Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bolile rare - îmbunătățirea tratamentului și a calității vieții

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bolile rare - îmbunătățirea tratamentului și a calității vieții

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandarea (2009/C 151/02) – o acțiune în domeniul bolilor rare

CARE ESTE ROLUL ACESTEI RECOMANDĂRI?

Recomandarea din 2009 din partea țărilor Uniunii Europene (UE) privind diagnosticarea, tratarea și îngrijirea bolnavilor a decurs dintr-o strategie a UE privind bolile rare, adoptată în 2008.

ASPECTE-CHEIE

  • Planuri și strategii naționale: programul comun de acțiune al Comitetului de experți al UE privind bolile rare (din martie 2012 până în august 2015) sprijină guvernele UE în ceea ce privește dezvoltarea unor strategii naționale. Până la începutul lui 2014, 16 țări (în comparație cu doar patru în 2008) dispuneau de planuri și alte șapte erau într-un stadiu avansat de dezvoltare.
  • Definiție și codificare: în scopuri UE, o boală gravă nu afectează mai mult de cinci persoane din 10 000. UE a stabilit o bază de date, Orphanet, care conectează peste 6 000 de boli și funcționează în 7 limbi. Până la sfârșitul lui 2013 a identificat 2 512 de organizații specifice de pacienți cu boli grave.
  • Cercetare: UE a finanțat aproximativ 120 de proiecte de cercetare în colaborare cu un buget total de peste 620 de milioane de euro. La începutul lui 2011, a lansat consorțiul internațional de cercetare privind bolile rare (IRDiRC). Consorțiul vizează dezvoltarea a 200 de terapii noi până în 2020. Acesta sprijină crearea de registre și baze de date de pacienți și dezvoltă o platformă europeană privind înregistrarea bolilor grave.
  • Centre de expertiză: UE a cofinanțat un program de patru ani privind cele mai bune practici în raport cu bolile grave (ianuarie 2013-decembrie 2016), care ajută la dezvoltarea unor standarde și proceduri pentru orientări de bună practică clinică. În 2013, s-a creat un grup de experți cu misiunea de consiliere a Comisiei.

Raportul din 2014 prezintă o imagine de ansamblu în ceea ce privește implementarea strategiei în domeniul bolilor grave până în prezent. Aceasta vizează îmbunătățirea recunoașterii și vizibilității bolilor grave, măsuri care vin în ajutorul țărilor UE în vederea abordării fenomenului și metode pentru dezvoltarea unei cooperări, coordonări și reglementări mai extinse la nivelul UE.

CONTEXT

  • Există aproximativ între 5 000 și 8 000 de boli grave, care afectează între 27 și 36 de milioane de oameni din UE. Deoarece în termeni naționali numărul pacienților este limitat, aceștia adesea așteaptă ani pentru stabilirea unui diagnostic. UE și cooperarea între țările UE pot avea o influență semnificativă prin punerea în comun a cunoștințelor, a expertizei, a cercetărilor și a autorizării la nivel european pentru dezvoltarea celor mai bune medicamente posibile.
  • Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Recomandarea Consiliului din 8 iunie 2009 privind o acțiune în domeniul bolilor grave (2009/C 151/02) (JO C 151, 3.7.2009, pp. 7-10)

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor – Bolile rare: o provocare pentru Europa [COM(2008) 679 final, 11.11.2008]

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Raportul privind punerea în aplicare a Comunicării Comisiei privind bolile grave: Provocările Europei [COM(2008) 679 final] și Recomandarea Consiliului din 8 iunie 2009 privind o acțiune în domeniul bolilor grave (2009/C 151/02) [COM(2014) 548 final din 5.9.2014]

Decizia 2013/C 219/04 a Comisiei din 30 iulie 2013 de instituire a unui grup de experți al Comisiei privind bolile rare și de abrogare a Deciziei 2009/872/CE (JO C 219, 31.7.2013, pp. 4-7)

Data ultimei actualizări: 01.12.2016

Top