Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Parteneriat pentru democraţie şi prosperitate împărtăşită cu ţările sud-mediteraneene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Parteneriat pentru democraţie şi prosperitate împărtăşită cu ţările sud-mediteraneene

Comisa a prezentat principalele elemente ale unui nou parteneriat între Uniunea Europeană şi ţările sud-mediteraneene. Acest parteneriat urmăreşte să sprijine ţările care se angajează la reforme politice şi economice care să contribuie la creşterea drepturilor şi a libertăţilor persoanelor.

ACT

Comunicare comună către Consiliul European, Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Un parteneriat pentru democraţie şi prosperitate împărtăşită cu ţările sud-mediteraneene [COM(2011) 200 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

O nouă strategie de cooperare trebuie să permită Uniunii Europene (UE) să consolideze sprijinul acordat ţărilor sud-mediteraneene care realizează reforme politice şi economice.

Acest parteneriat reînnoit trebuie să se bazeze pe rezultatele Procesului de la Barcelona, alături de cele ale Uniunii pentru Mediterana. Partenerii mediteraneeni trebuie să fie pregătiţi pentru a-şi aprofunda cooperarea politică, inclusiv în materie de politică externă şi de securitate. Ei trebuie să îşi demonstreze capacitatea de respectare a drepturilor omului şi a proceselor democratice.

Strategia trebuie pusă în aplicare conform unei abordări diferenţiate cu scopul de a răspunde la nevoile fiecărei ţări. În plus, ritmul finalizării reformelor trebuie să condiţioneze valorile ajutorului financiar şi posibilitatea de a accede la un statut avansat al asocierii, având la bază acordurile de asociere euromediteraneene.

Sprijinirea democraţiei

Reformele prioritare sprijinite de UE privesc funcţionarea administraţiei publice, procesele politice şi sistemele fiscale, precum şi lupta împotriva corupţiei şi a fluxurilor financiare ilicite.

De asemenea, strategia angajează partenerii în vederea îmbunătăţirii dialogului social şi a rolului societăţii civile, în special prin crearea unui mecanism de vecinătate în favoarea societăţii civile.

Ameliorarea mobilităţii persoanelor

Partenerii trebuie să instituie cadre de cooperare care să favorizeze mobilitatea persoanelor (în special în materie de vize şi de migraţie legală, de migraţie pentru muncitorii sezonieri, de gestionare a fondurilor trimise de migranţi, de programe de returnare şi reintegrare etc.).

În plus, UE prevede acţiuni de sprijinire a capacităţii de gestionare a fluxurilor migratorii a partenerilor săi, cu privire la integrarea migranţilor sau la securitatea frontierelor (lupta contra imigraţiei ilegale, tratamentul fiinţelor umane, criminalitatea şi corupţia transfrontalieră etc.).

Promovarea unei dezvoltări economice favorabile incluziunii

Strategia trebuie să contribuie la identificarea reformelor sociale şi economice necesare în vederea ameliorării stabilităţii economice şi a creării de locuri de muncă în ţările partenere.

Comisia identifică priorităţile suplimentare care privesc calitatea sistemelor educative, legislaţia aplicabilă întreprinderilor mici şi mijlocii, integrarea comercială regională şi cooperarea euromediteraneană în sectorul industrial.

Favorizarea comerţului şi a investiţiilor

Ameliorarea mediului de afaceri este necesară pentru buna dezvoltare a comerţului şi a investiţiilor străine directe. Astfel, strategia trebuie să sprijine consolidarea statului de drept şi a puterii judiciare, lupta împotriva corupţiei şi reforma procedurilor administrative.

UE a încheiat acorduri comerciale cu ansamblul de parteneri mediteraneeni (cu excepţia Siriei). Aceste acorduri trebuie să fie completate cu măsuri adaptate la fiecare ţară în domeniul:

  • produselor agricole şi pescăreşti;
  • conformităţii produselor industriale;
  • liberalizării comerţului de servicii;
  • regulilor de origine preferenţială paneuromediteraneene.

În plus, parteneriatul reînnoit trebuie să ducă la negocierea acordurilor de liber schimb, aprofundate şi complete *, din perspectiva creării zonelor de liber schimb.

Consolidarea cooperării sectoriale

Noi iniţiative de cooperare trebuie să fie lansate în special în sectoarele:

  • energiei, prin adoptarea unei abordări comune privind securitatea energiei şi producţia de energii regenerabile;
  • agriculturii, aprovizionării şi securităţii alimentare;
  • educaţiei şi formării profesionale, în special pentru a combate analfabetismul şi pentru a dezvolta programe de schimb pentru studenţi;
  • securităţii aeriene şi maritime;
  • tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, prin îmbunătăţirea cadrului de reglementare aplicabil şi a condiţiilor de concurenţă.

Asistenţa financiară

Priorităţile financiare ale politicii europene de vecinătate trebuie să fie reorientate, ca urmare a adoptării acestei strategii. Într-adevăr, asistenţa financiară trebuie dezvoltată şi diversificată, inclusiv prin apelarea la finanţări din partea instituţiilor financiare internaţionale, a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi a Băncii Europene de Investiţii (BEI) (DE) (EN) (FR).

În plus, UE poate prevedea atribuirea unei asistenţe macroeconomice partenerilor săi afectaţi de criza financiară internaţională.

Termeni-cheie

  • Acord de liber schimb aprofundat şi complet: acord comercial care se aplică într-un număr mare de domenii şi care vizează apropierea legislaţiilor în vederea facilitării comerţului dintre state. Acest tip de acord prevede o deschidere parţială a pieţei interne a UE către o ţară terţă. Numai ţările partenere ale politicii europene de vecinătate pot să beneficieze de această deschidere în prezent.

Ultima actualizare: 27.06.2011

Top