Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța maritimă: controlul Statului portului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siguranța maritimă: controlul Statului portului

SINTEZĂ

Navele care nu corespund standardelor de navigație sunt periculoase, poluează și au condiții nesănătoase de viață și de muncă la bord. Există controale stricte pentru a garanta că toate navele care circulă în apele europene, islandeze și norvegiene întrunesc standardele de siguranță în vigoare.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva contribuie la reducerea drastică a numărului navelor care nu corespund standardelor și care navighează în apele Uniunii Europene (UE). În acest scop, directiva se asigură că navele respectă normele UE și internaționale privind siguranța maritimă și protecția mediului și stabilește criterii comune pentru controlul navelor.

ASPECTE-CHEIE

Actul legislativ se aplică oricărei nave eligibile care face escală sau se află ancorată într-un port european, precum și echipajului acesteia.

Guvernele din UE trebuie să se asigure că au un număr suficient de inspectori calificați, care dispun de resursele necesare pentru efectuarea inspecțiilor.

Oricărei nave eligibile care utilizează un port din UE i se atribuie un profil de risc în baza de date privind inspecțiile. Acesta are la bază criterii precum tipul și vechimea navei și determină amploarea inspecțiilor și intervalele de timp dintre acestea.

Inspecțiile anuale sunt obligatorii în cazul navelor cu profil de risc ridicat și opționale în cazul altor nave.

Se acordă prioritate la inspecție navelor care nu fac escală în mod frecvent în porturi din UE.

La inspecțiile inițiale se verifică dacă sunt în regulă certificatele și documentele și se evaluează starea generală a navei.

Dacă se constată deficiențe, nava este supusă unei inspecții mai amănunțite.

Inspecțiile extinse sunt rezervate navelor cu profil de risc ridicat, navelor de pasageri, navelor pentru transportul produselor petroliere, navelor pentru transportul gazelor sau al produselor chimice și vrachierelor mai vechi de 12 ani.

Orice deficiențe constatate trebuie remediate. Dacă acestea prezintă un pericol clar pentru siguranță, sănătate sau mediu, nava este reținută până la remediere.

Autoritățile naționale pot refuza accesul în port navelor care au fost reținute de mai mult de două ori în ultimii doi-trei ani.

Proprietarii sau operatorii navelor pot să conteste reținerea sau refuzul accesului.

Comisia Europeană întreține și actualizează baza de date privind inspecțiile. Aceasta pune la dispoziție periodic, pe un site public, informații referitoare la companiile cu grad de conformitate scăzut sau foarte scăzut.

Actul legislativ nu se aplică navelor de pescuit sau navelor auxiliare, navelor de război, anumitor tipuri de nave din lemn sau navelor de agrement private.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 17 iunie 2009, deși termenul-limită pentru adaptarea sistemelor legislative și administrative ale țărilor UE a fost 1 ianuarie 2011.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACT

Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/16/CE

17.6.2009

31.12.2010

JO L 131, 28.5.2009, pp. 57-100.

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2013/38/UE

20.8.2013

21.11.2014

JO L 218, 14.8.2013, pp. 1-7.

Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

30.12.2013

-

JO L 330, 10.12.2013, pp. 1-20

Regulamentul (UE) nr. 2015/757

1.7.2015

-

JO L 123, 19.5.2015, pp. 55-76

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2009/16/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 30.09.2015

Top