Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Asigurarea compatibilității sistemelor feroviare din UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Asigurarea compatibilității sistemelor feroviare din UE

Uniunea Europeană (UE) și-a propus să accelereze integrarea rețelei sale feroviare* prin introducerea unor condiții și standarde comune. Acestea contribuie la asigurarea unor niveluri ridicate de siguranță și eficiență.

ACT

Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în cadrul Comunității (reformată).

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) și-a propus să accelereze integrarea rețelei sale feroviare* prin introducerea unor condiții și standarde comune. Acestea contribuie la asigurarea unor niveluri ridicate de siguranță și eficiență.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește condițiile care trebuie îndeplinite pentru a obține o interoperabilitate** în cadrul sistemului feroviar din UE într-un mod care este compatibil cu directiva 2004/49/CE privind siguranța feroviară. Acest lucru este dorit în special în ceea ce privește procedurile de autorizare a introducerii în circulație a vehiculelor feroviare.

Aceste condiții se referă la proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea și întreținerea elementelor acestui sistem. De asemenea, fac referire la calificarea profesională și condițiile de sănătate și de siguranță ale personalului care contribuie la exploatarea și întreținerea sa.

ASPECTE-CHEIE

UE își urmărește obiectivul realizării unui sistem feroviar interoperabil - atât pentru sistemele de mare viteză, cât și cele convenționale - prin adoptarea și implementarea ulterioară într-un mod uniform a standardelor tehnice aplicabile în toate țările UE. Directiva stabilește:

  • cerințe esențiale în ceea ce privește siguranța (de exemplu, cea a componentelor precum echipamentul de frânare), fiabilitatea (de exemplu, monitorizarea și întreținerea unor componente cheie), sănătatea umană, protecția mediului, compatibilitatea tehnică și exploatarea sistemului (anexa III);
  • specificațiile tehnice pentru interoperabilitate (STI) adoptate de Agenția Europeană a Căilor Ferate pentru fiecare subsistem*** sau parte a unui subsistem, potrivit celor stipulate de această directivă;
  • specificațiile europene corespunzătoare.

Comisia Europeană are competența de a adopta legislații suplimentare privind aspectele specifice ale specificațiilor tehnice referitoare la interoperabilitatea feroviară. Aspectele abordate de o astfel de legislație includ specificații tehnice pentru vagoanele de marfă, locomotive, accesibilitatea la sistemul feroviar pentru persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă și siguranța în tuneluri.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 19 iulie 2008.

CONTEXT

Această directivă a abrogat directiva 96/48CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză și directiva 2001/16/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar european convențional.

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

* Rețea: liniile, stațiile, terminalele și orice echipamente fixe necesare pentru asigurarea exploatării în siguranță și în condiții bune a sistemului feroviar.

** Interoperabilitate: capacitatea unui sistem feroviar de a permite mișcarea continuă și în condiții de siguranță a trenurilor care ating nivelurile solicitate de performanță pentru aceste linii.

*** Subsisteme: înseamnă rezultatul divizării sistemului feroviar (anexa II). Aceste subsisteme pentru care trebuie să se stabilească cerințe esențiale, pot fi structurale (de exemplu, infrastructură sau semnalizare) sau funcționale (de exemplu, gestionarea traficului sau întreținerea).

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene privind interoperabilitatea.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2008/57/CE

19.7.2008

19.7.2010

JO L 191, 8.7.2008, pp. 1-45

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2008/57/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 10.06.2015

Top