Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Condiții de piață echitabilă pentru terminalele telefonice și alte echipamente de comunicații

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Condiții de piață echitabilă pentru terminalele telefonice și alte echipamente de comunicații

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2008/63/CE privind concurența pe piețele echipamentelor terminale pentru telecomunicații

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

  • Directiva vizează deschiderea pieței echipamentelor terminale pentru telecomunicații* pentru concurență;
  • De asemenea, aceasta și-a propus să îmbunătățească informațiile disponibile consumatorilor privind diferitele echipamente pentru a permite utilizatorilor să beneficieze de progresul tehnologic și să aleagă în cunoștință de cauză în calitate de consumatori.

ASPECTE-CHEIE:

  • Țările UE nu pot acorda drepturi speciale sau exclusive în ceea ce privește importul, comercializarea, conectarea, punerea în funcțiune sau întreținerea echipamentelor terminale de telecomunicații.
  • De asemenea, țările UE nu pot refuza conectarea echipamentului terminal la rețeaua publică de telecomunicații sau punerea în funcțiune a echipamentului pentru stația de sol* pentru comunicații prin satelit pe teritoriul lor, decât în cazul în care echipamentul respectiv nu întrunește anumite cerințe esențiale.
  • Începând cu 13 iunie 2016, cerințele în materie de compatibilitate electromagnetică pentru echipamentul terminal radio sunt stabilite în Directiva 2014/53/UE (și orice acte delegate adoptate în urma acestei directive) care prevede o perioadă tranzitorie de un an.
  • Cerințele de securitate pentru echipamentul terminal fix (non-radio), în funcție de particularități, sunt stabilite în Directiva privind joasa tensiune (2014/35/UE). Dacă echipamentul are o tensiune nominală între 50 și 1000 V pentru curentul alternativ sau între 75 și 1500 V pentru curentul continuu, cerințele pentru compatibilitatea electromagnetică sunt stabilite în Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (2014/30/UE).
  • Pentru a permite accesul utilizatorilor la echipamentul terminal la alegere, este necesar să se cunoască și să existe transparență în ceea ce privește particularitățile punctelor de interfață ale rețelelor publice la care se va racorda (direct sau indirect) echipamentul terminal. Țările UE trebuie să se asigure că operatorii publică aceste particularități și că utilizatorii au acces la aceste puncte de interfață ale rețelei publice.
  • Organismele însărcinate cu monitorizarea aplicării specificațiilor desemnate de țările UE trebuie să fie independente de organizațiile publice sau private care oferă bunuri și/sau servicii în sectorul telecomunicațiilor.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la data de 11 iulie 2008. Țările UE au avut obligația să o încorporeze în legislația națională până la data de 8 august 1995, data indicată în Directiva 88/301/CEE codificată* de Directiva 2008/63/CE.

CONTEXT

Această directivă a reprezentat prima etapă a unei politici vizând liberalizarea piețelor de telecomunicații, care a dus la liberalizarea completă a acestor piețe în data de 1 ianuarie 1998.

* TERMENI-CHEIE

Echipament terminal: echipamentul racordat în mod direct sau indirect la interfața unei rețele publice de telecomunicații, în scopul trimiterii, prelucrării sau recepționării de informații. Fiecare echipament pentru stații este inclus în această categorie.

Echipament pentru stația de sol pentru comunicații prin satelit: echipamentul care se poate folosi doar pentru emisie („numai emisie”), pentru recepție („numai recepție”), sau doar pentru emisie și recepție („emisie-recepție”) a semnalelor de radiocomunicații prin intermediul sateliților sau al altor sisteme spațiale.

Codificarea: un act legislativ nou care înlocuiește un alt act care a fost modificat în mod substanțial. Noul act menține normele actului care este codificat și astfel trece rapid prin procesul decizional prin intermediul unei proceduri accelerate.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2008/63/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 privind concurența pe piețele echipamentelor terminale pentru telecomunicații (versiunea codificată) (JO L 162, 21.6.2008, pp. 20-26)

ACTE CONEXE

Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (JO L 96, 29.3.2014, pp. 79–106)

Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (JO L 96, 29.3.2014, pp. 357–374)

Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (JO L 153, 22.5.2014, pp. 62–106)

Data ultimei actualizări: 14.11.2016

Top