Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ajutor de stat acordat întreprinderilor feroviare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ajutor de stat acordat întreprinderilor feroviare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Linii directoare comunitare privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare

Articolul 93 din TFUE – coordonarea transporturilor

CARE ESTE ROLUL ACESTOR LINII DIRECTOARE?

Aceste linii directoare ale Comisiei Europene clarifică normele stabilite în tratatele UE pentru finanțarea publică a întreprinderilor feroviare și oferă orientări privind compatibilitatea ajutoarelor de stat pentru întreprinderile feroviare cu tratatele UE.

ASPECTE-CHEIE

Normele UE privind ajutoarele de stat

 • Ajutoarele de stat care denaturează sau care amenință să denatureze concurența pe piața unică a UE sunt interzise (articolul 107.1 din TFUE).
 • Cu toate acestea, există excepții pentru ajutoarele de stat care promovează dezvoltarea economică a UE în general (articolul 107.3 din TFUE).
 • De asemenea, ajutoarele de stat sunt compatibile cu tratatele dacă îndeplinesc necesitățile de coordonare a transporturilor sau dacă compensează anumite obligații inerente noțiunii de serviciu public (articolul 93 din TFUE).

Domeniul de aplicare

Liniile directoare se aplică întreprinderilor feroviare, precum și întreprinderilor de transport urban, suburban sau regional de călători, în ceea ce privește ajutoarele acordate pentru achiziționarea și reînnoirea materialului rulant.

Măsurile de sprijin

Liniile directoare acoperă mai multe tipuri de măsuri de sprijin:

 • 1.

  Sprijin prin finanțarea infrastructurilor

  • Acesta poate constitui ajutor de stat dacă permite întreprinderilor să beneficieze indirect de un avantaj prin reducerea costurilor.
  • Nu va fi considerat ajutor de stat dacă utilizarea infrastructurii finanțate public este deschisă tuturor utilizatorilor potențiali în mod egal și nediscriminatoriu, iar accesul la această infrastructură este facturat în conformitate cu legislația UE.
  • Chiar dacă o astfel de finanțare este considerată ajutor de stat, aceasta poate fi autorizată dacă infrastructura răspunde nevoilor privind coordonarea transporturilor.
 • 2.

  Ajutor pentru achiziționarea și reînnoirea materialului rulant

Tipul de sprijin este analizat în funcție de obiectivul de interes comun, la care contribuie ajutorul. Sunt definite norme pentru următoarele categorii de ajutor:

 • ajutoare pentru coordonarea transporturilor;
 • ajutoare pentru restructurarea întreprinderilor feroviare aflate în dificultate;
 • ajutoare pentru întreprinderile mici și mijlocii;
 • ajutoare pentru protecția mediului;
 • ajutoare privind obligația de serviciu public și ajutoare cu finalitate regională.
 • 3.

  Anularea datoriilor de către state în vederea restructurării financiare a întreprinderilor feroviare

În anumite condiții, anularea datoriilor poate fi considerată ajutor compatibil cu piața unică dacă facilitează tranziția spre o piață feroviară deschisă, fără a distorsiona în mod disproporționat concurența și schimburile comerciale dintre țările UE.

 • 4.

  Ajutoare pentru restructurarea întreprinderilor feroviare

Compatibilitatea ajutoarelor de stat pentru restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate din sectorul feroviar este analizată pe baza liniilor directoare din 2014 privind ajutorul pentru restructurare.

 • 5.

  Ajutoare pentru coordonarea transporturilor

Intervenția autorităților publice în vederea orientării evoluției sectorului transporturilor în interesul comun poate lua mai multe forme:

 • ajutoare pentru utilizarea infrastructurii;
 • ajutoare pentru reducerea costurilor externe menite să încurajeze trecerea de la transportul rutier către cel feroviar;
 • ajutoare care favorizează interoperabilitatea și, în măsura în care răspund necesităților de coordonare a transporturilor, ajutoare care favorizează consolidarea siguranței, eliminarea barierelor tehnice și reducerea poluării fonice;
 • ajutoare pentru cercetare și dezvoltare care răspund necesităților de coordonare a transporturilor.

Aceste linii directoare stabilesc în detaliu metoda pentru determinarea costurilor eligibile, precum și condițiile care permit acestui ajutor să îndeplinească condițiile de compatibilitate menționate în tratate.

 • 6.

  Garanțiile de stat pentru întreprinderile feroviare

Normele aplicabile ajutoarelor de stat sub formă de garanții, inclusiv în domeniul transportului feroviar, sunt stabilite în Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE (în prezent articolele 107 și 108 din TFUE).

CONTEXT

ACT

Comunicare a Comisiei – Linii directoare comunitare privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare (JO C 184, 22.7.2008, pp. 13-31)

Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – partea a treia – Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – titlul VI – Transporturile – articolul 93 (ex-articolul 73 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 86)

Data ultimei actualizări: 10.11.2016

Top