Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cerul unic european II

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Cerul unic european II

Reforma sistemului european de control al traficului aerian este menită să răspundă provocării reprezentate de puternica creştere preconizată a traficului aerian din următorii ani. De asemenea, aceasta vizează să sporească securitatea şi să reducă costurile, întârzierile şi impactul traficului aerian asupra mediului.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 25 iunie 2008, intitulată: „Cerul unic european II: Către un sector aviatic mai durabil şi mai eficient” [COM(2008) 389 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Reforma Cerului unic european propusă de Comisie se bazează pe patru piloni: performanţe, un cadru unic privind siguranţa, noile tehnologii şi managementul capacităţii la sol.

Primul pilon: reglementarea performanţelor

Comisia propune trei măsuri în cadrul acestui pilon:

  • Îmbunătăţirea performanţelor sistemului de management al traficului aerian: un organism independent de evaluare a performanţelor monitorizează şi evaluează performanţele sistemului şi propune obiective la nivel comunitar privind întârzierile, reducerea costurilor şi scurtarea rutelor. Aceste obiective sunt apoi aprobate de Comisie şi transmise autorităţilor naţionale de supraveghere, care organizează consultări pentru a ajunge la un acord în privinţa unor obiective naţionale şi regionale obligatorii.
  • Facilitarea integrării furnizării de servicii: scopul este de a transforma iniţiativele actuale privind blocurile funcţionale de spaţiu aerian în adevărate instrumente de integrare regională pentru a îndeplini obiectivele de performanţă. Aceste blocuri trebuie create până cel târziu la sfârşitul anului 2012.
  • Consolidarea funcţiei de management al reţelei: această funcţie completează cadrul de reglementare a performanţelor şi cuprinde o serie de atribuţii care revin diverşilor actori, inclusiv configurarea reţelei de rute europene, coordonarea şi alocarea sloturilor orare şi managementul implementării tehnologiilor Programului european de cercetare privind managementul traficului aerian în contextul Cerului unic european (SESAR).

Al doilea pilon: un cadru unic privind siguranţa

Comisia subliniază că traficul aerian în creştere, supraaglomerarea spaţiului aerian şi a aerodromurilor, precum şi utilizarea noilor tehnologii impun necesitatea unei abordări comune pentru elaborarea şi aplicarea unor norme armonizate în vederea îmbunătăţirii nivelului de siguranţă al transportului aerian. Urmând această abordare, Comisia propune extinderea competenţelor Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei (EASA) la următoarele domenii-cheie pentru siguranţă: aerodromuri, managementul traficului aerian şi serviciile de navigaţie aeriană.

Al treilea pilon: deschiderea către noile tehnologii

Comisia remarcă faptul că sistemul actual de control al traficului aerian actual este pe punctul de a-şi atinge limitele, deoarece utilizează tehnologii învechite şi este afectat de fragmentare. De aceea, Europa trebuie să accelereze dezvoltarea acestui sistem de control prin punerea în aplicare a SESAR, pentru a creşte nivelurile de siguranţă şi capacitatea de control al traficului.

Al patrulea pilon: managementul capacităţii la sol

Comisia insistă că trebuie făcute investiţiile necesare pentru a adapta capacitatea aeroporturilor la capacitatea de management al traficului aerian şi pentru a menţine eficienţa globală a reţelei. Această reiterează măsurile propuse în cadrul planului de acţiune pentru capacitatea, eficacitatea şi siguranţa aeroporturilor din Europa.

Observatorul comunitar pentru capacitatea aeroporturilor

Comisia va înfiinţa un observator, alcătuit din statele membre, autorităţi şi părţile interesate relevante, care să schimbe şi să monitorizeze date şi informaţii privind capacitatea aeroporturilor în ansamblu, precum şi să ofere recomandări cu privire la elaborarea şi punerea în aplicare a legislaţiei comunitare în domeniul transporturilor.

Eurocontrol

De asemenea, o reformă internă a Eurocontrol ar trebui să alinieze structurile de guvernare la proiectul privind Cerul unic european. Plecând de la premisa implementării efective a reformei, Comisia intenţionează să dezvolte cooperarea cu Eurocontrol pentru a-şi pune în aplicare politicile.

Context

Comisia remarcă faptul că Cerul unic european, creat în 2004, nu a avut rezultatele scontate în unele domenii-cheie, cum ar fi procesul de integrare în blocurile funcţionale de spaţiu aerian, controlul traficului aerian sau rentabilitatea şi eficienţa globală a reţelei aeriene europene. Utilizatorii spaţiului aerian şi călătorii suportă costuri inutile ca rezultat al ineficienţelor existente, ceea ce înseamnă timp, consum de combustibil şi bani.

Prin urmare, Comisia consideră că se impune modificarea celor patru regulamente (549/2004, 550/2004, 551/2004 şi 552/2004) privind Cerul unic, pentru a îmbunătăţi performanţele aviatice, pentru a adapta legislaţia la schimbările din ultimii ani şi pentru a crea cu succes un spaţiu aerian unificat, un veritabil cer „unic”.

See also

  • Pentru mai multe informaţii, a se consulta site-ul Comisiei dedicat Cerului unic european II (EN).

Ultima actualizare: 10.09.2008

Top