Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mobilitatea urbană în UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mobilitatea urbană în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea COM(2009) 490 final a Comisiei – Planul de acțiune privind mobilitatea urbană

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

  • Comunicarea propune diverse măsuri pe termen scurt și mediu pentru a garanta faptul că transportul urban din Uniunea Europeană (UE) este mai durabil din punct de vedere ecologic, mai competitiv și corespunzător nevoilor societății.
  • Autoritățile locale, regionale și naționale au avut sarcina de a adopta treptat, în perioada 2009-2012, aceste măsuri grupate în șase teme.

ASPECTE-CHEIE

Comunicarea propune:

  • promovarea unei politici integrate: gestionarea transportului urban ar trebui coordonată cu alte politici, cum ar fi cele de protecție a mediului, de amenajare a teritoriului și de construcții de locuințe;
  • centrarea pe cetățeni: publicul ar trebui să beneficieze de fiabilitate, informare, siguranță și facilitarea accesului pentru toate formele de transport urban;
  • transport urban mai ecologic: UE va continua să sprijine dezvoltarea și piețele noilor tehnologii pentru vehicule nepoluante și ale noilor carburanți alternativi;
  • consolidarea finanțării: deși cea mai mare parte a investițiilor este asigurată de autoritățile locale, regionale și naționale, Comisia Europeană le va ajuta pe acestea să examineze posibilitățile de finanțare din partea UE;
  • schimbul de experiență și de cunoștințe: Comisia îi va ajuta pe toți cei implicați în transportul urban să își valorifice în mod optim experiența existentă și va sprijini schimbul de informații;
  • optimizarea mobilității urbane: Comisia va ajuta autoritățile locale să își optimizeze eficiența logisticii urbane și să dezvolte sisteme inteligente de transport.

Directiva 2009/33/CE le impune autorităților contractante și altor părți să țină cont de impactul energetic și de mediu al vehiculelor rutiere la cumpărarea acestora.

CONTEXT

  • Guvernele UE au salutat planul de acțiune în data de 24 iunie 2010. Acestea au remarcat faptul că acesta prezintă atât o provocare, cât și o oportunitate „de a spori sustenabilitatea și siguranța mobilității în zonele urbane și metropolitane, menținând totuși accesibilitatea acesteia pentru publicul general”.
  • Portalul web Eltis conține detalii ale cercetărilor finanțate de UE în domeniul mobilității urbane.

ACTUL PRINCIPAL

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune privind mobilitatea urbană [COM(2009) 490 final, 30.9.2009]

ACTE CONEXE

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (JO L 120, 15.5.2009, pp. 5-12)

Data ultimei actualizări: 22.09.2016

Top