Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produsele alimentare cu destinație nutrițională specială

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Produsele alimentare cu destinație nutrițională specială

Normele privind produsele alimentare cu destinație nutrițională specială (pentru sugari și copiii de vârstă mică, pentru persoane ale căror procese digestive sau metabolice sunt perturbate sau pentru persoane care sunt într-o stare fiziologică specială) sunt armonizate la nivel european. Etichetarea acestor produse trebuie să includă informații referitoare la caracteristicile speciale ale produsului, la valoarea energetică sau conținutul de glucide, protide și lipide etc.

ACT

Directiva 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind produsele alimentare cu destinație nutrițională specială.

SINTEZĂ

Prezenta directivă se aplică produselor alimentare cu destinație nutrițională specială.

Aceste produse alimentare se disting de produsele alimentare destinate consumului normal, prin compoziție sau metoda de fabricație. În plus, acestea trebuie să respecte nevoile nutriționale speciale ale următoarelor categorii de persoane:

  • persoane ale căror procese digestive sau metabolice sunt perturbate;
  • persoane care sunt într-o stare fiziologică specială; și
  • sugarii sau copiii de vârstă mică, în stare bună de sănătate.

Numai alimentele care satisfac nevoile nutriționale ale primelor două categorii de persoane menționate anterior pot conține mențiunile dietetic sau pentru regim.

Dispoziții speciale

Dispoziții speciale sunt aplicabile următoarelor grupe de produse alimentare cu destinație nutrițională specială:

Dispozițiile speciale sunt stabilite prin directive sau regulamente speciale care pot cuprinde cerințele referitoare, în principal, la natura sau compoziția produselor și la etichetarea acestora.

Substanțe nutritive speciale

Este posibilă îmbogățirea produselor alimentare, prin adăugarea de substanțe nutritive, pentru a răspunde nevoilor nutriționale speciale și/sau cerințelor legale speciale. Aceste produse alimentare îmbogățite trebuie să fie sigure pentru consum și trebuie elaborate pe baza unor date științifice.

Compoziția lor trebuie să respecte criteriile de puritate prevăzute de legislația europeană și de legislațiile naționale sau cele recomandate de către organizațiile internaționale.

Etichetarea, prezentarea și publicitatea

Produselor alimentare cu destinație nutrițională specială care nu au fost reglementate de o directivă specială li se aplică normele de etichetare, prezentare și publicitate aplicabile produselor alimentare destinate consumului normal. Cu toate acestea, denumirea sub care este vândut un produs dietetic trebuie însoțită de o indicare a proprietăților sale nutriționale speciale și trebuie să conțină informații suplimentare referitoare la:

  • compoziție sau modul de fabricație care conferă produsului caracteristicile sale nutriționale speciale;
  • valoarea energetică exprimată în kJ și/sau kcal;
  • conținutul de glucide, protide și lipide per 100 g sau 100 ml de produs.

Produsele alimentare cu destinație nutrițională specială pot fi introduse pe piață doar în formă preambalată, iar ambalajul trebuie să acopere complet produsele respective, cu excepția comercializării cu amănuntul sau în cazul în care o directivă specială prevede altfel.

Introducerea pe piață

Atunci când un produs alimentar care nu aparține grupelor de produse alimentare pentru care se aplică dispoziții speciale este introdus pe piață, producătorul sau importatorul produsului este obligat să notifice acest lucru și să depună un model al etichetei utilizate pentru acest produs la autoritatea competentă din statul membru în care produsul este comercializat pentru prima dată. În cazul introducerii ulterioare pe piață a aceluiași produs într-un alt stat membru, producătorul sau, după caz, importatorul trebuie să furnizeze autorităților competente din statul membru modelul de etichetare, împreună cu indicarea autorității destinatare a primei notificări.

Autoritatea competentă poate solicita producătorului prezentarea lucrărilor științifice și a datelor care dovedesc conformitatea produsului cu obiectivul nutrițional specific uneia dintre cele trei categorii de consumatori identificate anterior.

Suspendarea și retragerea din vânzare

Un stat membru poate suspenda sau limita comercializarea unui produs alimentar destinat unor utilizări nutriționale speciale, în cazul în care acesta constituie un pericol pentru sănătatea umană sau în cazul în care nu respectă prezenta directivă sau directivele speciale adoptate în vederea aplicării prezentei directive.

Comisia examinează motivele prezentate de statul membru respectiv și consultă Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală înainte de a lua măsurile adecvate.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2009/39/CE

9.6.2009

-

JO L 124 din 20.5.2009

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 953/2009 al Comisiei din 13 octombrie 2009 privind substanțele care pot fi adăugate cu anumite scopuri nutriționale în produsele alimentare destinate unei alimentații speciale [Jurnalul Oficial L 269 din 14.10.2009].

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele destinate sugarilorși copiilor de vârstămicăși alimentele destinate unor scopuri medicale speciale [ COM(2011) 353 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Această propunere de regulament revizuiește legislația-cadru reglementată de Directiva 2009/39/CE. Propunerea desființează conceptul de alimente cu destinație nutrițională specială și definește un nou cadru pentru anumite categorii de alimente, și anume alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentele pentru pacienții aflați sub supraveghere medicală.

Ultima actualizare: 25.06.2014

Top