Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ambalajele din plastic reciclat în contact cu produsele alimentare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ambalajele din plastic reciclat în contact cu produsele alimentare

Regulamentul (CE) nr. 282/2008 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare

SINTEZĂ

Deșeurile de plastic pot fi contaminate cu substanțe provenite din utilizarea anterioară a materialelor din plastic sau prin contactul cu material plastic de uz nealimentar. Prin urmare, în vederea controlului siguranței produsului final, este necesar un proces adecvat de înlăturare a oricărei contaminări posibile.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Acest regulament prevede măsuri specifice pentru materialele și obiectele din plastic reciclat, completând Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

ASPECTE-CHEIE

Acest regulament vizează utilizarea materialelor și a produselor din plastic reciclat care vin direct în contact cu produsele alimentare. Regulamentul nu se aplică reziduurilor neutilizate anterior sau polimerilor care au fost descompuși chimic în monomeri*, de exemplu, pierzându-și calitatea de plasticitate.

Materialele și obiectele vizate aici fac și obiectul Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele din plastic destinate ambalării produselor alimentare.

Plasticul reciclat utilizat pentru fabricarea materialelor și a obiectelor vizate de acest regulament trebuie să provină dintr-un proces de reciclare autorizat, gestionat conform normelor stabilite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 privind buna practică de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Autorizația poate fi acordată dacă procesele de reciclare respectă următoarele condiții:

calitatea materiilor prime trebuie să fie controlată;

materiile prime trebuie să provină din materiale din plastic care au fost produse în conformitate cu legislația Uniunii Europene (UE) privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare;

procesul trebuie să garanteze că nu există risc de contaminare sau că aceasta este la un nivel care nu reprezintă niciun risc pentru sănătate;

produsul finit trebuie să nu elibereze componente în alimente într-o cantitate care riscă să pună în pericol sănătatea umană sau să cauzeze o modificare inacceptabilă a compoziției alimentelor sau deteriorarea aspectului, a mirosului sau a texturii acestora.

Comisia Europeană (CE) ține un registru public al proceselor de reciclare autorizate, precum și un registru al locurilor de reciclare din țările UE și din afara UE.

Declarația voluntară a conținutului de material reciclat în materialele și obiectele din plastic respectă normele stabilite în standardul ISO 14021:1999.

În plus față de respectarea cerințelor Regulamentului (UE) nr. 10/2011, declarația de conformitate trebuie să confirme că:

s-a utilizat un proces de reciclare autorizat, cu menționarea numărului atribuit acestui proces în registrul CE;

materiile prime din plastic, procesul de reciclare și plasticul reciclat îndeplinesc specificațiile pentru care a fost acordată autorizația; și

se aplică un sistem de asigurare a calității.

TERMEN-CHEIE

* Monomer: o substanță compusă din molecule individuale nelegate între ele, spre deosebire de un polimer, care își dobândește calitatea de plasticitate din legarea moleculelor dintr-un monomer.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 17 aprilie 2008.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina de pe site-ul Comisiei Europene privind materialele destinate să vină în contact cu alimentele.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 282/2008 al Comisiei din 27 martie 2008 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2023/2006

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 282/2008

17.4.2008

JO L 86, 28.3.2008, pp. 9-18

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, pp. 4-17)

Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind buna practică de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (JO L 384, 29.12.2006, pp. 75-78)

Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (JO L 12, 15.1.2011, pp. 1-89)

Data ultimei actualizări: 03.12.2015

Top