Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Parteneriat reînnoit cu America Latină

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Parteneriat reînnoit cu America Latină

Comisia prezintă o strategie reînnoită pentru America Latină. Într-adevăr, deşi dialogul politic şi relaţiile de cooperare au fost consolidate în ultimul deceniu, există în continuare numeroase provocări. Prin urmare, prezenta comunicare trebuie să constituie o bază pentru definirea unui nou parteneriat.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 30 septembrie 2009, intitulată „Uniunea Europeană şi America Latină: un parteneriat între actori globali” [COM (2009) 495 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Comisia prezintă o nouă strategie de aprofundare a relaţiilor de cooperare între Uniunea Europeană şi ţările din America Latină. De fapt, priorităţile precedentului parteneriat consolidat trebuie reînnoite în funcţie de problematicile regionale şi globale cu care se confruntă continentul.

Este vorba, în special, despre efectele crizei economice internaţionale, variaţiile preţurilor produselor alimentare, schimbările climatice, precum şi despre combaterea criminalităţii. Acest nou angajament vizează, de asemenea, consolidarea colaborării partenerilor în cadrul organizaţiilor internaţionale.

Astfel, Comisia prezintă o serie de recomandări care trebuie să fie luate în considerare în cadrul summitului UE-America Latină şi Caraibe (ALC) din 2010.

Dialogul biregional

Dialogul cu ţările ALC trebuie în continuare aprofundat, atât la nivel strategic, cât şi politic şi sectorial. În acest scop, Comisia recomandă:

  • adoptarea de priorităţi de acţiune politică în cadrul summiturilor ALC, în conformitate cu cele convenite în cadrul reuniunilor ministeriale;
  • intensificarea dialogului politic privind problematicile de importanţă globală, cum ar fi aspectele economice, securitatea, drepturile omului, mediul, schimbările climatice, energia, cercetarea şi inovarea;
  • dezvoltarea cooperării şi a dialogului în domeniul combaterii drogurilor şi gestionării migraţiei;
  • deschiderea dialogului cu toate părţile implicate în domeniul cunoaşterii şi al inovării.

Integrarea regională şi interconectivitatea

Strategia sprijină integrarea regională a ţărilor din America Latină, ca factor de dezvoltare durabilă şi de creştere, prin intermediul:

  • proceselor de integrare subregională, cum ar fi cele din ţările din America Centrală şi din Comunitatea Andină;
  • iniţiativelor instituţionale la nivel de continent, precum Uniunea Naţiunilor Sud-Americane (UNASUR) (ES).

În plus, crearea Facilităţii de investiţii pentru America Latină (LAIF) (EN) (ES) (FR) trebuie să permită dezvoltarea interconexiunilor şi a infrastructurilor. Finanţările acesteia trebuie, de asemenea, să susţină dezvoltarea întreprinderilor, a sectorului social şi de mediu.

Dialogul şi cooperarea la nivel bilateral

Strategia prevede, de asemenea, aprofundarea relaţiilor dintre UE şi ţările din America Latină, în special în domenii de interes comun. Prin urmare, Comisia recomandă:

  • exploatarea potenţialului acordurilor de cooperare existente;
  • încheierea unor acorduri comerciale de liber schimb, în special în contextul negocierilor comerciale cu Chile şi Mexic;
  • sprijinirea regrupărilor regionale între ţările din America Latină.

Programe de cooperare

Acţiunile de cooperare se desfăşoară, în parte, în cadrul politicii europene pentru dezvoltare. Într-adevăr, lupta împotriva sărăciei şi dezvoltarea durabilă trebuie să rămână obiective prioritare. Strategia încurajează, de asemenea, diversificarea cadrelor de cooperare.

În acest scop, Comisia recomandă:

ACTE CONEXE

Declaraţia de la Madrid (EN) (ES) (FR), Al şaselea summit UE-ALC, Madrid, Spania, 18 mai 2010.

Ultima actualizare: 03.02.2011

Top