Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protecția animalelor de laborator

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Protecția animalelor de laborator

Obiectivul final al Uniunii Europene (UE) este de a pune capăt experimentelor cu animale, înlocuindu-le cu metode alternative. Totuși, în lipsa unor astfel de metode, ea adoptă măsuri care urmăresc să îmbunătățească situația animalelor care continuă să fie utilizate pentru experimente în conformitate cu norma privind înlocuirea, reducerea sau îmbunătățirea procedurilor pe animale.

ACT

Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice.

SINTEZĂ

Pentru a proteja animalele experimentale și a permite progresul cercetării, UE ia măsuri care urmăresc să limiteze experimentele pe animale și să impună standarde obligatorii privind adăpostirea și îngrijirea animalelor încredințate.

Domeniul de aplicare

Principalul obiectiv al acestei directive este de a stabil măsurile menite să protejeze animalele utilizate în scopuri științifice, mai ales în cercetarea de bază sau în cea aplicată, în special pentru fabricarea produselor medicale. De asemenea, aceasta vizează stabilirea unor măsuri de protecție pentru animalele folosite în scopuri științifice sau educative.

Directiva se aplică tuturor animalelor vertebrate neumane vii, precum și unor nevertebrate care au capacitatea de a-și manifesta durerea (sepia, caracatița etc.).

Utilizarea primatelor neumane este supusă unor restricții, iar utilizarea maimuțelor mari (cimpanzei, bonobo, gorile și urangutani) este interzisă.

Domeniile supuse experimentelor pe animale

Experimentele pe animale nu pot fi autorizate decât în cazul procedurilor care au ca obiectiv:

  • cercetarea de bază;
  • cercetarea transferabilă și aplicată în vederea prevenirii, a profilaxiei, a diagnosticării sau a tratamentului unor boli care afectează oamenii sau animalele;
  • dezvoltarea, producerea și testarea calității, a eficacității și a siguranței medicamentelor, a produselor alimentare și a hranei pentru animale etc., care privesc unul din obiectivele anterioare;
  • protecția mediului natural în interesul sănătății umane sau animale;
  • cercetarea având drept scop conservarea speciilor;
  • învățământul superior sau pregătirea profesională;
  • investigațiile medico-legale.

Evaluarea proiectelor care implică experimente pe animale

Utilizarea animalelor în scopuri științifice este autorizată în cazul în care nu există o metodă alternativă satisfăcătoare. Proiectele care implică experimente pe animale sunt evaluate de autoritatea competentă. Acestea nu pot debuta înainte de primirea unei evaluări favorabile care să demonstreze că utilizarea animalelor este justificată și că beneficiile preconizate depășesc vătămările eventuale cauzate animalelor.

Numărul de animale utilizate în cadrul unui proiect trebuie redus la minim, însă fără a compromite obiectivele proiectului. Condițiile de viață și metodele utilizate în cadrul procedurilor trebuie să reducă la minimum producerea nenecesară a durerii, a suferinței sau a stresului la animale.

Bunăstarea animalelor

Animalele utilizate în scopuri experimentale trebuie să primească o îngrijire și un tratament adecvat. Animalele trebuie adăpostite în cuști suficient de mari și într-un mediu adaptat fiecărei specii, în conformitate cu normele enumerate în anexa III a directivei. Este preferabil să fie adăpostite animalele în grupuri și să se utilizeze tehnici de îmbogățire a mediului de viață care lărgesc gama de activități disponibile pentru animale, încurajând în special exercițiul fizic și activitățile de manipulare, de explorare și cognitive.

Metodele de ucidere trebuie să limiteze durerea, suferința și stresul resimțite de animale. Numai o persoană care are competențele necesare poate să utilizeze metodele de ucidere a animalelor în unitatea crescătorului, a unui furnizor sau a unui utilizator, în conformitate cu una din metodele prevăzute în anexa IV la directivă. În general, toate persoanele care interacționează cu animalele trebuie să aibă nivelul adecvat de pregătire și de experiență și să fie monitorizate de către un supraveghetor care să poată atesta competențele acestora.

