Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Implementarea sistemelor de transport inteligente în Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Implementarea sistemelor de transport inteligente în Europa

Sistemele de transport inteligente (STI) sunt preconizate să contribuie la crearea unui sistem de transport mai curat, mai sigur și mai eficient în întreaga Uniune Europeană (UE).

ACT

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport.

SINTEZĂ

Sistemele de transport inteligente (STI) sunt preconizate să contribuie la crearea unui sistem de transport mai curat, mai sigur și mai eficient în întreaga Uniune Europeană (UE).

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva dorește să încurajeze dezvoltarea unor tehnologii inovatoare de transport menite să creeze Sisteme de transport inteligente (STI). Acest lucru va fi posibil prin introducerea unor standarde și specificații UE comune. Scopul acestora este de a stabili servicii STI interoperabile* și eficiente, lăsând țările UE să decidă fiecare în ce sisteme să investească.

ASPECTE-CHEIE

STI acoperă o gamă largă de servicii

Directiva se adresează aplicațiilor și serviciilor legate de Sisteme de transport inteligente (STI) din sectorul rutier al UE, precum și modului în care aceste aplicații comunică cu alte moduri de transport.

STI sunt sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informațiilor și comunicațiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule și utilizatori, în gestionarea traficului și gestionarea mobilității.

Următoarele domenii sunt identificate ca domenii prioritare pentru elaborarea și utilizarea de specificații și standarde:

 • utilizarea optimă a datelor privind condițiile rutiere, de trafic și de deplasare, de ex. se oferă utilizatorilor posibilitatea de planificare a călătoriilor;
 • servicii STI privind continuitatea traficului și gestionarea mărfurilor (adică servicii care nu sunt întrerupte la trecerea graniței de către camioane);
 • aplicații STI privind siguranța și securitatea rutieră (de ex. alerte de risc de vizibilitate redusă sau de prezență a oamenilor, a animalelor și a deșeurilor pe carosabil);
 • conectarea vehiculului la infrastructura de transport, adică echiparea vehiculelor cu sisteme care permit schimbul de date sau de informații.

În cadrul acestor domenii prioritare se disting 6 măsuri prioritare care se axează pe:

 • 1.

  servicii de informare la nivelul UE privind călătoriile multimodale (pentru călătorii care implică mijloace variate de transport, de ex. tren și vapor);

 • 2.

  servicii de informare în timp real cu privire la trafic, la nivelul UE;

 • 3.

  modalitatea de a oferi gratuit utilizatorilor informații despre trafic referitoare la siguranța rutieră;

 • 4.

  disponibilitate armonizată a unui serviciu eCall interoperabil la nivelul UE;

 • 5.

  servicii de informare referitoare la spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale;

 • 6.

  servicii de rezervare de spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale.

În ce privește implementarea aplicațiilor și a serviciilor STI, țările UE trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că sunt aplicate specificațiile aferente adoptate de Comisie. Fiecare țară a UE își păstrează dreptul de a decide cu privire la implementarea unor astfel de aplicații și servicii pe teritoriul său.

Serviciul eCall destinat raportării accidentelor rutiere

Un exemplu pentru una din cele 6 măsuri prioritare îl reprezintă un serviciu eCall implementat la nivelul UE. Se depun în prezent eforturi de introducere în UE a unui serviciu eCall pentru accidente rutiere. Ideea principală este aceea că numărul 112 eCall apelează automat numărul unic de urgență în Europa 112 în eventualitatea unui accident grav de circulație și comunică locația unui vehicul către serviciile de asistență în cazuri de urgență. Ulterior se configurează o legătură telefonică la centrul corespunzător de asistență pentru urgențe (denumite și Centre de răspuns pentru situații de urgență - CRSU) în timp ce detaliile accidentului sunt transmise serviciilor de salvare, incluzând ora incidentului, locația exactă a vehiculului accidentat și direcția de deplasare. Statele UE au convenit să implementeze pe teritoriul lor infrastructura eCall CRSU, necesară pentru primirea și gestionarea adecvată a tuturor apelurilor „eCalls”, până cel târziu la data de 1 octombrie 2017.

Eforturi pentru acțiunile prioritare în desfășurare

Un raport adoptat în 2014 privind implementarea Directivei STI prevede faptul că 3 seturi de specificații au fost adoptate (eCall, informații universale minime despre trafic, referitoare la siguranța rutieră și servicii informaționale pentru locuri de parcare sigure și securizate).

Specificațiile pentru sistemele de informații rutiere în timp real la nivelul UE au fost adoptate în decembrie 2014, iar în 2015 se lucrează pentru realizarea serviciilor de informare la nivelul UE privind deplasarea multimodală. În ce privește ultima măsură prioritară - servicii de rezervare a locurilor de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale - nu sunt planificate acțiuni suplimentare în viitorul apropiat.

CÂND SE APLICĂ PREZENTA DIRECTIVĂ?

Începând cu 26 august 2010.

CONTEXT

Se preconizează o creștere a volumului de transport rutier în UE. Sunt șanse ca această creștere să genereze intensificarea congestionării drumurilor, consum energetic sporit și probleme ecologice și sociale. Sunt necesare inovații precum STI în identificarea unor soluții pentru acest gen de probleme. Soluțiile sunt aplicații avansate axate pe furnizarea unor servicii inovatoare pentru moduri variate de transport și de gestionare a traficului. Aceste servicii permit utilizatorilor să fie mai bine informați în legătură cu condițiile de transport și să utilizeze rețelele de transport într-o manieră mai sigură și mai eficientă.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene privind Sistemele de transport inteligente.

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

* Interoperabilitate: capacitatea sistemelor și a proceselor comerciale subiacente de a face schimb de date și a distribui informații și cunoștințe.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2010/40/UE

26.8.2010

27.2.2012

JO L 207, 6.8.2010, pp. 1-13

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 305/2013

23.4.2013 - cu excepția infrastructurilor deja implementate (23.4.2014)

-

JO L 91, 3.4.2013, pp. 1-4

Regulamentul (UE) nr. 885/2013

1.10.2013 - cu excepția serviciilor deja implementate (1.10.2015)

-

JO L 247, 18.9.2013, pp. 1-5

Regulamentul (UE) nr. 886/2013

1.10.2013 - cu excepția serviciilor deja implementate (1.10.2015)

-

JO L 247, 18.9.2013, pp. 6-10

Regulamentul (UE) nr. 2015/962

13.7.2017

-

JO L 157, 23.6.2015, pp. 21-31

ACTE CONEXE

Decizia nr. 585/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind implementarea serviciului eCall interoperabil la nivelul UE (JO L 164, 3.6.2014, pp. 6-9).

Regulamentul (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind cerințele de omologare de tip pentru implementarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE (JO L 123, 19.5.2015, pp. 77-89).

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Implementarea Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (COM(2014) 642 final din 21.10.2014).

Data ultimei actualizări: 02.04.2015

Top