Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemele informatizate de rezervare a biletelor de avion

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistemele informatizate de rezervare a biletelor de avion

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 80/2009 privind un cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul stabilește un cod de conduită armonizat privind utilizarea sistemelor informatizate de rezervare (SIR) pentru a asigura concurența loială și protecția drepturilor consumatorilor.
 • Actul se aplică transportului aerian (și transportului feroviar când acesta este combinat cu un zbor).

ASPECTE-CHEIE

 • Vânzătorii de sisteme* trebuie să nu:
  • impună condiții inechitabile sau nejustificate asupra companiilor aeriene sau asupra propriilor lor abonați;
  • împiedice o companie aeriană să utilizeze alte sisteme de rezervare, inclusiv propriul serviciu de rezervare prin internet și centrele de apel;
  • rezerve proceduri speciale de încărcare sau procesare pentru unul sau mai mulți transportatori participanți.
 • Vânzătorii de sisteme trebuie:
  • să încarce și să proceseze datele furnizate de companiile aeriene cu aceeași atenție și promptitudine;
  • să facă publică ponderea vreunei participații directe sau indirecte pe care o au într-o companie aeriană sau invers;
  • să ofere un afișaj principal pentru fiecare tranzacție efectuată prin intermediul SIR-ului lor;
  • să identifice în mod clar pe afișaj orice companii aeriene care fac obiectul unei interdicții de zbor pe teritoriul Uniunii Europene (UE);
  • să prelucreze date cu caracter personal (efectuarea unei rezervări sau emiterea unui bilet) numai în scopurile pentru care acestea au fost furnizate;
  • să prezinte o dată la patru ani un raport de audit independent privind structura acționariatului și modelul de conducere.
 • Vânzătorii de sisteme pot face publice informații comerciale și informații referitoare la rezervări și vânzări cu condiția ca acestea să fie oferite în mod nediscriminatoriu tuturor transportatorilor participanți și să nu identifice clientul.
 • Dacă vânzătorii de sisteme dintr-o țară din afara UE tratează în mod discriminatoriu transportatorii din UE, Comisia Europeană le poate solicita vânzătorilor din UE să aplice același tratament companiilor aeriene din țara respectivă.
 • Comisia poate aplica întreprinderilor care nu respectă legislația în mod intenționat sau din neglijență amenzi care nu depășesc 10 % din cifra de afaceri totală din exercițiul financiar precedent.

În 2009, Comisia a adoptat o notă explicativă în care detaliază modul în care interpretează conceptul de „transportator asociat” care poate avea o influență decisivă asupra desfășurării activității vânzătorului de sistem.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 29 martie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați pagina „Transportul aerian – Rețelele de distribuție – SIR” de pe site-ul Comisiei Europene.

TERMEN-CHEIE

* Vânzător de sistem: orice organism și filialele sale responsabil(e) de operarea sau comercializarea unui SIR.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 80/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind un cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 al Consiliului (JO L 35, 4.2.2009, pp. 47-55)

ACTE CONEXE

Notă explicativă cu privire la definiția „transportatorului asociat” din Regulamentul (CE) nr. 80/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind un cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 al Consiliului (JO C 53, 6.3.2009, pp. 4-6)

Data ultimei actualizări: 21.04.2016

Top