Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Recomandări din domeniul TIC pentru a ajuta UE să devină o economie mai eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Recomandări din domeniul TIC pentru a ajuta UE să devină o economie mai eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon

Comisia Europeană a formulat o serie de recomandări pentru ca sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și statele membre să ajute UE să devină o economie mai eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de dioxid de carbon.

ACT

Recomandarea Comisiei din 9 octombrie 2009 privind mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției către o economie eficientă din punct de vedere energetic și cu emisii reduse de carbon (2013/105/CE)

SINTEZĂ

Comisia Europeană a formulat două seturi de recomandări: unul pentru sectorul TIC, iar celălalt pentru statele membre ale UE, pentru ca acestea să ajute UE să devină o economie mai eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de dioxid de carbon.

Recomandări pentru sectorul TIC

Un obiectiv general pentru sectorul TIC este de a demonstra o reducere măsurabilă și verificabilă a consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon rezultate în urma proceselor de producție, transport și vânzări ale echipamentelor și componentelor TIC.

Un exemplu de recomandare este ca sectorul TIC să identifice soluții TIC de îmbunătățire a performanței ecologice a clădirilor noi și existente, precum și practici de construcție și renovare.

Un alt exemplu este ca sectorul TIC să identifice, împreună cu sectorul transporturilor și logisticii, soluții TIC de îmbunătățire a performanțelor ecologice și energetice ale acestor servicii.

De asemenea, Comisia a făcut apel la sectorul TIC de a conveni asupra unor metodologii comune de măsurare a consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon până în 2020.

Recomandări pentru statele membre ale UE

Printre altele, Comisia le-a solicitat statelor membre ale UE să utilizeze soluțiile bazate pe TIC pentru sporirea eficienței energetice.

Contorizare inteligentă

Rețelele inteligente și sistemele de contorizare inteligentă pot spori eficiența și controlul producției, îmbunătățind distribuția și consumul de energie. Până la sfârșitul anului 2010, statele membre ale UE au trebuit să convină asupra unor specificații comune pentru contorizarea inteligentă, astfel încât consumatorii să beneficieze de o informare mai bună și să își poată gestiona propriul consum de energie. De exemplu, având posibilitatea contorizării inteligente în locuințe, consumatorii și-ar putea reduce cu până la 10 % consumul de energie. În 2012, Comisia a prezentat un inventar al proiectelor din Europa referitoare la rețele inteligente și la contorizarea inteligentă. Acesta cuprinde 281 de proiecte privind rețele inteligente și aproximativ 90 de proiecte-pilot și de introducere a contorizării inteligente, provenind din 30 de țări europene.

Utilizarea TIC pentru simularea și modelarea energetică

Administrațiile publice ale statelor membre ale UE de la nivel național, regional și local sunt încurajate să utilizeze mai bine instrumentele TIC pentru simularea și modelarea energetică, inclusiv în formarea profesioniștilor din sectorul construcțiilor, al transporturilor și al logisticii.

O altă sugestie adresată statelor membre ale UE este ca acestea să accelereze adoptarea unor tehnologii mai eficiente din punct de vedere energetic prin includerea acestora în programe de achiziții publice.

Context

În decembrie 2008, Uniunea și-a confirmat angajamentul de a-și reduce cu 20 % emisiile de dioxid de carbon până în 2020. Criza economică și financiară a întărit dorința UE de a urmări aceste obiective și de a construi o economie mai durabilă pe termen lung.

Tehnologiile informației și comunicațiilor joacă un rol important în atingerea acestor obiective, ele fiind prezente practic în toate aspectele economiei și putând contribui la creșterea productivității cu peste 40 %.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Recomandarea 2013/105/CE a Comisiei

-

-

JO L 51 din 23.2.2013

DOCUMENTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon [COM(2009) 111 final - nepublicată în Jurnalul Oficial]

Ultima actualizare: 05.02.2014

Top