Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ambalajele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ambalajele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2007/42/CE privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Directiva definește folia de celuloză regenerată*.

De asemenea, actul stabilește o listă a substanțelor autorizate în fabricarea foliei de celuloză regenerată, precum și cantitățile maxime admise pentru protejarea sănătății consumatorilor.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Directiva se aplică foliei de celuloză regenerată – fie sub formă de produs finit în sine, fie ca parte dintr-un produs finit care conține și alte materiale – destinată să vină în contact cu produsele alimentare sau pusă în contact cu acestea.

Actul vizează următoarele categorii:

1.

folie de celuloză regenerată neacoperită cu strat de protecție;

2.

folie de celuloză regenerată acoperită cu un strat de protecție derivat din celuloză; sau

3.

folie de celuloză regenerată acoperită cu un strat de protecție alcătuit din materiale plastice.

Directiva nu se aplică cofrajelor sintetice din celuloză regenerată.

Lista substanțelor autorizate

Anexa II la directivă stabilește o listă a substanțelor autorizate în fabricarea foliei de celuloză regenerată, împreună cu restricțiile privind utilizarea.

Foliile de celuloză regenerată neacoperite cu strat de protecție sau acoperite cu materiale plastice pot fi fabricate și folosind alte substanțe decât cele precizate în anexa II dacă acestea sunt utilizate ca substanțe colorante sau ca adezivi, cu condiția să nu existe nicio urmă de migrare a acestor substanțe în sau pe produsele alimentare.

Foliile de celuloză regenerată acoperite cu materiale plastice trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Suprafețele imprimate ale foliei de celuloză regenerată nu trebuie să vină în contact cu produsele alimentare.

Comercializarea și etichetarea

În stadiul de marketing, materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată destinate să vină în contact cu produsele alimentare trebuie însoțite de o declarație scrisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1935/2004. Totuși, această obligație nu se aplică în cazul în care respectivele materiale sau obiecte, prin natura lor, sunt destinate în mod clar să vină în contact cu produsele alimentare.

În cazul în care sunt indicate condiții speciale de utilizare, materialul sau obiectul fabricat din folie de celuloză regenerată trebuie etichetat corespunzător.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 20 iulie 2007.

CONTEXT

TERMEN-CHEIE

* Folie de celuloză regenerată: o foaie subțire de material obținut dintr-o celuloză rafinată derivată din lemn sau bumbac nereciclat. Folia de celuloză regenerată poate fi acoperită pe o parte sau pe ambele părți de un strat de protecție.

ACT

Directiva 2007/42/CE a Comisiei din 29 iunie 2007 privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare (JO L 172, 30.6.2007, pp. 71-82)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, pp. 4-17). Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (JO L 12, 15.1.2011, pp. 1-89). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 02.12.2015

Top