Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forța de muncă a Uniunii Europene din domeniul sănătății

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forța de muncă a Uniunii Europene din domeniul sănătății

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Cartea verde a Comisiei privind forța de muncă a UE în domeniul sănătății [COM(2008) 725 final]

Planul de acțiune pentru forța de muncă a UE în domeniul sănătății [SWD(2012) 93 final]

CARE ESTE ROLUL PLANULUI DE ACȚIUNE?

 • Obiectivul planului de acțiune este de a ajuta țările Uniunii Europene (UE) să abordeze principalele provocări din domeniul sănătății, planul stabilind măsuri de sporire a cooperării europene și a partajării de bune practici.
 • Planul de acțiune reflectă prioritățile identificate în decembrie 2010 de miniștrii sănătății din UE și pornește de la feedbackul primit în urma consultării publice din 2008 a Comisiei, pe tema Cărții verzi privind forța de muncă europeană în domeniul sănătății.

ASPECTE-CHEIE

Cartea verde

Cartea verde a examinat provocările cu care se confruntă UE în ceea ce privește forța de muncă din domeniul sănătății. Aceasta a propus mai multe căi de urmat, inclusiv:

 • consolidarea capacității pentru screening, promovarea sănătății și prevenirea maladiilor;
 • schimbul de bune practici privind mobilitatea lucrătorilor în domeniul sănătății;
 • revizuirea principiilor de recrutare a personalului din țări din afara UE;
 • colectarea de informații comparabile privind lucrătorii din domeniul sănătății;
 • garantarea formării acestor lucrători în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii ale informațiilor, printre alte competențe;
 • încurajarea mai multor antreprenori să se lanseze în sectorul sănătății.

Planul de acțiune

Planul de acțiune a identificat 5 provocări-cheie interdependente pentru forța de muncă din domeniul sănătății, cauzate de fenomenul îmbătrânirii populației:

 • creșterea cererii de forță de muncă;
 • nevoia de tratamente noi și de modalități noi de furnizare a serviciilor de îngrijire;
 • reducerea numărului de profesioniști în domeniul sănătății;
 • dificultățile privind recrutarea și fidelizarea personalului din domeniul sănătății;
 • lipsa tot mai gravă a forței de muncă în domeniul sănătății.

Pentru a aborda aceste provocări, Comisia Europeană a propus măsuri în următoarele domenii:

 • îmbunătățirea planificării și a prognozelor privind forța de muncă în domeniul sănătății:
  • o acțiune comună a UE cu o durată de 3 ani pentru realizarea de prognoze privind necesarul de forță de muncă în domeniul sănătății pentru o planificare eficientă în UE, care urma să fie lansată la sfârșitul anului 2012;
  • un studiu desfășurat cu privire la structura și la capacitățile de formare din UE;
 • anticiparea competențelor necesare în viitor și îmbunătățirea dezvoltării profesionale continue și a învățării pe tot parcursul vieții:
  • crearea unei alianțe a competențelor sectoriale pentru domeniul sănătății, în vederea elaborării unor cursuri de formare specifice și a unor tipuri noi de predare și formare profesională;
  • o mai bună promovare a programelor de finanțare ale UE (de exemplu, Erasmus+) care asigură sprijin pentru educația și formarea transfrontalieră, inclusiv pentru studenții la medicină și pentru lucrătorii din domeniul sănătății;
 • recrutarea și fidelizarea profesioniștilor din domeniul sănătății:
  • planificarea forței de muncă ar trebui să ia în calcul influența mediului de lucru asupra recrutării, a fidelizării, a mobilității și a performanțelor lucrătorilor, precum și asupra rezultatelor în materie de sănătate și asupra calității îngrijirii pentru pacienți;
  • țările UE ar trebui să adapteze practicile de la locul de muncă și de pe piața muncii pentru a ameliora oportunitățile disponibile lucrătorilor vârstnici;
 • recrutarea etică a profesioniștilor din domeniul sănătății:
  • Comisia urma să prezinte până în 2014 un raport referitor la Directiva „Cartea Albastră a UE” pentru a analiza modalitatea și măsura în care au fost puse în practică orientările sale privind recrutarea etică.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTELE PRINCIPALE

Carte verde privind forța de muncă europeană în domeniul sănătății [COM(2008) 725 final, 10.12.2008]

Document de lucru al serviciilor Comisiei privind un plan de acțiune pentru forța de muncă a UE în domeniul sănătății — care însoțește documentul Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Către o redresare generatoare de locuri de muncă [SWD(2012) 93 final, 18.4.2012]

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Către o redresare generatoare de locuri de muncă [COM(2012) 173 final, 18.4.2012]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Directivei 2009/50/CE privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate („Cartea albastră a UE”) [COM(2014) 287 final, 22.5.2014]

Data ultimei actualizări: 09.01.2017

Top