Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Norme și standarde de siguranță pentru navele de pasageri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Norme și standarde de siguranță pentru navele de pasageri

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/45/CE: normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva introduce un nivel uniform de siguranță a vieții și bunurilor pe navele de pasageri, precum și pe ambarcațiunile de mare viteză pentru pasageri, cum ar fi ambarcațiunile cu aripi portante, angajate în curse interne în apele Uniunii Europene (UE), adică între porturile aflate pe teritoriul aceleiași țări.

ASPECTE-CHEIE

Legislația se aplică navelor de pasageri realizate din oțel sau alt material echivalent, precum și ambarcațiunilor de mare viteză pentru pasageri.

Navele de pasageri sunt împărțite în patru clase (A, B, C și D) în funcție de zonele maritime în care funcționează.

Țările UE publică lista zonelor maritime și a claselor de nave în cauză, inclusiv orice perioade restricționate, într-o bază de date disponibilă publicului.

Legislația stabilește specificații tehnice detaliate cu privire la măsurile de siguranță care trebuie respectate de nave, precum:

asamblarea;

stabilitatea;

echipamentele tehnice;

sistemele electrice;

protecția împotriva incendiilor și salvarea personală.

Autoritățile naționale pot solicita cerințe de siguranță adiționale în cazul în care circumstanțele locale specifice impun acest lucru.

Fiecare navă de pasageri înregistrată într-o țară UE este inspectată înainte de a intra în exploatare și ulterior cel puțin o dată pe an.

Tuturor navelor de pasageri care îndeplinesc cerințele de siguranță li se eliberează un Certificat de siguranță pentru nave de pasageri, care trebuie reînnoit anual.

Autoritățile naționale trebuie să aplice sancțiuni „eficiente, proporționale și cu efect de descurajare” pentru orice încălcare a standardelor de siguranță.

Legislația nu se aplică altor tipuri de nave, precum:

navele de război;

navele de lemn de construcție primitivă;

navele de pasageri istorice, originale și copii;

iahturile care transportă mai puțin de 12 pasageri; sau

navele care operează doar în porturi.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 15 iulie 2009.

CONTEXT

Navele angajate în curse interne în apele UE trebuie să îndeplinească standarde de siguranță de bază pentru a proteja viața pasagerilor și a echipajului. Standardele au fost consolidate în mod considerabil de la scufundarea feribotului Estonia în Marea Baltică în 1994.

Directiva 2009/45/CE este cel mai amplu instrument legislativ al UE în domeniul siguranței navelor de pasageri. Aceasta este completată de norme UE specifice cu privire la navele de pasageri ro-ro (cu punte ruliu) și ambarcațiuni de mare viteză și înregistrarea persoanelor la bord.

ACT

Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (reformare)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2009/45/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 98/41/CE a Consiliului din 18 iunie 1998 privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității (JO L 188, 2.7.1998, pp. 35-39). A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 1999/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind sistemul de expertize obligatorii pentru operarea în siguranță a serviciilor regulate de feriboturi cu punte ruliu și ambarcațiuni rapide de pasageri (JO L 138, 1.6.1999, pp. 1-19). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 16.11.2015

Top