Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Securitatea aviației civile: norme la nivelul întregii UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Securitatea aviației civile: norme la nivelul întregii UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul stabilește norme și standarde de bază comune în materie de securitate aeronautică și de proceduri de monitorizare a punerii în aplicare a acestora.
 • Actul se aplică tuturor aeroporturilor civile din UE, precum și transportatorilor aerieni și entităților care furnizează bunuri sau servicii acestor aeroporturi sau prin intermediul acestora.

ASPECTE-CHEIE

Standarde de bază comune pentru protecția aviației civile

Printre exemplele de aspecte vizate de aceste standarde se numără:

 • controlul de securitate al pasagerilor și al bagajelor de mână, astfel încât să se prevină introducerea de articole interzise la bordul aeronavei, precum arme și explozivi;
 • bagajul de cală (bagajul pe care pasagerii îl înregistrează) face, de asemenea, obiectul controlului de securitate înainte de îmbarcare;
 • securitatea aeroportuară (de exemplu, acces controlat în diferite zone ale aeroporturilor, controlul de securitate al personalului, verificarea vehiculelor, precum și supravegherea și patrularea pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate în aceste zone);
 • protecția aeronavei și controale sau examinări de securitate ale aeronavei înainte de plecare în scopul de a se asigura că la bord nu există articole interzise;
 • măsuri de securitate pentru mărfuri și poștă înainte de a fi încărcate în aeronavă;
 • măsuri de securitate pentru proviziile de aeroport (adică provizii destinate vânzării în magazinele duty-free și în restaurante) și pentru proviziile de bord (de exemplu, alimente și băuturi pentru pasageri);
 • recrutarea și instruirea personalului;
 • performanța echipamentului de securitate (de exemplu, că echipamentele folosite pentru controlul de securitate și pentru controlul accesului sunt în conformitate cu specificațiile definite și sunt apte să execute măsurile de securitate respective).

În noiembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul (UE) nr. 2015/1998 care stabilește măsuri detaliate de implementare a acestor standarde în domeniul securității. Actul abrogă un regulament anterior [Regulamentul (UE) nr. 185/2010] care a fost modificat de peste 20 de ori.

Obligații pentru țările UE, aeroporturi și operatori

Țările UE trebuie:

 • să desemneze o autoritate unică responsabilă cu securitatea aeronautică;
 • să elaboreze un program național de securitate a aviației civile cu scopul de a defini responsabilitățile pentru punerea în aplicare a standardelor de bază comune;
 • să elaboreze un program național de control al calității în scopul verificării calității securității aviației civile.

Aeroporturile, transportatorii aerieni și entitățile trebuie:

 • să definească și să pună în aplicare un program de securitate;
 • să asigure controlul intern al calității.

Inspecții ale Comisiei

Comisia efectuează inspecții (neanunțate) ale autorităților naționale, inclusiv inspecții ale aeroporturilor, ale transportatorilor aerieni și ale entităților. Orice deficiență trebuie să fie remediată de către autoritatea națională. Autoritățile naționale sunt responsabile pentru principalul control al calității și pentru aplicare și, prin urmare, trebuie să desfășoare audituri și inspecții care să cuprindă toate aeroporturile, toți transportatorii aerieni și toate entitățile.

Recunoașterea standardelor de securitate aeronautică echivalente ale țărilor din afara UE

UE poate recunoaște standardele de securitate aeronautică ale țărilor din afara UE ca fiind echivalente cu cele ale UE pentru a permite un sistem de „control de securitate unic”. Aceasta înseamnă, de exemplu, că pasagerii care sosesc în aeroporturi din UE și se transferă către alte destinații nu ar mai trebui supuși din nou controlului de securitate. Acest lucru ar duce la creșterea vitezei de conectare, la scăderea costurilor și la sporirea confortului pentru călători. „Controlul de securitate unic” este unul dintre obiectivele legislației UE în domeniul securității aeronautice.

Raportul privind punerea în aplicare

Raportul Comisiei pe 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 concluzionează că „în UE continuă să se asigure un nivel ridicat de securitate pentru a proteja aviația civilă împotriva actelor de intervenție ilicită” și că inspecțiile au evidențiat un nivel stabil de conformitate. Raportul indică faptul că deficiențele constatate au fost determinate în marea lor majoritate de factorul uman. De asemenea, raportul constată că recomandările Comisiei privind măsurile corective au fost urmate în mod satisfăcător.

DE CÂND SE APLICĂ PREZENTUL REGULAMENT?

Regulamentul se aplică începând cu 29 aprilie 2008.

CONTEXT

În urma evenimentelor din 11 septembrie 2001 din Statele Unite, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (CE) nr. 2320/2002, care a instituit norme comune în domeniul siguranței aviației civile. Regulamentul (CE) nr. 300/2008 înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 2320/2002.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul aferent politicii de securitate aeronautică al Comisiei Europene.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (JO L 97, 9.4.2008, pp. 72-84)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 300/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul securității aeronautice (JO L 23, 27.1.2010, pp. 1-5). A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviației civile și să adopte măsuri de securitate alternative (JO L 338, 19.12.2009, p. 17)

Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 91, 3.4.2009, pp. 7-13). A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației (JO L 299, 14.11.2015, pp. 1-142). A se vedea versiunea consolidată.

Raport

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Raportul anual pe 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile [COM(2015) 360 final din 23.7.2015]

Data ultimei actualizări: 02.05.2016

Top