Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
GSA - agenția responsabilă de sistemele globale de navigație prin satelit europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

GSA - agenția responsabilă de sistemele globale de navigație prin satelit europene

Uniunea Europeană (UE) a instituit o agenție însărcinată cu maximizarea randamentului investițiilor europene în sisteme globale de navigație prin satelit (GNSS) în ceea ce privește beneficiile pentru utilizatori, creșterea economică și competitivitatea.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) a instituit o agenție însărcinată cu maximizarea randamentului investițiilor europene în sisteme globale de navigație prin satelit (GNSS) în ceea ce privește beneficiile pentru utilizatori, creșterea economică și competitivitatea.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul (UE) nr. 912/2010 instituie Agenția Sistemului Global de Navigație prin Satelit (GNSS) European, modificând denumirea și atribuțiile fostei Autorități Europene de Supraveghere a GNSS.

Actul pune în aplicare acordurile de guvernanță publică privind programele GNSS pentru perioada 2014-2020, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1285/2013. Agenția nu mai are funcția de a asigura gestionarea intereselor publice privind programele GNSS (această funcție fiind preluată de Comisia Europeană).

ASPECTE-CHEIE

Agenția GNSS este un organism care funcționează la nivelul UE și este responsabil de:

 • acreditarea de securitate (*) pentru sistemele sale globale de navigație prin satelit;
 • supravegherea funcționării Centrului de monitorizare a securității Galileo;
 • contribuția la promovarea și comercializarea serviciilor GNSS și
 • îndeplinirea altor sarcini, delegate de Comisie, referitoare la punerea în aplicare a programelor Galileo și EGNOS, inclusiv gestionarea programelor.

Structura

Agenția este formată din trei organisme:

 • 1.

  Consiliul de administrație: acesta are responsabilitatea de a se asigura că agenția își îndeplinește sarcinile, fiind responsabil și de aspecte care țin de resurse și de buget în ceea ce privește acreditarea de securitate;

 • 2.

  directorul executiv: acesta este numit de Consiliul de administrație și este responsabil de gestionarea și de reprezentarea agenției;

 • 3.
  Consiliul de acreditare de securitate: acesta este responsabil de acreditarea de securitate, stabilind conformitatea sistemelor cu cerințele de securitate înainte de orice decizie de programare, cum ar fi:
  • aprobarea strategiei de acreditare de securitate;
  • lansarea de sateliți;
  • autorizarea exploatării sistemelor și a stațiilor terestre (*).

Independența activităților de acreditare a sistemelor de securitate

Regulamentul (UE) nr. 912/2010 a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 512/2014 în vederea adaptării la noua structură de gestionare pentru GNSS European, stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1285/2013. Modificările introduse asigură independența activităților legate de acreditarea sistemelor de securitate, precum și separarea dintre acestea și celelalte activități ale agenției. Printre aceste modificări se numără:

 • competențe sporite pentru Consiliul de acreditare de securitate;
 • Consiliul de acreditare de securitate, nu Consiliul de administrație, este responsabil de pregătirea și aprobarea operațiunilor din cadrul programelor agenției legate de activitățile de acreditare de securitate a sistemului;
 • președintele Consiliului de acreditare de securitate va gestiona activitățile de acreditare de securitate și va asigura punerea acestora în aplicare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 9 noiembrie 2010.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Agenției Sistemului Global de Navigație prin Satelit European.

TERMENI-CHEIE

(*) Acreditare de securitate: verificarea conformității în cadrul normelor și al reglementărilor de securitate aplicabile întocmite de Consiliu și de Comisie. În legătură cu principiile generale privind acreditarea de securitate, responsabilitățile și sarcinile, consultați Capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 912/2010.

(*) Stații terestre: unități la sol dotate cu echipament pentru recepția sau pentru recepția și transmisia de semnale de la sau la sateliți de comunicații.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 912/2010

9.11.2010

-

JO L 276, 20.10.2010, pp. 11-21

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1285/2013

23.12.2013

-

JO L 347, 20.12.2013, pp. 1-24

Regulamentul (UE) nr. 512/2014

23.5.2014

-

JO L 150, 20.5.2014, pp. 72-92

Data ultimei actualizări: 06.08.2015

Top