Procedurile

Singurele proceduri autorizate sunt cele care au fost autorizate în cadrul unui proiect aprobat. Acestea sunt clasificate în funcție de gradul lor de gravitate, în baza anexei VIII la directivă. Ele trebuie realizate sub anestezie sau prin recurgerea la o altă metodă (analgezice etc.), cu excepția cazului în care respectiva metodă nu este adecvată sau dacă anestezia este considerată mai traumatizantă pentru animal decât procedura însăși. În măsura în care acest lucru este posibil, viața animalelor trebuie salvată. Procedurile sunt concepute astfel încât să ducă la moartea unui număr cât mai mic de animale și să reducă durata și intensitatea suferinței.

Reutilizarea unui animal constituie o modalitate de reducere a numărului total de animale experimentale. Orice reutilizare a unui animal în cadrul unei noi proceduri este reglementată. Anterior reutilizării unui animal, trebuie să se țină cont de gravitatea procedurilor cumulate, de sănătatea animalului și de avizul medicului veterinar.

La finalul unei proceduri, medicul veterinar sau o persoană competentă ia o decizie privind menținerea în viață a animalului. În cazul în care animalul este ținut în viață, acesta primește îngrijire și adăpost adecvate, conform definițiilor din anexa III.

Autorizarea

Crescătorii, furnizorii și utilizatorii, inclusiv unitățile lor, trebuie să fie autorizați și înregistrați la autoritatea competentă.

Unitățile autorizate trebuie să dispună de instalații și de echipamente adaptate speciilor care sunt adăpostite în acel loc și bunei derulări a procedurilor (dacă acestea se desfășoară în același loc).

Acestea trebuie să păstreze evidențe în care să înregistreze întreaga evoluție a informaților referitoare la animale, la originea și la scopul acestora. Această evidență se păstrează cel puțin cinci ani și se pune la dispoziția publicului.

Altfel, fiecare câine, pisică sau primată neumană trebuie să aibă un identificator individual și un dosar care să conțină informații utile de natură reproductivă, veterinară și socială privind animalul în cauză, precum și informații despre proiectele în care a fost utilizat.

Inspecțiile

Autoritățile competente efectuează inspecții periodice ale tuturor crescătorilor, furnizorilor și utilizatorilor, inclusiv ale unităților lor, cu scopul de a verifica conformitatea cu cerințele prezentei directive.

Frecvența inspecțiilor este determinată de riscurile specifice fiecărei unități. Totuși, inspecțiile se efectuează anual la cel puțin o treime din unitățile utilizatorilor, iar un anumit număr din aceste inspecții se efectuează fără o înștiințare prealabilă.

Inspecțiile la crescătorii, furnizorii și utilizatorii de primate neumane se efectuează cel puțin o dată pe an.

Context

Prezenta directivă, care înlocuiește Directiva 86/609/CEE din 1 ianuarie 2013, este înregistrată în contextul unei politici a UE care vizează limitarea, pe cât posibil, efectuării de experimente pe animale și eliminarea completă a acesteia dacă ea nu este strict necesară. Prin urmare, experimentele pe animale pentru fabricarea de produse cosmetice, care nu este vizată de această directivă, a fost interzisă complet din 2009 ( Regulamentul (CE) nr. 1223/2009).

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2010/63/UE

9.11.2010

10.11.2012

JO L 276 din 20.10.2010

ACTE CONEXE

Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2007 privind orientările pentru adăpostirea și îngrijirea animalelor folosite în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice (2007/526/CE) [Jurnalul Oficial L 197 din 30.07.2007].

2012/707/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 noiembrie 2012 de stabilire a unui format comun pentru prezentarea informațiilor în temeiul Directivei 2010/63/UE a Parlamentului european și a Consiliului privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice [Jurnalul Oficial L 320 din 17.11.2012].

2014/11/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 20 decembrie 2013 de rectificare a anexei II la Decizia de punere în aplicare 2012/707/UE de stabilire a unui format comun pentru prezentarea informațiilor în temeiul Directivei 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice [Jurnalul Oficial L 10 din 15.1.2014].

Ultima actualizare: 05.06.2014

Top