Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 – norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme de sănătate publică și de sănătate animală referitoare la subproduse de origine animală* și produse derivate*. Acestea sunt concepute pentru a preveni și minimiza riscul afectării sănătății umane și animale și pentru a garanta siguranța lanțului alimentar și furajer.

ASPECTE-CHEIE

 • Actul legislativ se aplică pentru:
  • subprodusele de origine animală și produsele derivate care, prin lege, nu pot fi utilizate pentru consumul uman;
  • produsele de origine animală care pot fi utilizate pentru consumul uman, dar sunt folosite pentru alte scopuri;
  • materiile prime pentru fabricarea de produse de origine animală.
 • Producătorii ambelor forme de produs trebuie să se asigure că respectă legislația de la începutul și până la finalul lanțului de prelucrare.
 • Aceștia trebuie să țină un registru al produselor pe care le expediază, le transportă sau le primesc, împreună cu documentația necesară.
 • Producătorii trebuie să informeze autoritățile naționale cu privire la produsele și incintele pe care le utilizează de-a lungul lanțului de prelucrare. Acesta trebuie să respecte anumite standarde de igienă și necesită o autorizare formală.
 • Țările UE efectuează verificări oficiale pentru a se asigura că producătorii colectează, identifică și transportă subprodusele de origine animală fără întârzieri și că le tratează, utilizează sau elimină în conformitate cu normele.
 • Produsele derivate, precum cosmeticele, dispozitivele medicale și medicamentele de uz veterinar, care respectă alte acte din legislația UE, pot fi oferite spre comercializare când ajung la finalul lanțului de prelucrare.
 • Subprodusele de origine animală sunt clasificate în trei categorii, în funcție de nivelul de risc sanitar pe care îl reprezintă pentru public sau animale. Acestea stabilesc modul în care subprodusele trebuie să fie eliminate sau recuperate.
 • Există restricții cu privire la utilizarea ambelor forme de produse. De exemplu, acestea nu pot fi utilizate pentru hrănirea animalelor sau a peștilor de crescătorie din aceeași specie.
 • Importurile ambelor produse trebuie să respecte standardele UE.
 • Este interzis exportul ambelor produse în vederea incinerării sau a depozitării la groapa de gunoi, sau către țări care nu sunt membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în vederea utilizării în instalații de fabricare a biogazului sau a compostului.

În 2013, actul legislativ a fost modificat pentru ca Mayotte, ca nouă regiune ultraperiferică a UE, să se poată conforma normelor acestuia până la 1 ianuarie 2021.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 4 martie 2011.

CONTEXT

Normele UE privind subprodusele de origine animală (SOA) pe site-ul Comisiei Europene.

TERMENI-CHEIE

* Subproduse de origine animală: corpuri întregi sau părți de animale care nu sunt destinate consumului uman.

* Produse derivate: articole obținute prin prelucrarea subproduselor de origine animală.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, pp. 1-33)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 26.01.2016

Top