Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie de cooperare cu Thailanda (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategie de cooperare cu Thailanda (2007-2013)

Relaţiile de cooperare dintre Uniunea Europeană (UE) şi Thailanda au evoluat către un parteneriat pentru dezvoltare. Într-adevăr, această ţară nu a mai primit asistenţă europeană pentru dezvoltare din 2003 şi a realizat o consolidare a relaţiilor sale politice şi comerciale cu UE.

ACT

The European Commission - Philippines Strategy Paper 2007-2013 (DE) (EN) (FR) (Comisia Europeană – Document de strategie de ţară pentru Thailanda pentru perioada 2007-2013).

SINTEZĂ

Parteneriatul instituit între Uniunea Europeană (UE) şi Thailanda este menit să faciliteze dialogul politic, comerţul şi schimburile de cunoştinţe. Astfel, priorităţile de cooperare prezentate de Comisie au în vedere îmbunătăţirea dezvoltării socio-economice a ţării.

Domenii strategice de cooperare

Activităţile de cooperare economică reprezintă nucleul parteneriatului. Astfel, UE sprijină reformele publice în domeniul economic, îmbunătăţirea cadrului juridic pentru întreprinderi şi investiţii, creşterea competitivităţii comerciale a ţării la nivel regional şi mondial.

De asemenea, măsurile prevăzute au ca obiectiv facilitarea cooperării vamale şi adaptarea regulilor şi standardelor tehnice aplicabile mărfurilor destinate importului în UE.

Partenerii intenţionează, de asemenea, să îşi consolideze relaţiile în domeniul ştiinţelor şi tehnologiilor, al învăţământului superior şi al cercetării. Activităţile lor trebuie să aibă ca rezultat facilitarea schimburilor de informaţii, de know-how şi de bune practici, precum şi consolidarea capacităţilor şi resurselor din sectorul cercetării.

În sfârşit, cooperarea trebuie să promoveze dialogul şi punerea în comun a cunoştinţelor în materie de politică socială, de protecţie a mediului, de bună guvernanţă, de drepturi ale omului şi de acţiuni de combatere a minelor antipersonal.

Dialogul politic

Trebuie abordate o serie de tematici în cadrul dialogului politic:

  • promovarea democraţiei şi a drepturilor omului;
  • dezvoltarea socială şi umană, în special în ceea ce priveşte sănătatea, cultura, educaţia şi formarea;
  • imigraţia şi politica în domeniul azilului, lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi protecţia persoanelor strămutate;
  • mediul şi gestionarea durabilă a resurselor naturale;
  • dezvoltarea societăţii civile.

Aspecte transversale

Acţiunile de cooperare întreprinse trebuie să ţină seama de următoarele:

  • egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi locul femeilor în economie;
  • impactul comerţului mondial pe plan social şi promovarea locurilor de muncă decente;
  • gestionarea resurselor naturale, inclusiv a energiei;
  • buna guvernanţă în domeniul afacerilor publice şi promovarea drepturilor omului.

Context

Relaţiile dintre cei doi parteneri trebuie consolidate prin încheierea unui acord de parteneriat şi de cooperare (APC). Negocierile deschise în 2007 se referă , în special, la priorităţile definite prin acest document de strategie.

Ultima actualizare: 08.07.2011

Top