Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemul eCall urmărește accelerarea intervenției serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere cu victime

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistemul eCall urmărește accelerarea intervenției serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere cu victime

Sistemul eCall se declanșează automat de îndată ce senzorii din interiorul vehiculului detectează un accident grav, transmițând serviciilor de urgență date privind accidentul, astfel încât acestea să le poată veni mai rapid în ajutorul șoferilor și al pasagerilor.

ACT

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfețele cu alte moduri de transport.

SINTEZĂ

Obiectivul sistemului eCall este de a le oferi asistență rapidă ocupanților unui vehicul implicat într-un accident grav pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia și Elveția.

Sistemul eCall se declanșează automat de îndată ce senzorii din interiorul vehiculului detectează un accident grav. Odată declanșat, sistemul formează numărul european de urgență 112, stabilește o legătură telefonică cu centrul corespunzător de preluare a apelurilor de urgență și transmite serviciilor de salvare detalii despre accident, inclusiv ora la care a avut loc, poziția exactă a vehiculului accidentat și direcția deplasării (informație esențială în cazul în care accidentul s-a produs pe autostradă sau într-un tunel). Un apel eCall poate fi declanșat și manual, prin simpla apăsare a unui buton din interiorul mașinii, de exemplu de către un martor la un accident grav. Astfel, serviciile de urgență sunt anunțate în scurt timp cu privire la accident și la locul producerii acestuia.

Datorită datelor primite prin sistemul eCall, serviciile de urgență vor putea veni mai rapid în ajutorul șoferilor și al pasagerilor, sistemul contribuind astfel la salvarea de vieți și la tratarea rapidă a leziunilor. Se estimează că eCall ar putea scurta durata necesară pentru intervenție cu 40 % în zonele urbane și cu 50 % în zonele rurale, salvând anual până la 2 500 de vieți.

Pe lângă avantajele care țin de siguranța rutieră, eCall va avea un impact semnificativ și în ceea ce privește reducerea congestionării traficului ca urmare a accidentelor rutiere și reducerea accidentelor secundare ca urmare a neizolării locului în care s-a produs un accident. De asemenea, se preconizează că echipamentele de la bord introduse prin sistemul eCall s-ar putea folosi și pentru alte servicii de urgență și/sau cu valoare adăugată, fie în paralel cu sistemul eCall de la bord bazat pe 112, fie pornind de la acest sistem.

Directiva 2010/40/UE din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport a identificat furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE (articolul 3d) drept una dintre cele șase acțiuni prioritare care vor trebui elaborate (articolul 6).

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2010/40/UE

26.8.2010

27.02.2012

JO L 207, 6.8.2010

Acte delegate

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul delegat (UE) nr. 305/2013 al Comisiei

23.4.2013

23.4.2013Prevederi privind serviciile de informare implementate deja la data intrării în vigoare a prezentului regulament: 23.4.2014

JO L 91, 3.4.2013

ACTE CONEXE

Propunere de regulument al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip în vederea implementării sistemului eCall de la bordul vehiculelor, ca modificare a Directivei 2007/46/CE. [COM(2013)0316 final din 13.6.2013 - nepublicată în Jurnalul Oficial]

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE. [COM(2013)0315 final din 13.6.2013]

În iunie 2013, Comisia Europeană a adoptat două propuneri pentru a se asigura că, până în octombrie 2015, vehiculele vor apela automat serviciile de urgență în cazul unui accident grav. Acest proiect legislativ va asigura, începând din octombrie 2015, dotarea tuturor modelelor noi de autoturisme și de vehicule utilitare ușoare cu sistemul eCall 112, precum și crearea infrastructurii necesare pentru preluarea și gestionarea adecvată a apelurilor eCall de către centrele de preluare a apelurilor de urgență - garantând compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea sistemului eCall la nivelul UE.

Odată aprobate aceste propuneri de către Consiliu și Parlament, Comisia intenționează ca serviciul eCall să fie complet funcțional și implementat în întreaga UE (precum și în Islanda, Norvegia și Elveția) până în 2015.

Ultima actualizare: 24.01.2014

Top