Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transportul interior de mărfuri periculoase

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transportul interior de mărfuri periculoase

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2008/68/CE privind transportul interior de mărfuri periculoase

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva prevede norme comune pentru transportul în condiții de siguranță și securitate al mărfurilor periculoase pe teritoriul țărilor Uniunii Europene (UE) și între acestea, pe cale rutieră, feroviară sau pe căi navigabile interioare. De asemenea, directiva vizează aspecte precum încărcarea și descărcarea, transferul dinspre sau înspre alt mod de transport, precum și staționările pe parcursul procesului de transport. Actul legislativ extinde aplicarea normelor internaționale la transportul intern de mărfuri periculoase.

ASPECTE-CHEIE

Excluderi

Directiva nu se aplică transportului de mărfuri periculoase realizat cu:

vehicule, vagoane sau nave aparținând forțelor armate sau aflate sub răspunderea acestora;

nave maritime pe căi navigabile maritime care fac parte din căile navigabile interioare;

feriboturi care traversează numai căi navigabile interioare sau un port;

efectuat integral în perimetrul unei zone închise.

Norme naționale

Din alte motive decât cele care țin de siguranța pe durata transportului (de exemplu, din motive de securitate națională sau de protecție a mediului), țările UE au dreptul de a reglementa sau interzice transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul propriu. De asemenea, acestea pot stabili cerințe specifice de siguranță pentru transportul național și internațional de mărfuri periculoase pe teritoriul lor în ceea ce privește:

transportul de mărfuri periculoase realizat cu vehicule, vagoane sau nave destinate căilor navigabile interioare, care nu face obiectul acestei directive;

în cazuri justificate, utilizarea unor rute prestabilite, inclusiv utilizarea unor moduri de transport prestabilite;

normele speciale pentru transportul de mărfuri periculoase în trenuri de călători.

Acorduri internaționale

Transportul internațional de mărfuri periculoase este reglementat de Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR)*, de Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare (ADN)* și de Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID)*. Aceste norme internaționale trebuie să fie extinse la transportul național pentru a armoniza în întreaga Comunitate condițiile în care sunt transportate mărfurile periculoase și pentru a asigura funcționarea adecvată a pieței comune a UE în domeniul transporturilor. În anexele la directivă se face referire la textele acestor acorduri.

ADR, RID și ADN au elaborat o listă cu mărfurile periculoase, indicând dacă transportul acestora este interzis sau nu și definind cerințele pentru transportul lor, în cazul în care acesta este autorizat. Țările UE pot solicita derogări temporare în anumite condiții.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 20 octombrie 2008.

TERMENI-CHEIE

* ADR: Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957.

* ADN: Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare, încheiat la Geneva la 26 mai 2000.

* RID: Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase, care figurează în anexa C la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), încheiată la Vilnius la 3 iunie 1999.

CONTEXT

Pagina referitoare la siguranța rutieră

ACT

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2008/68/CE

20.10.2008

30.6.2009

JO L 260, 30.9.2008, pp. 13-59

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2008/68/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 07.10.2015

Top