Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Construirea unei Europe digitale mai puternice și mai sigure

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Construirea unei Europe digitale mai puternice și mai sigure

Pentru a duce mai departe valorile libertății și democrației și pentru a permite economiei digitale să crească în siguranță, UE se angajează să ofere cel mai securizat mediu online din lume.

ACT

Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia de securitate cibernetică a Uniunii Europene: un spațiu cibernetic deschis, sigur și securizat [JOIN(2013) 1 final, 7.2.2013]

SINTEZĂ

Pentru a duce mai departe valorile libertății și democrației și pentru a permite economiei digitale să crească în siguranță, UE se angajează să ofere cel mai securizat mediu online din lume.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI COMUNE?

Comunicarea stabilește strategia de securitate cibernetică a UE, prevăzând:

 • parteneriate cu sectorul privat și cu organizațiile neguvernamentale sau cu grupurile de interese;
 • acțiuni concrete pentru protejarea și promovarea drepturilor cetățenilor.

Comunicarea a fost publicată împreună cu o propunere de directivă privind securitatea rețelelor și a informației.

ASPECTE-CHEIE

Politica securității cibernetice din cadrul UE și de la nivel internațional trebuie să fie guvernată de cinci principii:

 • 1.

  principiile esențiale ale UE (care trebuie să se aplice în mod egal în lumea digitală și în cea fizică);

 • 2.

  protejarea drepturilor fundamentale, a libertății de exprimare, a datelor cu caracter personal și a vieții private;

 • 3.

  dreptul publicului larg la acces sigur la internet și la un flux nerestricționat de informații;

 • 4.

  guvernanță democratică și eficientă, care să includă toate sectoarele societății;

 • 5.

  responsabilitate comună pentru asigurarea securității.

Strategia se bazează pe cinci priorități:

 • facilitarea gestionării atacurilor cibernetice sau a deficiențelor în cadrul sistemelor și al domeniilor;
 • reducerea drastică a criminalității cibernetice;
 • dezvoltarea politicii și a capacităților de apărare cibernetică legate de politica de securitate și apărare comună (PSAC);
 • dezvoltarea resurselor industriale și tehnologice în materie de securitate cibernetică;
 • instituirea unei politici internaționale coerente a Uniunii Europene privind spațiul cibernetic și promovarea valorilor fundamentale ale UE.

Luând în considerare natura internațională a spațiului cibernetic, strategia le impune organismelor de la nivelul UE și național să își asume răspunderea, să conlucreze și să stabilească legături cu mediile industriale și universitare. Aceste organisme includ autoritățile competente naționale și ale UE pentru:

Strategia include, de asemenea, angajarea într-un dialog cu organisme internaționale precum Consiliul Europei, NATO și Organizația Națiunilor Unite.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la securitatea cibernetică pe site-ul Comisiei Europene.

Data ultimei actualizări: 14.09.2015

Top