Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio

Programul UE pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio vizează asigurarea funcționării pieței interne în diverse domenii de politică ale UE care presupun utilizarea spectrului de frecvențe radio și asigurarea faptului că Europa maximizează utilizarea resurselor sale finite într-un mod coordonat.

ACT

Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio.

SINTEZĂ

Programul de cinci ani al UE pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio definește planificarea strategică și armonizarea utilizării spectrului radio pentru domenii ale pieței interne ale UE care utilizează spectrul radio, cum ar fi politicile privind comunicațiile electronice, cercetarea și spațiul, transportul, energia și audiovizualul, deoarece accesul la spectrul de frecvențe radio este esențial pentru o gamă vastă de activități începând de la comunicațiile fără fir și radiodifuziune, dispozitive cu rază mică de acțiune și până la transport, siguranță publică și aplicații spațiale.

Obiectivele programului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio sunt:

 • de a disponibiliza suficient spectru radio pentru a satisface necesitățile în creștere, în special 1 200 MHz pentru comunicațiile fără fir;
 • de a maximiza flexibilitatea în ceea ce privește utilizarea spectrului radio;
 • de a crește utilizarea eficientă a spectrului radio;
 • de a promova concurența între serviciile de comunicații electronice;
 • de a armoniza piața internă și de a dezvolta servicii transnaționale;
 • de a evita interferențele și perturbările;
 • de a proteja sănătatea oamenilor.

Este necesar ca statele membre:

 • să fi adoptat până la 1 ianuarie 2013 măsurile de autorizare și alocare adecvate pentru dezvoltarea serviciilor în bandă largă;
 • să stimuleze utilizarea colectivă a spectrului radio, precum și utilizarea în comun a acestuia;
 • să coopereze pentru a dezvolta standarde armonizate pentru echipamente radio și terminale;
 • să adopte condițiile și procedurile de selecție care promovează investițiile și utilizarea eficientă a spectrului radio.

Comisia Europeană dezvoltă în prezent cele mai bune practici privind condițiile și procedurile de autorizare pentru benzile de spectru radio pentru a evita fragmentarea excesivă a pieței interne.

Pentru asigurarea unei concurențe loiale, statele membre pot adopta măsuri precum:

 • limitarea întinderii spectrului radio pentru care se acordă drepturi de utilizare oricărui operator economic;
 • rezervarea de spectru radio pentru noii actori de pe piață;
 • limitarea acordării de noi drepturi de utilizare în anumite benzi pentru a-i împiedica pe operatori să acumuleze prea mult spectru radio și să dăuneze concurenței;
 • interzicerea transferurilor de drepturi de utilizare a spectrului radio;
 • modificarea drepturilor existente ale anumitor operatori în cazurile acumulării excesive, conform articolului 14 al Directivei 2002/20/CE.

Statele membre trebuie să aloce o porțiune suficientă de spectru radio pentru ca toți cetățenii europeni să aibă acces la bandă largă până în 2020.

Până la 1 ianuarie 2013, statele membre au trebuit să autorizeze utilizarea benzilor armonizate pentru a permite consumatorilor acces ușor la servicii fără fir în bandă largă, incluzând banda de 800 MHz (dividendul digital). De asemenea, statele membre trebuie să permită comerțul cu drepturi de utilizare a spectrului radio în aceste benzi armonizate.

Comisia, împreună cu statele membre, creează în prezent un inventar al utilizărilor actuale ale spectrului radio și al necesităților viitoare de spectru radio de la 400 MHz la 6 GHz.

UE participă la negocieri internaționale privind chestiunile legate de spectrul radio, conform normelor tratatului, pentru a-și apăra interesele. În cadrul negocierilor internaționale, statele membre trebuie, de asemenea, să se asigure că spectrul radio necesar pentru dezvoltarea politicilor UE este disponibil. UE poate oferi statelor membre asistență pentru rezolvarea problemelor de coordonare a spectrului radio cu țări din afara UE.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 243/2012/UE

10.4.2012

1.7.2015, sub rezerva unor dispoziții contrare

JO L 81, 21.3.2012

Ultima actualizare: 14.02.2014

Top