Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC)

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Oficiului

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul definește normele privind instituirea și funcționarea Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC).

OAREC acordă consultanță instituțiilor UE cu privire la dezvoltarea unei mai bune piețe interne a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice și formează legături între autoritățile naționale de reglementare (ANR-uri) și Comisia Europeană.

ASPECTE-CHEIE

Principalele obiective ale OAREC sunt:

 • de a dezvolta și disemina cele mai bune practici în rândul ANR-urilor;
 • de a asista ANR-urile în domeniul reglementării;
 • de a emite avize privind proiectele de decizie, recomandările și liniile directoare;
 • de a elabora rapoarte și de a oferi consiliere în sectorul comunicațiilor electronice.

Structura și organizarea:

 • Consiliul autorităților de reglementare este alcătuit din reprezentanți ai ANR-urilor instituite în fiecare țară a UE. Principala responsabilitate a consiliului este de a lua toate deciziile legate de performanța OAREC și de a exercita atribuțiile OAREC, printre care se numără:
  • publicarea de avize privind proiecte de măsuri ale ANR-urilor (de exemplu, privind desemnarea operatorilor care au o putere semnificativă pe piață);
  • consultarea cu privire la proiectele de recomandări privind piețele relevante de produse și servicii;
  • consultarea cu privire la proiectele de măsuri pe tema accesului efectiv la numărul de apel de urgență „112” și punerea în aplicare eficientă a seriei de numere care încep cu „116” (linii de asistență telefonică);
  • monitorizarea și raportarea cu privire la sectorul comunicațiilor electronice, precum și publicarea unui raport anual privind evoluțiile acestuia.
 • OAREC este asistat de Oficiu, care este alcătuit dintr-un comitet de gestionare și un director administrativ. Comitetul, care este constituit din membri ai Consiliului autorităților de reglementare și un reprezentant al Comisiei, răspunde de supravegherea directorului, care este șeful Oficiului. Principala sarcină a Oficiului este de a oferi OAREC servicii de sprijin administrativ și profesional.
 • Activitatea OAREC este organizată în grupuri de lucru ale experților care se ocupă de subiecte specifice incluse în programul de activitate al OAREC sau în urma solicitărilor din partea instituțiilor UE.

Finanțarea

Resursele financiare ale Oficiului OAREC provin în special de la UE și din contribuțiile voluntare din partea țărilor UE sau a ANR-urilor.

Directorul administrativ elaborează bugetul, care este stabilit de către comitetul de gestionare.

Activitatea recentă

Strategia OAREC pentru perioada 2015-2017 se va axa pe trei priorități:

 • promovarea concurenței și a investițiilor;
 • promovarea pieței interne;
 • împuternicirea și protejarea utilizatorilor finali.

OAREC furnizează informații și schimbă opinii cu Comisia Europeană în ceea ce privește evaluarea și analiza normelor curente pentru piața comunicațiilor electronice, care face parte din inițiativa privind piața unică digitală a Comisiei.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 7 ianuarie 2010.

CONTEXT

Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Oficiului (JO L 337, 18.12.2009, pp. 1-10)

Data ultimei actualizări: 22.02.2016

Top