Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Serviciul European de Acțiune Externă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Serviciul European de Acțiune Externă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2010/427/UE a Consiliului – organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

ASPECTE-CHEIE

SEAE se află sub autoritatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. SEAE îl sprijină în exercitarea mandatului său, referitor la:

SEAE sprijină, de asemenea, Secretariatul General al Consiliului, Comisia și serviciile diplomatice ale țărilor UE, pentru a asigura coerența acțiunii externe a UE.

În sfârșit, SEAE sprijină Comisia în pregătirea și punerea în aplicare a programelor și a instrumentelor financiare ale acțiunii externe a UE.

O administrație centrală

Sediul SEAE se află la Bruxelles. Acesta este condus de un secretar general executiv, care își exercită funcțiile sub autoritatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Administrația centrală a SEAE este organizată în direcții generale, care includ:

  • domenii de acțiuni tematice și geografice, care acoperă toate țările și regiunile din lume;
  • gestionarea administrativă, securitatea sistemelor de comunicații și informații, gestionarea bugetară și a resurselor umane;
  • gestionarea crizelor și planificarea, Statul-Major al Uniunii Europene și Centrul UE de Analiză a Informațiilor – INTCEN UE (denumit anterior Centrul comun de situații al UE – SITCEN) pentru derularea PESC.

O rețea de delegații

SEAE este format, de asemenea, din delegații ale UE în țările din afara UE și în cadrul organizațiilor internaționale. Fiecare delegație este condusă de un șef de delegație, care se află sub autoritatea Înaltului Reprezentant și a SEAE. Șeful de delegație reprezintă UE în țara respectivă.

Delegațiile cooperează și fac schimb de informații cu serviciile diplomatice ale țărilor UE.

Secretarul general executiv al SEAE este responsabil de evaluarea financiară și administrativă pentru fiecare delegație.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică începând cu data de 26 iulie 2010.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2010/427/UE Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, pp. 30-40)

Data ultimei actualizări: 28.06.2016

Top