Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boala Alzheimer și alte demențe: inițiative ale UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boala Alzheimer și alte demențe: inițiative ale UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea Comisiei Europene [COM(2009) 380 final] referitoare la o inițiativă europeană privind boala Alzheimer și alte demențe

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește etapele pentru o inițiativă a Uniunii Europene (UE) privind demența*.

ASPECTE-CHEIE

În această comunicare, Comisia Europeană evidențiază patru domenii în care este necesară adoptarea unor măsuri pentru abordarea provocărilor legate de boala Alzheimer și alte forme de demență:

 • 1.

  Reducerea riscului de demență și stabilirea unui diagnostic precoce: prevenirea bolii sau stabilirea unui diagnostic precoce pot întârzia progresul bolii. Cu toate acestea, factorii de risc nu sunt aceiași pentru diferitele forme de demență. De exemplu, demența vasculară se poate preveni mai ușor decât boala Alzheimer, deoarece factorii de risc pentru demența vasculară sunt deja bine cunoscuți: tensiunea arterială ridicată, nivelurile crescute ale colesterolului și fumatul. Comisia recomandă ca țările UE să pună în aplicare acțiuni pentru:

  • a promova sănătatea cardiovasculară și activitatea fizică;
  • a elabora recomandări pentru informarea publicului;
  • a include persoanele în vârstă într-un regim flexibil privind pensionarea pentru a le permite acestora să rămână active.
 • 2.

  Înțelegerea demenței – îmbunătățirea cunoștințelor și coordonarea cercetării: datele fiabile privind incidența și prevalența demenței sunt esențiale pentru a le permite țărilor UE să își planifice modul în care serviciile lor publice pot aborda cel mai bine demența, precum și pentru a găsi noi criterii pentru diagnosticarea precoce. În paralel cu comunicarea, Comisia a lansat o inițiativă-pilot pentru dezvoltarea unei strategii de cercetare în domeniul bolilor neurodegenerative. Aceasta ar permite unirea și coordonarea eforturilor cercetătorilor europeni din domeniul științelor fundamentale și clinice din acest domeniu. Aceasta a condus la acțiunea comună Alcove (evaluarea în cooperare a bolii Alzheimer în Europa), care a abordat toate aceste patru provocări între 2011 și 2013, implicând 30 de parteneri din toată Europa.

 • 3.

  Schimbul de bune practici: acesta se poate realiza prin metoda deschisă de coordonare (MDC) pentru protecție socială, incluziune socială și îngrijire pe termen lung. MDC poate să contribuie la definirea unor structuri și a unor standarde de calitate pentru serviciile medicale și de îngrijire a persoanelor afectate de boală.

 • 4.

  Respectarea drepturilor, a autonomiei și a demnității pacienților: pierderea capacității face dificilă menținerea de către persoanele cu demență a locului și a participării active pe care acestea le au în societate. De asemenea, îngrijitorii acestora pot fi afectați de excluziunea socială care rezultă din efectele demenței asupra celor dragi. Comisia a propus crearea unei rețele europene pentru drepturile și demnitatea persoanelor cu demență. În 2009, organizația de pacienți Alzheimer Europe a înființat Rețeaua europeană de etică pentru demență.

În 2014, Comisia a publicat un raport privind punerea în aplicare a comunicării. Acesta prezintă toate activitățile care au avut loc începând din 2009 și evidențiază rezultatele proiectului Alcove. De asemenea, este de remarcat parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate și faptul că inițiativa UE a determinat peste jumătate din țările UE să adopte planuri naționale sau strategii privind demența sau să înceapă să lucreze la acestea.

În Decembrie 2015, Consiliul a adoptat concluzii care subliniază necesitatea îmbunătățirii politicilor și practicilor de îngrijire în domeniul demenței.

CONTEXT

Una dintre consecințele îmbătrânirii populației europene este creșterea numărului de boli neurodegenerative, precum Alzheimer și alte forme de demență. Aceste boli reprezintă un cost ridicat pentru societate, care poate fi redus printr-o acțiune coordonată la nivelul întregii UE.

Pentru informații suplimentare, consultați „Demența” pe site-ul web al Comisiei Europene.

TERMEN-CHEIE

* Demența: o boală neurodegenerativă care afectează facultățile mintale precum memoria, gândirea și judecata și care poate cauza chiar o deteriorare a personalității bolnavului. Cele mai răspândite forme de demență sunt:

 • boala Alzheimer (50-70 % din cazuri);
 • demența cauzată de accidentele vasculare cerebrale repetate (30 % din cazuri);
 • demența frontotemporală;
 • boala Pick;
 • boala Binswanger;
 • demența cu corpi Lewy.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu referitoare la o inițiativă europeană privind boala Alzheimer și alte demențe [COM(2009) 380 final din 22.7.2009]

ACTE CONEXE

Document de lucru al serviciilor Comisiei: Raport de punere în aplicare a Comunicării Comisiei referitoare la o inițiativă europeană privind boala Alzheimer și alte demențe [SWD(2014) 321 final din 16.10.2014]

Concluziile Consiliului privind sprijinirea persoanelor afectate de demență: îmbunătățirea politicilor și a practicilor de îngrijire (JO C 418, 16.12.2015, pp. 9-12)

Data ultimei actualizări: 24.05.2016

Top