Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Utilizarea enzimelor în produsele alimentare (excluzându-le pe cele din aditivi)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Utilizarea enzimelor în produsele alimentare (excluzându-le pe cele din aditivi)

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 privind enzimele alimentare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme armonizate privind enzimele* utilizate în produsele alimentare. Aceste norme sunt necesare pentru a proteja sănătatea umană și a permite adăugarea enzimelor oriunde în UE.

Actul legislativ conține o listă a enzimelor autorizate în UE, condițiile de utilizare a acestora în produsele alimentare și cerințele privind etichetarea.

ASPECTE-CHEIE

Numai enzimele care figurează pe lista UE pot fi comercializate și utilizate în produse alimentare.

Enzimele autorizate trebuie să nu prezinte pericol pentru sănătatea umană și să nu inducă în eroare consumatorii. Acestea trebuie să răspundă la o necesitate tehnologică justificată în cadrul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratare, ambalare, transport sau depozitare.

Lista enzimelor autorizate conține detalii privind denumirea enzimei și alte informații relevante, produsele alimentare în care poate fi adăugată enzima, condițiile de utilizare și eventualele restricții sau cerințe specifice.

Enzimelor li se aplică norme de etichetare specifice în funcție de faptul dacă acestea sunt sau nu sunt destinate vânzării către public.

Informațiile trebuie să fie vizibile, citețe, indelebile și într-un limbaj accesibil.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul, care modifică acte legislative anterioare, a intrat în vigoare la 20 ianuarie 2009.

TERMEN-CHEIE

* Enzimă alimentară: un produs obținut din organisme vegetale, animale sau microorganisme care poate declanșa o reacție biochimică și se utilizează în procesul de fabricare, prelucrare, preparare, tratare, ambalare, transport sau depozitare a produselor alimentare.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare și de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 258/97 (JO L 354, 31.12.2008, pp. 7-15)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1332/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 11.01.2016

Top