Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța pacienților și prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siguranța pacienților și prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandare – siguranța pacienților, inclusiv prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale

CARE ESTE ROLUL ACESTEI RECOMANDĂRI?

 • Siguranța pacienților în timpul tratamentului este o provocare majoră în domeniul sănătății publice și generează costuri considerabile. În fiecare an, între 8 % și 12 % din pacienții spitalizați suferă din cauza complicațiilor survenite în urma asistenței medicale primite în Uniunea Europeană (UE).
 • Această recomandare solicită introducerea unui cadru pentru a îmbunătăți siguranța pacienților* și pentru a preveni evenimentele adverse*, în special infecțiile asociate asistenței medicale* care pot fi contractate în cadrul instituțiilor care oferă asistență medicală.

ASPECTE-CHEIE

Siguranța pacienților

Stabilirea și dezvoltarea de politici și programe naționale privind siguranța pacienților

 • Țările UE ar trebui să desemneze o autoritate competentă responsabilă cu siguranța pacienților pe teritoriul lor. Această măsură ar putea contribui, printre altele, la atragerea atenției asupra siguranței pacienților ca aspect prioritar în politicile și programele de sănătate, atât la nivel național, cât și la nivel regional și local.
 • Pentru a îmbunătăți siguranța pacienților, ar trebui să se dezvolte sisteme, procese și instrumente mai eficiente în domeniul siguranței asistenței medicale. Standardele și practicile de siguranță aplicabile asistenței medicale trebuie revizuite în mod periodic.
 • Organizațiile cadrelor medicale ar trebui încurajate să aibă un rol mai activ în domeniul siguranței pacienților.
 • Ar trebui să se introducă o abordare destinată promovării practicilor sigure în vederea prevenirii evenimentelor adverse care se produc cel mai des, cum ar fi evenimentele legate de administrarea medicamentelor, infecțiile asociate asistenței medicale și complicațiile legate de intervențiile chirurgicale.

Integrarea pacienților în proces

Pacienții ar trebui implicați în definirea politicilor privind siguranța pacienților prin intermediul asociațiilor care îi reprezintă. Mai mult, aceștia ar trebui să primească informații privind standardele de siguranță în vigoare, precum și procedurile de reclamație și despăgubirile și reparațiile disponibile. De asemenea, pacienții ar trebui să aibă ocazia să dobândească cunoștințe de bază privind siguranța pacienților.

Îmbunătățirea informațiilor și introducerea sistemelor de raportare

 • Introducerea sau îmbunătățirea sistemelor de raportare existente ar trebui să permită furnizarea de informații privind amploarea, tipurile și cauzele incidentelor legate de asistența medicală. Astfel de sisteme ar trebui concepute să încurajeze lucrătorii din domeniul asistenței medicale să raporteze orice eveniment advers. De asemenea, acestea ar trebui să permită pacienților și familiilor acestora să își împărtășească experiențele.
 • Aceste sisteme vor permite și completarea altor sisteme de gestionare a riscului în domeniul securității, cum ar fi cele privind farmacovigilența.

Educația și formarea lucrătorilor din domeniul sănătății medicale

 • Lucrătorii din domeniul sănătății medicale au un rol important de jucat în îmbunătățirea siguranței pacienților. Prin urmare, este esențial ca aceștia să beneficieze de o formare și educație multidisciplinară în acest domeniu. Astfel, învățământul universitar și postuniversitar, dezvoltarea profesională continuă și formarea la locul de muncă a cadrelor medicale ar trebui să includă aspectul siguranței pacienților.
 • Toți lucrătorii din domeniul sănătății medicale ar trebui informați în privința măsurilor existente privind riscurile și siguranța.

Schimbul de cunoștințe, experiență și cele mai bune practici la nivelul UE

 • Ar fi relevantă dezvoltarea unui sistem pentru clasificarea și evaluarea siguranței pacienților la nivelul UE. Această abordare necesită pregătirea unor definiții și a unei terminologii comune, precum și a unor indicatori comparabili care ar permite țărilor UE să facă schimb de informații și experiență dobândite la nivel național.
 • De asemenea, acest schimb de cunoștințe și cele mai bune practici ar permite îmbunătățirea politicilor privind siguranța pacienților și orientarea mai bună a cercetărilor din acest domeniu.

Prevenirea infecțiilor asociate cu asistența medicală

Ar trebui să se stabilească o strategie pentru a preveni și controla infecțiile asociate cu asistența medicală, care să includă:

 • implementarea măsurilor de prevenire și control la nivel național sau regional;
 • îmbunătățirea prevenirii și controlului infecțiilor în instituțiile care oferă asistență medicală;
 • stabilirea unor sisteme de supraveghere activă;
 • stimularea educației și formării lucrătorilor din domeniul sănătății medicale;
 • facilitarea accesului pacienților la informații.

CONTEXT

 • În medie, infecțiile asociate cu asistența medicală afectează unu din 20 de pacienți spitalizați, ceea ce reprezintă anual 4,1 milioane de pacienți în Uniunea Europeană, și cauzează 37 000 de decese. Multe dintre aceste decese ar putea fi evitate. Această recomandare se bazează pe lucrările Organizației Mondiale a Sănătății în vederea propunerii unui cadru pentru siguranța pacienților.
 • Pentru mai multe informații, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Siguranța pacienților: libertatea, pentru un pacient, de a nu fi supus vătămării inutile sau potențiale asociate cu asistența medicală.

Eveniment advers: incident care dăunează unui pacient.

Infecții asociate asistenței medicale: boli sau patologii legate de prezența unui agent infecțios sau a produselor acestuia ca urmare a expunerii la instalațiile asistenței medicale sau la procedurile sau tratamentele acesteia.

ACTUL PRINCIPAL

Recomandarea Consiliului din 9 iunie 2009 privind siguranța pacienților, inclusiv prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale (2009/C 151/01) (JO C 151, 3.7.2009, pp. 1-6)

Data ultimei actualizări: 30.11.2016

Top