Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța rutieră: orientări pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siguranța rutieră: orientări pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea Comisiei Europene [COM(2010) 389 final] – Pentru un spațiu european de siguranță rutieră 2011-2020

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI A COMISIEI EUROPENE?

Deși s-au înregistrat progrese cu privire la siguranța rutieră în Uniunea Europeană (UE) în cursul celui de Al treilea program european de acțiune pentru siguranță rutieră (RSAP) desfășurat între 2003 și 2010, Comisia Europeană subliniază că eforturile de îmbunătățire a siguranței rutiere trebuie să fie în continuare intensificate.

ASPECTE-CHEIE

Orientările europene pentru politica de siguranță rutieră (2011-2020) au ca scop furnizarea unui cadru general și a unor obiective motivante care să ajute la elaborarea strategiilor naționale și locale, conform principiului subsidiarității. În cadrul general, Comisia subliniază necesitatea de:

 • a crea un cadru de cooperare pe baza schimbului de bune practici în toată UE;
 • a adopta o strategie privind vătămările și acordarea primului ajutor pentru a răspunde nevoii de a reduce numărul accidentelor rutiere cu vătămări corporale;
 • a îmbunătăți siguranța participanților la trafic vulnerabili.

Principii și obiectiv

Comisia stabilește trei principii esențiale:

 • eforturile pentru atingerea celor mai ridicate standarde de siguranță rutieră în întreaga Europă – prin încurajarea cetățenilor UE să își asume responsabilitatea primară în ceea ce privește siguranța lor și a celor din jur pe drumurile UE și prin concentrarea asupra creșterii siguranței participanților la trafic mai vulnerabili;
 • abordare integrată a siguranței rutiere – prin cooperarea cu alte domenii de politică ale UE, precum energie, mediu, educație, justiție, inovare și tehnologie;
 • subsidiaritate, proporționalitate și responsabilitate comună – prin conceptul responsabilității comune, angajament și măsuri practice la toate nivelurile, începând cu țările UE și autoritățile acestora și până la organismele regionale și locale.

După RSAP 2003-2010, Comisia propune menținerea obiectivului privind reducerea la jumătate a numărului total de decese în accidente rutiere în UE între 2010 și 2020. Acest fapt demonstrează angajamentul clar al UE în ceea ce privește siguranța rutieră, iar existența unui obiectiv comun are scopul de a le oferi cetățenilor UE un grad mai uniform de siguranță rutieră pe teritoriul UE. Comisia încurajează fiecare țară a UE să contribuie la realizarea acestui obiectiv comun prin propriile strategii naționale în domeniul siguranței rutiere.

În cadrul consultării publice pentru aceste orientări privind politica, desfășurată în perioada iulie - decembrie 2009, s-a propus un obiectiv de reducere a vătămărilor grave provocate de accidente rutiere. Odată ce există o definiție comună a „vătămărilor grave”, Comisia trebuie să adauge un „obiectiv comun de reducere a vătămărilor” în aceste orientări europene pentru politica de siguranță rutieră pentru perioada de până în 2020.

Obiective strategice

Comisia a identificat șapte obiective pentru care vor fi propuse măsuri la nivelul UE și la nivel național:

 • îmbunătățirea gradului de educație și instruire a participanților la trafic – calitatea sistemului de acordare a permiselor de conducere și de instruire trebuie să fie îmbunătățită, cu accent pe tinerii șoferi începătoriComisia va conlucra cu țările UE la elaborarea unei strategii comune de educație și instruire privind siguranța rutieră, incluzând pregătirea înaintea examinării, examenul pentru permisul de conducere și instruirea după obținerea permisului de conducere;
 • întărirea controlului aplicării normelor rutiere – Comisia, Parlamentul European și Consiliul vor conlucra pentru a institui un schimb transfrontalier de informații în domeniul siguranței rutiere. De asemenea, Comisia va acționa în vederea elaborării unei strategii comune privind siguranța rutieră care va cuprinde campanii de control al aplicării normelor, obiective naționale în domeniul respectării normelor rutiere și tehnologia auto în serviciul controlului respectării normelor, inclusiv posibilitatea de a instala limitatoare de viteză la bordul vehiculelor comerciale ușoare și etiloteste antidemaraj;
 • infrastructură rutieră mai sigură – Comisia se va asigura că fondurile UE vor fi acordate doar pentru infrastructura care respectă cerințele de siguranță ale UE. De asemenea, Comisia va promova aplicarea principiilor pertinente privind gestionarea în siguranță la rețelele de drumuri secundare ale țărilor UE, în special prin schimbul de bune practici;
 • vehicule mai sigure – pe lângă continuarea încurajării progreselor în domeniul siguranței vehiculelor, Comisia va analiza și va propune măsuri de armonizare și de consolidare progresivă a legislației UE privind inspecția tehnică auto și controalele rutiere tehnice;
 • promovarea tehnologiilor moderne pentru ameliorarea siguranței rutiere – Comisia va continua să promoveze utilizarea sistemelor de transport inteligente pentru ameliorarea siguranței în trafic. Eficiența și viteza de intervenție în situații de urgență vor crește prin adoptarea sistemului european de apeluri de urgență integrat la bordul vehiculelor, „eCall”;
 • creșterea calității serviciilor de urgență și post-traumatice – Comisia va propune stabilirea unei strategii globale de acțiune privind vătămările în accidente rutiere și primul ajutor. Comisia va examina în special mijloacele de îmbunătățire a eficienței intervenției de prim ajutor și a gestionării îngrijirilor medicale ulterioare în vederea reducerii impactului accidentelor rutiere;
 • protejarea participanților la trafic vulnerabili – Comisia va depune eforturi pentru îmbunătățirea siguranței motocicliștilor, abordând comportamentul, precum și siguranța vehiculelor și a infrastructurii. De asemenea, Comisia va încuraja realizarea unor infrastructuri adecvate pentru creșterea gradului de siguranță a bicicliștilor și a altor participanți la trafic vulnerabili.

Implementarea orientărilor europene pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020

Cooperarea deschisă între țările UE și Comisie facilitează implementarea politicii UE în domeniul siguranței rutiere. În paralel cu aceasta, țările UE au, de asemenea, planuri naționale de siguranță rutieră care conțin obiective naționale specifice, în funcție de situația particulară a fiecărei țări.

Comisia va urmări îmbunătățirea instrumentelor existente pentru colectarea și analiza datelor, precum CARE, baza de date a UE privind accidentele rutiere înființată în conformitate cu Decizia 93/704/CE a Consiliului, și Observatorul european pentru siguranță rutieră (ERSO), care pune la dispoziția publicului pe internet cunoștințele și datele privind siguranța rutieră la nivel european.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați Siguranța rutieră de pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Pentru un spațiu european de siguranță rutieră: orientări pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020 [COM(2010) 389 final din 20 iulie 2010]

Data ultimei actualizări: 09.05.2016

Top