include un plan de investiții, măsurile prevăzute pentru punerea în aplicare a coridorului și elementele principale ale unui studiu privind piața. De asemenea, consiliul de administrație va institui un grup consultativ alcătuit din administratori și proprietari ai terminalelor coridorului de transport de marfă, precum și un alt grup consultativ format din întreprinderile feroviare care sunt interesate de utilizarea coridorului de transport de marfă.

Consiliul de administrație definește și organizează în comun trasee internaționale prestabilite pentru trenurile de marfă, astfel încât să ofere un grafic de parcurs corespunzător nevoilor operatorilor de transport de marfă.

Consiliul de administrație va institui sau desemna un organism comun, astfel încât solicitanții autorizați să poată solicita și primi răspunsuri într-un singur loc cu privire la capacitatea de infrastructură pentru trenurile de marfă care traversează cel puțin o frontieră de-a lungul coridorului de transport de marfă. Acest ghișeu unic va lua decizii cu privire la cererile referitoare la trasele prestabilite și pentru rezerva de capacitate pentru trenurile de transport internațional de marfă. Eventualele cereri care nu pot fi onorate de ghișeul unic vor fi retransmise administratorilor de infrastructură competenți, care vor lua o decizie privind cererea și vor comunica ghișeului unic decizia respectivă în vederea unei prelucrări ulterioare.

Pentru cazurile de perturbări ale traficului se elaborează norme de prioritate între diferitele tipuri de trafic.

Se publică un document care conține toate informațiile relevante cu privire la utilizarea coridorului. Organismele de reglementare cooperează și fac schimb de informații, în special în cazul unor reclamații.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 913/2010

9.11.2010

-

JO L 276, 20.10.2010

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

21.12.2013

-

JO L 348, 20.12.2013

Ultima actualizare: 19.05.2014

Top