Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aromele alimentare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aromele alimentare

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 privind aromele destinate utilizării în și pe produsele alimentare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește cerințele minime pentru utilizarea în siguranță a aromelor* în produse alimentare.

Acesta conține într-o anexă o listă a substanțelor autorizate.

Regulamentul stabilește cerințele de etichetare care trebuie respectate.

ASPECTE-CHEIE

Aromele, pe baza probelor științifice disponibile, trebuie să nu prezinte niciun risc de siguranță pentru consumatori și să nu îi inducă pe aceștia în eroare.

Uniunea Europeană (UE) a adoptat o listă de arome aprobate la 1 octombrie 2012. Numai acestea se pot utiliza și comercializa în UE. Lista este periodic actualizată.

Regulamentul cuprinde o listă de substanțe, precum acidul cianhidric, care nu se pot adăuga în produse alimentare.

Sunt stabilite niveluri maxime pentru anumite substanțe, precum estragolul, prezent în mod natural în arome în articole diverse, cum ar fi băuturile alcoolice și nealcoolice, guma de mestecat, supe și pește.

Aromele comercializate de la o companie la alta sau către publicul general trebuie să respecte norme specifice de etichetare. De exemplu, ambalajul sau recipientul acestora trebuie să aibă marcată fie expresia „pentru uz alimentar” , fie expresia „uz alimentar restricționat” .

Termenul „natural” pentru a se descrie o aromă se poate utiliza numai pentru substanțe provenite direct din materiale de origine animală sau vegetală.

Producătorii sau utilizatorii de arome informează Comisia Europeană, la cererea acesteia, cu privire la cantitățile utilizate în oricare perioadă de 12 luni.

Legislația nu se aplică aromelor care au exclusiv un gust dulce (de exemplu zahăr), sărat (de exemplu sare) sau acru, alimentelor în stare brută sau amestecurilor, cum ar fi condimentele și/sau ierburile proaspete, uscate sau congelate, amestecurile de ceai și amestecurile pentru infuzii.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 20 ianuarie 2009.

CONTEXT

Arome alimentare: Norme ale UE (Comisia Europeană)

Arome (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară)

TERMENI-CHEIE

* Arome: substanțe utilizate pentru a îmbunătăți sau a modifica mirosul și gustul produselor alimentare. Normele și standardele comune ale UE asigură că acestea nu reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană și pot fi utilizate în orice țară a UE.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE (JO L 354, 31.12.2008, pp. 34-50)

Modificările și corecturile succesive aduse anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 26.11.2015

Top