Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prestarea serviciilor în transporturile maritime

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prestarea serviciilor în transporturile maritime

SINTEZĂ

Libertatea de a presta servicii este unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene (UE). Cu toate acestea, în sectorul transporturilor maritime se constată uneori că țările din afara UE impun restricții și condiții, cum ar fi partajarea încărcăturii. Acestea sporesc substanțial costurile de transport și pot aduce prejudicii comerțului UE în ansamblu.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul confirmă că libertatea de a presta servicii se aplică transporturilor maritime din Uniunea Europeană și dintre Uniune și țările din afara UE. Actul stabilește condițiile de aplicare a acestui principiu. Regulamentul abrogă treptat restricțiile anterioare și împiedică introducerea unor restricții noi.

ASPECTE-CHEIE

Companiile de transport maritim pot transporta pasageri sau mărfuri către orice port sau instalație pe mare (cum sunt platformele petroliere sau de gaz) din interiorul sau din afara UE.

De același drept beneficiază și companiile cu sediul în afara UE, cu condiția ca proprietarul acestora să fie cetățean al UE, iar companiile să fie înregistrate în UE.

Restricțiile naționale unilaterale aflate în vigoare înainte de 1 iulie 1986 au făcut obiectul unei eliminări treptate din 31 decembrie 1989 până în 1 ianuarie 1993.

Clauzele de partajare a încărcăturilor cuprinse în acordurile bilaterale dintre țările UE și din afara UE au trebuit eliminate sau reajustate.

Guvernele UE au avut obligația de a transmite rapoarte Comisiei Europene, inițial o dată la șase luni, iar apoi anual, cu privire la modificările aduse acordurilor anterioare.

Țările UE care au întâmpinat probleme la modificarea unui acord existent au avut obligația de a informa Consiliul de Miniștri și Comisia.

Clauzele de partajare a încărcăturilor nu sunt permise în niciun acord viitor cu țările din afara UE, decât în situații excepționale în care lipsa acestor acorduri ar împiedica o companie din UE să navigheze în scopuri comerciale.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 1 ianuarie 1987.

CONTEXT

Piața internă - accesul liber la comerțul oceanic.

ACT

Regulamentul (CEE) nr. 4055/86 al Consiliului din 22 decembrie 1986 de aplicare a principiului libertății de a presta servicii în transporturile maritime între state membre și între state membre și țări terțe

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CEE) nr. 4055/86

1.1.1987

-

JO L 378, 31.12.1986, pp. 1-3

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CEE) nr. 3573/90

17.12.1990

-

JO L 353, 17.12.1990, pp. 16

ACTE CONEXE

Regulamentul (CEE) nr. 4058/86 al Consiliului din 22 decembrie 1986 privind o acțiune coordonată de garantare a accesului liber la traficul transoceanic (JO L 378, 31.12.1986, pp. 21-23)

Data ultimei actualizări: 30.09.2015

Top